İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Mehmet Ali Malas

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Anatomi
 • Doktora Selçuk Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Selçuk Üniversitesi-Anatomi A.B.D.
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Selçuklu Tıp Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • ERDOĞAN KÜBRA,yarar burhan,ÇİZMECİ GİZEM,AY KESELİK GONCA,MALAS MEHMET ALİ,MUSCULUS SUBCLAVİUS POSTICUS OLGUSU, Bozok Tıp Derg, 2019, 9, 179 182
 • ERDOĞAN KÜBRA,ÖZEN KEMAL EMRE,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY GONCA,MALAS MEHMET ALİ,Nervus Medianus ve Nervus Ulnaris’i Aynı Seviyede Oluşan Postfiks Plexus Brachialis, Fırat Tıp Dergisi, 2019, 24, 53 56
 • ŞENER EMİNE HİLAL,DESDİCİOĞLU KADİR,YÜZBAŞIOĞLU NESLİHAN,MALAS MEHMET ALİ,The Effects of Mint Tea (Mentha spicata labiatae) Consumed During Pregnancy on Postnatal Morphometric Development., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019, 7, 29 40
 • ERDOĞAN KÜBRA,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY KESELİK GONCA,MALAS MEHMET ALİ,Musculus Subclavius Posticus Olgusu, Bozok Tıp Dergisi, 2019, 9, 179 182
 • ERDOĞAN KÜBRA,ÖZEN KEMAL EMRE,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY KESELİK GONCA,MALAS MEHMET ALİ,Nervus Medianus ve Nervus Ulnaris’i Aynı Seviyede Oluşan Postfiks Plexus Brachialis, Fırat Tıp Dergisi, 2018, 24, 53 56
 • DESDİCİOĞLU KADİR,ERDOĞAN KÜBRA,ÇİZMECİ GİZEM,MALAS MEHMET ALİ,Vertebralara Ait Anatomik Yapıların Morfometrik Olarak İncelenmesi ve Klinik Açıdan Değerlendirilmesi: Anatomik Çalışma, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 8
 • DESDİCİOĞLU RAZİYE,UĞUZ GENÇER CEREN,DESDİCİOĞLU KADİR,SULAK OSMAN,MALAS MEHMET ALİ,Radiological Investigation and Clinical Evaluation of the Morphometric Development of the Forearm in Human Fetuses, ınt j morphol, 2017, 35, 629
 • DESDİCİOĞLU KADİR,MALAS MEHMET ALİ,BAHÇECİ SELEN,ŞİMŞEK FATMA,POLAT AYŞE GİZEM,Anatomical and histological morphometry of the sural nerve in human fetuses, Journal of the Anatomical Society of India, 2017, 66, 37 42
 • DESDİCİOĞLU KADİR,MALAS MEHMET ALİ,BAHÇECİ SELEN,ŞİMŞEK FATMA,polat ayşe gizem,Anatomical and histological morphometry of the sural nerve in human fetuses, Journal of the Anatomical Society of India, 2017
 • DESDİCİOĞLU RAZİYE,UĞUZ GENÇER CEREN,DESDİCİOĞLU KADİR,SULAK OSMAN,MALAS MEHMET ALİ,Radiological Investigation and Clinical Evaluation of theMorphometric Development of the Forearm in Human Fetuses, INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, 2017
 • DESDİCİOĞLU KADİR,ERDOĞAN KÜBRA,ÇİZMECİ GİZEM,MALAS MEHMET ALİ,Vertebralara Ait Anatomik Yapıların Morfometrik Olarak İncelenmesi ve Klinik Açıdan Değerlendirilmesi: Anatomik Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017, 8, 16 20
 • DESDİCİOĞLU RAZİYE,UĞUZ GENÇER CEREN,DESDİCİOĞLU KADİR,SULAK OSMAN,MALAS MEHMET ALİ,A Radiological Investigation on the Hand Development in Human Fetuses Throughout the Fetal Period and an Evaluation Performed in Terms of its Clinical Importance Hand Development, Int. J. Morphol., 2016, 34, 1539 1552
 • DESDİCİOĞLU KADİR,UĞUZ GENÇER CEREN,büşra sakallı,KOYUNCU ESRA,MALAS MEHMET ALİ,A Study on the Structure and Morphologic Development of Calcaneal Tendon and Triceps Surae Muscle in Human Fetuses during the Fetal Period and the Evaluation of Clinical Importance of Calcaneal Tendon, International Journal of Morphology, 2015
 • DESDİCİOĞLU KADİR,ERDOĞAN ÖZTÜRK KÜBRA,MALAS MEHMET ALİ,Unusual Terminations of the External Jugular Vein and Cephalic Vein Case Report, Turkiye Klinikleri J Case Rep, 2015
 • DESDİCİOĞLU KADİR,ceren uguz,büşra sakallı,KOYUNCU ESRA,MALAS MEHMET ALİ,Anatomy and variations of plantaris muscle in fetuses, Journal of the Anatomical Society of India, 2015, 64, 79 86
 • DESDİCİOĞLU KADİR,MALAS MEHMET ALİ,Arcus aortae kaynaklı arteria vertebralis sinistra olgusu, SDU Journal of Health Science Institute, 2015
