İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Sevtap Günay Uçurum

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Öğretim Üyesi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TED.VE REH.YÜK.OKUL
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite

Akademik Özgeçmiş


 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARABAY DAMLA,ÖZTÜRK BURCU BAHAR,ÖZER KAYA DERYA,Comparison of scapular position and upper extremity muscle strength in patient with and without lateral epicondylalgia: a case control study, JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY, 2019, 28, 1111 1119
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,Relationships of pain intensity, kinesiophobia and quality of life in chronic subacromial pain syndrome, Ankara Medical Journal, 2019, 19, 396 406
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ÖZER KAYA DERYA,Comparison of spinal alignment and mobility in women with and without post modified radical mastectomy unilateral lymphoedema, Clinical Breast Cancer, 2019
 • TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,ÖZER KAYA DERYA,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,Adding connective tissue manipulation to physiotherapy for chronic low back pain improves pain, mobility, and well-being: a randomized controlled trial, Journal of Exercise Rehabilitation, 2019, 15, 308 315
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,The relationship between pain severity, kinesiophobia, and quality of life in patients with non-specific chronic neck pain, JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, 2019, 32, 677 683
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KALKAN AYBÜKE CANSU,Bel Ağrılı Hastalarda Ağrı, Kinezyofobi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki, Ege Tıp Dergisi, 2018, 57, 131 135
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARADUMAN AYNUR AYŞE,KARADİBAK DİDEM,Effects of Aircast brace and elastic bandage on physical performance of athletes after ankle injuries, Acta Orthop Traumatol Turc, 2014
 • BERBER Müslüm,KARADİBAK DİDEM,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,Adolesan dönemde ekrana bağlı aktivitelerin hamstring kas uzunluğu, reaksiyon zamanı ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014, 28, 1 6
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,YILDIRIM YÜCEL,KARADİBAK DİDEM,The effect of muscle endurance training of the chronic low back pain, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2014, 25, 28 34
 • YILDIRIM YÜCEL,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARADİBAK DİDEM,Identifying factors associated with low back pain among employees working at a package producing industry, Journal of Back and Musculoskelatal Rehabilitation, 2014, 27, 25 32
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,Bel ağrısı olan ve olmayan kişilerde omurga yapılarının karşılaştırılması,7.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,18.04.2019 20.04.2019, TÜRKİYE, 20.08.2019
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,Bel ağrısı olan kişilerde ağrı,endurans ve fonksiyonel yetersizlik arasındaki ilişki,Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu,05.04.2019 06.04.2019, 01.07.2019
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,Diz osteoartritli olgularda osteoartrit şiddeti, düşme korkusu ve denge güven ölçeği arasındaki ilişki,Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu,28.08.2019 31.08.2019, 15.09.2019
 • KORUCU TUĞÇE ŞİRİN,ÖZER KAYA DERYA,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ÖZGÜN HEDEF,Evre I-II lenfödemi olan meme cerrahisi geçirmiş hastalarda lenfödem şiddeti, ağrı, skapula ve üst ekstremite fonksiyonlarının ilişkisi,7. Ulusal Fizyoterapi ve rehabilitasyon Kongresi,18.04.2019 20.04.2019, TÜRKİYE, 20.08.2019
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ALTAŞ ELİF UMAY,ÖZER KAYA DERYA,Diz osteoartritli olgularda kas kuvveti, fonksiyonel düzey ve denge arasındaki ilişki,Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu,28.08.2019 31.08.2019, 15.09.2019
 • NAZ GÜRŞAN İLKNUR,AKTAŞ BÜŞRA,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KÖMÜRCÜOĞLU BERNA,ÖZER KAYA DERYA,Tedavisi tamamlanmış akciğer kanseri hastalarında dinamik dengenin periferik kas kuvveti, yorgunluk ve düşme korkusu ile ilişkisinin incelenmesi,41. Uşluslararası Katılımlı Ulusal Solunum Kongresi,26.10.2019 29.10.2019, 30.10.2019
