İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Meltem Kuruş

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Histoloji Ve Embriyoloji - Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıpta Uzmanlık EGE ÜNİVERSİTESİ - TIP FAKÜLTESİ - HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - TIP FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • KURUŞ MELTEM,Analyzes of Changes on Skin by Aging, Dermatology Clinics and Research, 2018, 3, 195 205
 • ÖZKUT MAHMUD MUSTAFA,GÜLBAĞÇA FULYA,KILIÇASLAN SÖNMEZ PINAR,ŞİMŞEK FATMA,KURUŞ MELTEM,TUĞLU MEHMET İBRAHİM,DIABETIC MODEL IN CULTURE MEDIUM DAMAGES WITH SPERM STEM CELLS IN RAT EFFECT OF NICHE, Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, 2018, 43
 • KILIÇASLAN SÖNMEZ PINAR,GÜLBAĞÇA FULYA,ÖZKUT MAHMUD MUSTAFA,ŞİMŞEK FATMA,KURUŞ MELTEM,TUĞLU MEHMET İBRAHİM,COMPARISON OF DIFFERENT STEM CELLS AND L-929 FIBROBLAST CELLS FOR HEALING WITH IN THE WOUND MODEL CREATED IN CULTURE, Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, 2018, 43
 • GÜLBAĞÇA FULYA,KILIÇASLAN SÖNMEZ PINAR,ÖZKUT MAHMUD MUSTAFA,ŞİMŞEK FATMA,KURUŞ MELTEM,TUĞLU MEHMET İBRAHİM,The antioxidant effect of Ganoderma lucidum on the rat sperm for male infertility., Journal of Cellular Neuroscience Oxidative Stress, 2018
 • GÜLBAĞÇA FULYA,KILIÇASLAN SÖNMEZ PINAR,ÖZKUT MAHMUD MUSTAFA,ŞİMŞEK FATMA,KURUŞ MELTEM,TUĞLU MEHMET İBRAHİM,EFFECT OF STEM CELL AND NICHE ON THE WOUND HEALING IN CULTURE FOR THE EFFECT OF DIABETES AND MENOPAUSE MIMICED BY BONE-LIKE TISSUES FORMATION WITH STEM CELL DIFFERENTIATED OSTEOBLASTS, Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, 2018, 43
 • KURUŞ MELTEM,ATASEVER ALPER,Analyses of changes on skin by aging, Skin Research and Technology, 2017, 23, 48 60
 • USLU BAHAR,KURUŞ MELTEM,Quantifying growing versus non-growing ovarian follicles in the mouse, Journal of Ovarian Research, 2017, 10, 3
 • KURUŞ MELTEM,BAY KARABULUT AYSUN,Taslidere Elif,Preventive effects of Resveratrol against azoxymethane-induced testis injury in rats., ANDROLOGIA, 2017, 49, 32 45
 • KURUŞ MELTEM,BAY KARABULUT AYSUN,TAŞLIDERE ELİF,OTLU ÖNDER,Preventive effects of Resveratrol against azoxymethane-induced testis injury in rats, ANDROLOGIA, 2017, 49
 • KURUŞ MELTEM,Gul Mehmet,Granulosa cell and oocyte mitochondrial abnormalities in a mouse model of fragile X primary ovarian insufficiency, MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION, 2016, 22, 384 396
 • Kurus M, Taşlıdere E, Elbe H, Uğraş M, Otlu A,Protective effects of Prunus armeniaca L. (apricot) on low dose radiation-induced kidney damage in rats, Turk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2014, 23, 105 111
 • KURUŞ MELTEM,KARAKAYA CENGİZ,The Control of Oocyte Survival by Intrinsic and Extrinsic Factors, Advances in experimental medicine and biology, 2013, 761, 7 18
 • Kurus M, C Ertan, R Celik, A Cetin, A Otlu,Protective effects of apricot feeding in the pulmoner tissues of rats exposed to low dose x-ray radiation, Ind Journ of App Res, 2013, 3, 1 5
 • Taslidere E, Kurus M, Kazanci A, Otlu A,Sıçanlarda özefagus ve midede yaşa bağlı değişimlerin histomorfolojik açıdan incelenmesi, Firat Tıp Fakültesi Dergisi, 2013, 18, 75 82
 • Elbe H, Kurus M, Kazancı A, Otlu A,Sıçan ileumunda meydana gelen yaşa bağlı değişimlerin ışık mikroskobik olarak incelenmesi, Turgut Ozal Tip Merkezi Dergisi, 2012, 19, 241 245
 • söylemez haluk,uğraş yahya murat,BEYTUR ALİ,OĞUZ FATİH,KURUŞ MELTEM,BAY KARABULUT AYSUN,Sigara dumanına maruz kalan sıçanlarda resveratrolün testis dokusundaki antioksidan etkisinin değerlendirilmesi, Türk Üroloji Dergisi, 2011, 37, 235 241