 • Esenlik Elçin, Şener Emine Hilal, Yılmaz Hasan Hüseyin, Malas Mehmet Ali,Cephalometric investigation of craniomaxillofacial structures during the prenatal period A cadaver study, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 2014, 145, 217 227
 • Esenlik E, Sener EH, Yılmaz HH, Malas MA,Cephalometric investigation of craniomaxillofacial structures during the prenatal period: A cadaver study, 2014
 • Esenlik Elçin, Şener Emine Hilal, Yılmaz Hasan Hüseyin, Malas Mehmet Ali,Cephalometric investigation of craniomaxillofacial structures during the prenatal period: A cadaver study, 2014
 • Esenlik E, sener eh, yilmaz hh, uguz c, malas ma,Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses A Cadaveric Study, Cleft Palate Craniofac J., 2013, 50, 61 73
 • Esenlik Elçin, Şener Emine Hilal, Yılmaz Hasan Hüseyin, Uğuz Ceren, Malas Mehmet Ali,Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study, 2013
 • Esenlik E, sener eh, yilmaz hh, uguz c, malas ma,Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study., 2013
 • Esenlik E, Sener EH, Koçer GŞ, Malas MA,An investigation into the morphometric developments of the maxillary and mandibular arches during the fetal period Cleft Palate Craniofac J 2012 Jan 49 1 60 72 doi 10 1597 10 238 Epub 2011 Apr 8 PMID 21476830 PubMed in process, Cleft Palate Craniofacial Journal, 2012, 49, 60 72
 • Cankara Neslihan, Desdicioglu Kadir, Evcil E. Hilal, Malas Mehmet Ali,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatalmorphometric development vol 25 pg 165 2012 Erratum, JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, 2012, 25, 315
 • Cankara Neslihan, Desdicioglu Kadir, Evcil E. Hilal, Malas Mehmet Ali,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatalmorphometric development (vol 25, pg 165, 2012)-Erratum, 2012
 • Esenlik E, Sener EH, Koçer GŞ, Malas MA,An investigation into the morphometric developments of the maxillary and mandibular arches during the fetal period. Cleft Palate Craniofac J. 2012 Jan;49(1):60-72. doi: 10.1597/10-238. Epub 2011 Apr 8. PMID:21476830 [PubMed - in process], 2012
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali, Evcil E. Hilal, Desdicioğlu Kadir,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development, 2012
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali, Evcil E. Hilal, Desdicioğlu Kadir,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development, 2012
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali, Evcil E. Hilal, Desdicioğlu Kadir,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development, 2012
 • Esra Koyuncu, Osman Sulak, Gülnur Özgüner, Neslihan Cankara, Soner Albay, M. Ali Malas,Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011, 18, 48 53
 • SULAK OSMAN,ÖZGÜNER GÜLNUR,MALAS MEHMET ALİ,Size and location of the kidneys during the fetal period, Surgical and Radiologic Anatomy, 2011, 33, 381 388
 • Desdicioglu Kadir, Cankara Neslihan, Evcil Emine Hilal, Desdicioglu Raziye Malas Mehmet Ali,Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats onPostnatal Morphometric Development, 2011
 • Esra Koyuncu, Osman Sulak, Gülnur Özgüner, Neslihan Cankara, Soner Albay, M. Ali Malas,Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi, 2011
 • Esra Koyuncu, Osman Sulak, Gülnur Özgüner, Neslihan Cankara, Soner Albay, M. Ali Malas,Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi, 2011
 • Sulak Osman, Özgüner Gülnur, Malas Mehmet Ali,Size and location of the kidneys during the fetal period, 2011
 • Şener EH, Uzun A, Malas MA,Maternal obezitenin fetusun prenatal ve postnatal gelişimi üzerine etkileri, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2010, 21, 112
 • Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA,Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2010, 20, 149
 • Emine Hilal Evcil, Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioğlu,Review of 13 fetal cases with hepatic veins opening variously into the inferior vena cava within the diaphragm, International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 2010, 29 34