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ALTAŞ ELİF UMAY,SEÇER ERHAN,KÖRTELLİ ONUR SALMAN,ÖZER KAYA DERYA,İnvestigation of the relation between the spine posture, sagital plane angels and mobility and the functional balance in osteoporotic women: Preliminary study,9 International Biomechanics Congress,19.09.2018 22.09.2018, 10.10.2018
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARABAY DAMLA,NAZ GÜRŞAN İLKNUR,Yaldız Büşra,METEOĞLU YAĞIZ,AKTAŞ BÜŞRA,EROĞLU FİLİBELİ BERNA,ÖZER KAYA DERYA,DÜNDAR BUMİN NURİ,Evre 1 ve Evre 2 Obez Çocukların Omurga Yapı ve Mobilitelerinin Karşılaştırılması,Sağlıklı Büyüyen Çocuk kongresi,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 30.12.2018
 • KARABAY DAMLA,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,NAZ GÜRŞAN İLKNUR,METEOĞLU YAĞIZ,YALDIZ BÜŞRA,AKTAŞ BÜŞRA,EROĞLU fFİLİBELİ BERNA,ÖZER KAYA DERYA,DÜNDAR BUMİN NURİ,Obez Çocuklarda Periferik Kas Kuvvetinin Statik Denge Parametreleri İle İlişkisi,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 23.12.2018
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ALTAŞ ELİF UMAY,SEÇER ERHAN,KÖRTELLİ ONUR SALMAN,ÖZER KAYA DERYA,Osteoartritli hastalarda bantlamanın kas kuvvet ve fonksiyon üzerine etkisinin araştırılması,3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.11.2018 01.12.2018, 15.12.2018
 • NAZ GÜRŞAN İLKNUR,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARABAY DAMLA,KELEŞ ELVAN,AKTAŞ BÜŞRA,EROĞLU FİLİBELİ BERNA,ÖZER KAYA DERYA,DÜNDAR BUMİN NURİ,Obez ve Obez Olmayan Çocukların Periferik ve Solunum Kas Kuvvetlerinin Karşılaştırılması,Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu,13.12.2018 15.12.2018, TÜRKİYE, 23.12.2018
 • ALTAŞ ELİF UMAY,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,BAYRAM KORHAN BARIŞ,Postmenapozal osteoporozu olan kadınlarda denge, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi,Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu,22.11.2018 25.11.2018, TÜRKİYE, 15.12.2018
 • ÖZER KAYA DERYA,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,KAYALI YASEMİN,Mastektomi sonrası unilateral lenfödemli hastalarda ağrı, ağırlık, pareztezi, fonksiyon ile omurga yapısı ve ilişkilerinin incelenmesi: ön çalışma,XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi,25.04.2018 28.04.2018, TÜRKİYE, 27.08.2018
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,The investigation of pain, grasp strenght, function and back endurance and relations in lateral epicondylitis cases: Preliminary study,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi,02.05.2018 05.05.2018, 05.05.2018
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARABAY DAMLA,ÖZTÜRK BURCU BAHAR,ÖZER KAYA DERYA,The comparison of scapular position and upper extremity muscle strenghts in patients with tennis elbow to control case control study,9.International Biomechanics Congress,19.09.2018 22.09.2018, 22.09.2018
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ÖZTÜRK BURCU BAHAR,Lateral Epikondilitte Şok Dalga Tedavisinin Etkisinin Araştırılması,3. Uluslararası Lisans Üstü Eğitim Kongresi,11.05.2018 13.05.2018, 13.05.2018
 • ÖZER KAYA DERYA,ŞEVİK KEVSER,NAZ GÜRŞAN İLKNUR,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,TÜKEL AKAY ŞERMİN,EMÜK YUSUF,BÜKER NURULLAH,Dağcılarda omurga postural dayanıklılık yükleme testi segmentalcevaplarının sırt kuvvet ve enduransı ile ilişkisi: ön çalışma,6.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,04.05.2017 06.05.2017, TÜRKİYE, 23.08.2017
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ŞENGÜL İLKER,ÖZER KAYA DERYA,Omuz Subluksasyonu olan hemiplejik hastada kinezyo bantlamanın subakromial aralığa etkisi: Olgu sunumu,1.Akdeniz Kinezyotape Kongresi,08.12.2017 10.12.2017, TÜRKİYE, 15.12.2017
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,NAZ GÜRŞAN İLKNUR,EMÜK YUSUF,BÜKER NURULLAH,ŞEVİK KEVSER,TÜKEL AKAY ŞERMİN,ÖZER KAYA DERYA,Dağcılarda gövde kas kuvvet ve enduransının denge ile ilişkisi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 15.07.2017