 • KURÇER Zehra, ÖZTÜRK Feral, ŞAHNA Engin, KURUŞ Meltem, ÖLMEZ Ercüment,Morphological Changes and Vascular Reactivity of Rat Thoracic Aorta Twelve Months After Pinealectomy, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2010, 30, 616 622
 • DAĞ Meral, KURUŞ Meltem, SÖĞÜTLÜ Gökhan, EŞREFOĞLU Mukaddes, ÖZTÜRK Feral, YOLOĞLU Saim, OTLU Ali,The Morphological and Numeral Changes of Goblet Cells in the Jejunum of Ischemia-Reperfusion Applied Rats, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2010, 30, 952 961
 • Ugras Murat,KURUŞ MELTEM,Ates Burhan,Soylemez Haluk,OTLU ALI,YILMAZ ISMAIL,Prunus armeniaca L (apricot) protects rat testes from detrimental effects of low dose x-rays, Nutrion Research, 2010, 200
 • Kurus Meltem, Ugras Murat, Ates Burhan, Otlu Ali,Apricot ameliorates alcohol induced testicular damage in rat model, Food and Chemical Toxicology, 2009, 47, 2666 2672
 • KURUŞ MELTEM,Esrefoglu Mukaddes,Sogutlu Gokhan,ATASEVER ALPER,Melatonin Prevents Cyclosporine-Induced Hepatotoxicity in Rats, Medical Principles and Practice, 2009, 18, 407 410
 • KURUŞ MELTEM,Ugras Murat,Esrefoglu Mukaddes,Effect of resveratrol on tubular damage and interstitial fibrosis in kidneys of rats exposed to cigarette smoke, Toxicology and Industrial Health, 2009, 25, 539 544
 • KURUŞ MELTEM,firat Yezdan,cetin asli,keles mehmet,otlu ali,The effect of resveratrol in tracheal tissue of rats exposed to cigarette smoke, Inhalation Toxicology, 2009, 21, 979 984
 • KURUŞ MELTEM,sogutlu gokhan,firat yezdan,esrefoglu mukaddes,yologlu saim,ozturk feral,otlu ali,The Histopathological Effect of Resveratrol in Thyroid Tissue of Rats Exposed to Cigarette Smoke, TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2009, 29, 1183 1190
 • Kurus M, M Eşrefoğlu, E Şahna, S Sevil, ve A Otlu,CyA’ya Bağlı Kalp Hasarında Melatoninin Histolopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma, Fırat Tıp Dergisi, 2008, 13, 9 14
 • Kurus M, M Eşrefoğlu, A Otlu,Siklosporine Bağlı Akciğer Hasarında Melatoninin Histolopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Çalışma, Toraks Dergisi, 2008, 9, 1 6
 • KURUŞ MELTEM,Esrefoglu mukaddes,BAY KARABULUT AYSUN,sogutlu gokhan,kaya mıne,otlu alı,Oral L-Arginin Protect Against CyA-Induced Hepatotoxicity in Rats, Exp Toxicol Pathol, 60, 411-419 (2008)., 2008, 60, 411 419
 • FIRAT AHMET KEMAL,UGRAS MURAT,Karakas hakki,erdem gulnur,KURUŞ MELTEM,ugras meltem,celik tayfun,kahraman bayram,doganay selim,H Magnetic Resonance Spectroscopy of The Normal Testis: Preliminary Findings, Magn Reson Imaging, 2008, 215
 • KURUŞ MELTEM,Subfertil İnsan Sperminde Morfolojik Anomaliler ve Kromatin Kondanzasyonunun Değerlendirilmesi, Bursa Devlet Hast Bult, 2007, 21, 1 5
 • KURUŞ MELTEM,Esrefoglu Mukaddes,BAY KARABULUT AYSUN,Ozturk Feral,Protective Effect of Oral L-arginine Supplementation on Cyclosporine Induced Nephropathy in Rats, International Urology and Nephrology, 2005, 37, 587 594
 • ozturk feral,iraz mustafa,esrefoglu mukaddes,KURUŞ MELTEM,gul mehmet,otlu ali,Deneysel Diabetin Sıçan Böbreklerinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005, 12, 1 4
 • Eşrefoğlu M, A Geptiremen ve M Kurus,Ultrastructural Clues for Glutamate-Induced Necrosis in Parietal and Cerebellar Neurons, Fundamental and Clinical Pharmacology, 2003, 20
 • ESREFOGLU MUKADDES,KURUŞ MELTEM,SAHNA ENGIN,The Beneficial Effects of Melatonin on Chronic Cyclosporine-A Nephrotoxicity in Rats, J Int Med Res, 2003, 31, 42 44
 • Eşrefoğlu M, M Kurus,Dendritik Hücrelerin Morfolojik ve Fonksiyonel Özellikleri, Sendrom Dergisi, 2002, 14, 129 135