 • Desdicioğlu K, Evcil EH, Uğuz C, Malas MA,Intramusculer seyreden iki farklı nervus suralis olgusu, Türkiye Klinikleri J Neur, 2010, 6, 24
 • Desdicioglu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioglu R, Malas MA,Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats on Postnatal Morphometric Development, Balkan Med J., 2010, 28, 1 9
 • Kadir Desdicioğlu, Kemal K Bozkurt, Ceren Uğuz, E Hilal Evcil, Mehmet A Malas,The morphometric development sphincter oddi in the human fetus during the fetal period Microscopic study, Balkan Med J, 2010, 29, 290 294
 • ALBAY SONER,MALAS MEHMET ALİ,KOYUNCU ESRA,ŞENER EMİNE HİLAL,Morphometry of the gallbladder during the fetal period, Surgical and Radiologic Anatomy, 2010, 32, 363 369
 • Albay Soner, Malas Mehmet Ali, Koyuncu Esra, Evcil Emine Hilal,Morphometry of the gallbladder during the fetal period, 2010
 • Desdicioğlu K, Evcil EH, Uğuz C, Malas MA,Intramusculer seyreden iki farklı nervus suralis olgusu, 2010
 • Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA,Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması, 2010
 • Şener EH, Uzun A, Malas MA,Maternal obezitenin fetusun prenatal ve postnatal gelişimi üzerine etkileri, 2010
 • Emine Hilal Evcil, Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioğlu,Review of 13 fetal cases with hepatic veins opening variously into the inferior vena cava within the diaphragm, 2010
 • Kadir Desdicioğlu, Kemal K Bozkurt, Ceren Uğuz, E Hilal Evcil, Mehmet A Malas,The morphometric development sphincter oddi in the human fetus during the fetal period: Microscopic study., 2010
 • Desdicioglu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioglu R, Malas MA,Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats on Postnatal Morphometric Development., 2010
 • Albay Soner, Malas Mehmet Ali, Koyuncu Esra, Evcil Emine Hilal,Morphometry of the gallbladder during the fetal period, 2010
 • Desdicioğlu Kadir, Cankara Neslihan, Evcil Emine Hilal, Desdicioğlu Raziye Kapucuoğlu Nilgün Malas Mehmet Ali,Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması, 2010
 • Albay Soner, Malas Mehmet Ali, Koyuncu Esra, Evcil Emine Hilal,Morphometry of the gallbladder during the fetal period, 2010
 • Desdicioglu K., Malas M.A., Evcil E.H.,Development of the Fetal Duodenum A Postmortem Study, Fetal Diagnosis and Therapy, 2009, 26, 16 23
 • KOYUNCU ESRA,MALAS MEHMET ALİ,ALBAY SONER,YÜZBAŞIOĞLU NESLİHAN,KARAHAN NERMİN,The development of fetal pylorus during the fetal period, Surgical and Radiologic Anatomy, 2009, 31, 335 341
 • Koyuncu Esra, Malas Mehmet Ali, Albay Soner, Cankara Neslihan, Karahan Nermin,The development of fetal pylorus during the fetal period, 2009
 • Desdicioglu K., Malas M.A., Evcil E.H.,Development of the Fetal Duodenum: A Postmortem Study, 2009
 • Desdicioglu K., Malas M.A., Evcil E.H.,Development of the Fetal Duodenum: A Postmortem Study, 2009
 • Koyuncu Esra, Malas Mehmet Ali, Albay Soner, Cankara Neslihan, Karahan Nermin,The development of fetal pylorus during the fetal period, 2009
 • Sulak O., Cankara N., Malas M.A., Koyuncu E., Desdicioglu K.,Anatomical development of urinary bladder during the fetal period, Clinical Anatomy, 2008, 21, 683 690
 • Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH,Yenidoğan Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16 60 Yaş Arası Erişkinlerde 2 4 Parmak Oranının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, 15, 17 22
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali,Maternal stresin prenatal ve postnatal gelişim üzerine olan etkileri, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2008, 52 60
 • Mehmet Ali MALAS, Şevkinaz DOĞAN, Emine Hilal EVCİL, Kadir DESDİCİOĞLU,Yenidoğan Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16 60 Yaş Arası Erişkinlerde 2 4 Parmak Oranının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, 15, 17 22