 • NAZ GÜRŞAN İLKNUR,EMÜK YUSUF,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,BÜKER NURULLAH,ŞEVİK KEVSER,ÖZER KAYA DERYA,Dağcılarda egzersiz kapasitesinin vücut kompozisyonu ile ilişkisi,IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi,09.11.2017 11.11.2017, TÜRKİYE, 15.11.2017
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARABAY DAMLA,ÖZTÜRK BURCU BAHAR,ÖZER KAYA DERYA,Lateral epikondilitli hastalarda distal ve proksimal kas kuvvetlerinin etkilenmiş ve etkilenmemiş ekstremitede karşılaştırılması: ön çalışma,IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi,09.11.2017 11.11.1917, 15.11.2017
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ÖZER KAYA DERYA,KAYALI YASEMİN,AŞKIN AYHAN,Omuz İmpingement Sendromunda Egzersiz Tedavisine Ek Olarak Uygulanan Farklı Elektroterapi Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması,3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu,25.10.2016 30.10.2016, TÜRKİYE, 30.10.2016
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KAYALI YASEMİN,ÖZER KAYA DERYA,Lateral epikondilitli kadınların kavrama kuvvetinin sağlıklı kadınlarlakarşılaştırılması: Pilot çalışma,5. ULAS FİZYOTERAPİ KONGRESİ,20.05.2015 24.05.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • GÜNAY UÇURUM SEVTAP,KARADUMAN AYNUR AYŞE,Ayakbileği burkulması geçiren sporcularda elastik bandaj ve air cast breysin yürüme paterni üzerine etkisi,5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,20.05.2015 24.05.2015, TÜRKİYE, 16.08.2015
 • Aircast brace ve elastik bandaj kullanımının yürüme patarnine etkisi,,12-16 Kasım, 2014
 • ELBASAN BÜLENT,DALKILINÇ MURAT,YILMAZ YELVAR GÜL DENİZ,Ersever Merve,GÜNAY UÇURUM SEVTAP,ELMACI CUMHUR,TOPUZ SEMRA,UZUN ELİF,Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Hizmet sunumu ve Standartlar Açısından Güncel Durum,4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi,09.05.2013 11.05.2013, TÜRKİYE, 11.05.2013
 • Adolesan dönemde ekrana bağlı aktivitelerin hamstring kas uzunluğu, reaksiyon zamanı ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi,,9-11 Mayıs, 2013
 • ’Klasik kuvvetlendirme egzersiz programı ile kassal endurans eğitiminin kronik bel ağrısı üzerine etkisi’,,28-31 ekim, 2004
 • 2, (2016), (Social support modifies association between forward bending of the trunk and low-back pain: Cross-sectional field study of blue-collar workers)
 • (2016), (Association of objectively measured occupational walking and standing still with low back pain: a cross-sectional study)
 • (Effects of Aircast brace and elastic bandage on physical performance of athletes after ankle injuries)
 • (Comparison of different electrotherapy methods and exercise therapy in shoulder impingement syndrome: A prospective randomized controlled trial)
 • (Bel Ağrılı Hastalarda Ağrı, Kinezyofobi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki)
 • (Identifying factors associated with low back pain among employees working at a package producing industry)
 • 2, (Are forward bending of the trunk and low back pain associated among Danish blue-collar workers? A cross-sectional field study based on objective measurer)
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Sağlığın Korunmasında Fonksiyonel Mobilite ve Stabilite: Egzersiz Uygulamaları, Katılımcı, Dalaman, 2016
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Female Pelvik Pain, Sexual Health& Fertility, Katılımcı, İstanbul, 2016
 • Sempozyum, I. Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu, Bilim/danışma kurul üyeliği, İzmir, 2016
 • Kongre, XVI. Fizyoterpide Gelişmler Kongresi, Bilim/danışma kurul üyeliği, Dalaman, 2016
 • Sempozyum, I. Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu, Konuşmacı, İzmir, 2016
 • Panel, Mesleki Tecrübe Aktarım Paneli, Konuşmacı, Denizli, 2016
 • Kongre, . V.Ulusal Fizyoterapi Kongresi, Kurul üyesi, Bolu, 2015
 • Bilimsel Toplantı, Ürojinekoloji Asistan Eğitim Programı, Konuşmacı, İzmir, 2015
 • Sempozyum, II.Ulusal Fizyoterapi Öğrenci Sempozyumu , Konuşmacı, İzmir, 2014
 • Kongre, IV.Ulusal Fizyoterapi Kongresi, Düzenleyici, Denizli, 2013
 • Panel, Meme Kanseri ve Egzersiz Paneli, Konuşmacı, izmir, 2013
 • Panel, I. Kariyer Günleri, Konuşmacı, Muğla, 2012
 • Kongre, 1.Ulusal Fizyoterapi Kongresi, Konuşmacı, Ankara, 2007

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Dersler

Menüyü Kapat