 • Seçkin İ, B Uruluer, M Uzunalan, S Köktürk, M Kurus ve G Satıroglu,Solunumsal Asidozlu Sıçanlarda Böbrek Kortikal Toplayıcı Kanal İnterkalate Hücrelerdeki Ultrastrüktürel Değişiklikler, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 2002, 33, 110 117
 • Eşrefoğlu M, AN Kök, C Gündoğdu, M Kurus,Ateşli Silah Yaralanması Tanısında Histopatolojik İncelemenin Önemi, Adli Tıp Dergisi, 2001, 15, 47 52
 • Öztürk F, E Fadıllıoğlu, M Yağmurca, M Kurus, N Vardı ve H Emre,Kronik Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonunun Sıçan Midesinde Meydana Getirdiği Histolojik Değişiklikler, Ege Tıp Dergisi, 2001, 40, 145 149
 • KURUŞ MELTEM,BAY KARABULUT AYSUN,Preventive effects of Resveratrol against azoxymethane induced testis injury in rats, Andrologia, 1900, 49, 12 18
 • Yiğitcan Birgül,GÜL MEHMET,KURUŞ MELTEM,Protective Effects of Resveratrol and Melatonin on Carbon Tetracholoride Induced Kidney Damage,15th International Congress of Histochemistryand Cytochemistry (ICHC 2017),18.05.2017 21.05.2017, 18.05.2017
 • AKSOY BÜŞRA,KÖYTEPE SÜLEYMAN,ATEŞ BURHAN,TÜRKÇÜOĞLU ILGIN,KURUŞ MELTEM,Synthesis of Characterization of Curcumin Based Injectable Hydrogels,SANKO University Innovation in Medicine Summit-3,11.05.2017 13.05.2017, 11.05.2017
 • KÖYTEPE SÜLEYMAN,AKSOY BÜŞRA,ATEŞ BURHAN,KURUŞ MELTEM,TÜRKÇÜOĞLU ILGIN,Melatonin - Östrojen İkili Sisteminin Salımı için Polifenol Temelli Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu,29. Ulusal Kimya Kongresi,10.09.2017 14.09.2017, TÜRKİYE, 10.09.2017
 • AKSOY BÜŞRA,ATEŞ BURHAN,KURUŞ MELTEM,TÜRKÇÜOĞLU ILGIN,KÖYTEPE SÜLEYMAN,Design and Preparation of Caffeic Acid Based Hydrogels for Biomedical Application,SANKO University Innovation in Medicine Summit-3,11.05.2017 13.05.2017, 11.05.2017
 • KURUŞ MELTEM,BAY KARABULUT AYSUN,TASLIDERE ELIF,OTLU ONDER,Preventive effects of Resveratrol against Azoxymethane induced testis injury in rats,11 International Symposium on pharmaceutical sciences.,09.06.2015 12.06.2015, ANKARA, TÜRKİYE, 10.06.2015
 • Johnson J., Hoffman G, Le W, Kurus M, Usdin K,Increased immature follicle involution in the fragile X premature mouse,Society for Gynecologic investigation 2013 Meeting., AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • Johnson J., Kurus M, Uslu B, Dawra R, Saluja A, Luk J,Regression of atretic follicles in the mammalian ovary,Society for the Study of Reproduction 45th Annual Meeting, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • Luk J, Kurus M, Dawra D, Saluja A, Johnson J,Cathepsin B is required fort he clearance of dying ovarian follicles,Society for Gynecologic Investigation 2012 Meeting San Diego, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • TETİK VARDARLI ASLI,BİRAY AVCI ÇIĞIR,GÜLLE KANAT,ÖZGÖÇMEN MELTEM,Çavusoglu Turker,Doğan Kubilay,Gökhan Aylin,Şirin Cansın,ERBİL GÜVEN,AKTAŞ SAVAŞ,HANÇER VEYSEL SABRİ,ŞENER DİLA,KURUŞ MELTEM, Diş Hekimliği için Anatominin Temelleri, Genetik-Kromozomal Anomaliler: Yapısal Bozukluklar ve Sayısal Düzensizlikler, ISBN:ISBN-978-6057607-06-5, S:133 149, Wolters Kluwer, 2019
 • KURUŞ MELTEM, Bir Bakışta histoloji, Bağ Doku, ISBN:9786059528634, S:32 33, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2018
 • KURUŞ MELTEM, Bir Bakışta Histoloji, Merkezi Sinir Sisteminde Sinir ve Destek Hücreleri, ISBN:9786059528634, S:28 29, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2018
 • KURUŞ MELTEM, Bir Bakışta Histoloji, Periferik Sinir Sisteminde sinir ve Destek Hücreleri, ISBN:9786059528634, S:30 31, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2018
 • KURUŞ MELTEM, Bir Bakışta Histoloji, İskelet Kası, ISBN:9786059528634, S:24 25, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2018
 • KURUŞ MELTEM, Bir Bakışta Histoloji, Kalp Kası ve Düz Kas, ISBN:9786059528634, S:26 27, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2018
 • KURUŞ MELTEM, Histoloji Konu Anlatimi ve Atlas, Uriner Sistem, S:698 740, Palme Yayincilik, 2014
 • KURUŞ MELTEM,KARAKAYA CENGİZ,karalok hakan,to grace,johnson joshua, Oocyte Biology in Fertility Preservation Advances Experimental Medicine and Biology, The control of oocyte survival by intrinsic and extrinsic factors, S:7 18, Springer Science, 2013
 • (2019), (Preventive effects of Resveratrol against azoxymethane-induced testis injury in rats.)
 • (2019), (Granulosa cell and oocyte mitochondrial abnormalities in a mouse model of fragile X primary ovarian insufficiency)
 • (2019), (Effect of resveratrol on tubular damage and interstitial fibrosis in kidneys of rats exposed to cigarette smoke)
 • (2019), (H Magnetic Resonance Spectroscopy of The Normal Testis Preliminary Findings)
 • (2019), (The Beneficial Effects of Melatonin on Chronic Cyclosporine A Nephrotoxicity in Rats)
 • (2019), (Oral L Arginin Protect Against CyA Induced Hepatotoxicity in Rats)
 • (2019), (Prunus armeniaca L apricot protects rat testes from detrimental effects of low dose x rays)
 • (2019), (The effect of resveratrol in tracheal tissue of rats exposed to cigarette smoke)
 • (2019), (Apricot ameliorates alcohol induced testicular damage in rat model)
 • (2019), (Sigara dumanına maruz kalan sıçanlarda resveratrolün testis dokusundaki antioksidan etkisinin değerlendirilmesi)
 • (2019), (The Control of Oocyte Survival by Intrinsic and Extrinsic Factors)
 • (2019), (Melatonin Prevents Cyclosporine Induced Hepatotoxicity in Rats)
 • (2019), (Quantifying growing versus non-growing ovarian follicles in the mouse)
 • (2019), (Analyses of changes on skin by aging)
 • Farelerde lipopolisakkaridle indüklenen anksiyete ve depresyon benzeri davranış modelinde probucol ve celastrolun etkilerinin araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (29959,81),1.7.2021
 • Polikistik Over Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlarda D Vitamini İle Kombine Edilen Aronia Melanocarpa’Nın Ovaryum Dokusu Üzerine Etkilerinin Ultrastrüktürel Ve Histopatolojik İncelenmesi , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (113337,7),1.6.2020
 • Tavşan Karotid Arter Anastomozunda Polyethylene Glycol Polymer(Co-Seal®) Ve Bovin Serum Albumin Glutaraldehyde(Bioglue®)'in Neointimal Hiperplazi Üzerine Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (81203),10.1.2020
 • Skov-3 Hücre Hattında Doksorubicin İle İndüklenen Apoptozise Resveratrol Ve Pemf’İn Etkisinin İncelenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (7499),25.12.2019
 • Over Hiperstimülasyon Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlarda Intraserebroventriküler ve Intravenöz Olarak Uygulanan Kisspeptin-54 ve GnRH Agonistinin Iyileştirici Etkilerinin Karşılaştırılarak Araştırılması, Araştırmacı, 217S323, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (60000),22.10.2019
 • İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerde Sinir Hücrelerine Farklılaşma Sonrası Nörogenetik Analiz, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (136732,8),11.7.2019
 • İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerde Sinir Hücrelerine Farklılaşma Sonrası Nörogenetik Analiz, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (136732,8),11.7.2019
 • Testiste Deneysel Torsiyon/Detorsiyon Sonucu Oluşturulmuşİskemi/Reperfüzyon Hasarında Ganoderma Lucidum İleYönlendirilmiş Kök Hücre’Nin İyileştirici Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (6,020.86),16.9.2018
 • Testiste Deneysel Torsiyon/Detorsiyon Sonucu Oluşturulmuş İskemi/Reperfüzyon Hasarında Ganoderma Lucidum İle Yönlendirilmiş Kök Hücre’Nin İyileştirici Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (6860,68),16.9.2018
 • Siklodekstrin Temelli Multi Fonksiyonel Biyouyumlu Hidrojellerin Sentezi Ve Cerrahi Hasar Sonrası Uterus Içi Yapışıklıkların (asherman Sendromu) Önlenmesinde Kullanımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (180000),15.5.2018
 • Siklodekstrin Temelli Multi Fonksiyonel Biyouyumlu Hidrojellerin Sentezi ve Cerrahi Hasar Sonrası Uterus İçi Yapışıklıkların (Asherman Sendromu) Önlenmesinde Kullanımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (301.606),15.5.2018
 • Sıçan Jejunum Goblet Hücrelerinin İskemi Reperfüzyon Sonucu Morfolojik Değişimleri, Yönetici, BAP, Yönetici, (5000)
 • 2 Radyasyona Maruz Kalmış Sıçan Modelinde Kayısının Testis Üzerine Protektif Etkisi, Yönetici, BAP, Yönetici, (5000)
 • 3 Sıçanlarda Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında C vit Melatonin Ve Kayısının Etkilerinin Araştırılması, Uzman, BAP, Uzman, (5000)
 • 4 Methotreksatın Neden Olduğu İntestinal Hasar Üzerine B Carotene Ve Kayısının Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi, Uzman, BAP, Uzman, (5000)
 • 5 Kronik Cya Uygulmasının Sıçan Böbreğinde Oluşturduğu Histolojik Değişikliklerin Ve Bu Değişiklikler Üzerine L Arginin Ve N Nitro L Arginin Metil Esterin Etkilerinin İncelenmesi , Uzman, BAP, Uzman, (2500)
 • The role of PIP3K Akt Signaling in Human Endometrial Endothelial Cell HEEC Survival and Apoptosis , Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer
 • Analysis of critical special regulatory mechanism of follicle regression the control of Cathepsin B CTSB activity by m TOR kinase Yale Medical School Department of Ob Gyn Centre of Reproductive Medicine Lab , Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı
 • Early mouse embryo development and mouse embryonic stem cells Yale Medical School Department of Comparative Medicine Animal Genomics Services Lab , Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı
 • Wistar Albino tipi sıçanlarda yaşlanmayla deride meydana gelen değişiklikler, Proje Danışmanı, BAP, Proje Danışmanı
 • Polikistik Over Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlarda D Vitamini İle Kombine Edilen Aronia Melanocarpa’Nın Ovaryum Dokusu Üzerine Etkilerinin Ultrastrüktürel Ve Histopatolojik İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (90,676.90)
 • Testiste Deneysel Torsiyon/Detorsiyon Sonucu Oluşturulmuş İskemi/Reperfüzyon Hasarında Ganoderma Lucidum İle Yönlendirilmiş Kök Hücre’Nin İyileştirici Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4,972.68)
 • Farelerde lipopolisakkaridle indüklenen anksiyete ve depresyon benzeri davranış modelinde probucol ve celastrolun etkilerinin araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (29,959.81)
 • Balkan Medical Journal
 • Iranian Journal of Basic Medical Science
 • Bir Bakışta Histoloji, Editör,
 • Yaşlanmayla deride meydana gelen değişimlerin incelenmesi, ALPER KAZANCI, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İskemi ve reperfüzyon uygulanan sıçanların jejunum goblet hücrelerinin histolojik olarak incelenmesi, MERAL DAĞ, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • TUBITAK BIDEP2219

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Dersler

Menüyü Kapat