 • Evcil EH, Malas MA,Gebelikte beslenmenin fetal büyüme üzerine etkileri, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, 25, 49 59
 • SULAK OSMAN,YÜZBAŞIOĞLU NESLİHAN,MALAS MEHMET ALİ,KOYUNCU ESRA,DESDİCİOĞLU KADİR,Anatomical development of the normal urachus during the fetal period, SAUDI MEDICAL JOURNAL, 2008, 29, 30 35
 • Evcil EH, Malas MA,Gebelikte beslenmenin fetal büyüme üzerine etkileri, 2008
 • Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH,Yenidoğan - Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16-60 Yaş Arası Erişkinlerde 2.-4. Parmak Oranının Araştırılması, 2008
 • Sulak O, Cankara N, Malas MA, Cetin E, Desdicioglu K.,Anatomical development of the normal urachus during the fetal period., 2008
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali,Maternal stresin prenatal ve postnatal gelişim üzerine olan etkileri, 2008
 • Mehmet Ali MALAS, Şevkinaz DOĞAN, Emine Hilal EVCİL, Kadir DESDİCİOĞLU,Yenidoğan - Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16-60 Yaş Arası Erişkinlerde 2.-4. Parmak Oranının Araştırılması, 2008
 • Sulak Osman, Cankara Neslihan, Malas Mehmet A., Cetin Esra Desdicioglu Kadir,Anatomical development of the normal urachus during the fetal period, 2008
 • Desdicioglu K. , Malas M. A. , Evcil E. H.,Foetal development of the pancreas, 2008
 • Sulak O., Cankara N., Malas M.A., Koyuncu E., Desdicioglu K.,Anatomical development of urinary bladder during the fetal period, 2008
 • Malas Mehmet Ali, Evcil Emine Hilal, Desdicioglu Kadir,Size and location of the fetal diaphragm during the fetal period in human fetuses, Surgical and Radiologic Anatomy, 2007, 29, 155 164
 • Sulak O., Cosar F., Malas M.A., Cankara N., Cetin E., Tagil S.M.,Anatomical development of the fetal uterus, Early Human Development, 2007, 83, 395 401
 • Malas MA, Desdicioğlu K, Cavkara N, Evcil EH, Özgüner G,Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007, 14, 20 24
 • bahadır ungör,MALAS MEHMET ALİ,SULAK OSMAN,ALBAY SONER,Development of spleen during the fetal period, Surgical and Radiologic Anatomy, 2007, 29, 543 550
 • Malas Mehmet Ali, Evcil Emine Hilal, Desdicioglu Kadir,Size and location of the fetal diaphragm during the fetal period in human fetuses, 2007
 • Üngör Bahadır, Malas Mehmet Ali, Sulak Osman, Albay Soner,Development of spleen during the fetal period, 2007
 • Sulak O., Cosar F., Malas M. A., Cankara N. Cetin E. Tagil S. M.,Anatomical development of the fetal uterus, 2007
 • Üngör Bahadır, Malas Mehmet Ali, Sulak Osman, Albay Soner,Development of spleen during the fetal period, 2007
 • Malas MA, Desdicioğlu K, Cavkara N, Evcil EH, Özgüner G,Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi, 2007
 • Sulak O, Cosar F, Malas MA, Cankara N, Cetin E, Tagil SM.,Anatomical development of the fetal uterus, 2007
 • Malas Mehmet Ali, Desdicioğlu Kadir, Cankara Neslihan, Evcil Emine Hilal Özgüner Gülnur,Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi, 2007
 • Malas Mehmet Ali, Evcil Emine Hilal, Desdicioglu Kadir,Size and location of the fetal diaphragm during the fetal period in human fetuses, 2007
 • Sulak O., Cosar F., Malas M.A., Cankara N., Cetin E., Tagil S.M.,Anatomical development of the fetal uterus, 2007
 • Malas Mehmet Ali, Üngör Bahadır, Tağıl S. Murat, Sulak Osman,Determination of dimensions and angles of mandible in the fetal period, Surgical and Radiologic Anatomy, 2006, 28, 364 371
 • Ungor B, Malas MA, Albay S, Cetin E, Desdicioglu K, Karahan N.,The proportions of the white and red pulps of the human fetal spleen, Saudi Medical Journal, 2006, 27, 1315 1319
 • Cetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N.,The development of stomach during the fetal period, Surgical Radiological Anatomy, 2006, 28, 438 446
 • şahin önder,SULAK OSMAN,YAVUZ YÜCEL,UZ EFKAN,eren ibrahim,YILMAZ HACI RAMAZAN,MALAS MEHMET ALİ,ALTUNTAŞ İRFAN,SONGUR AHMET,Lithium induced lung toxicity in rats The effect of caffeic acid phenetyl ester CAPE, Pathology, 2006, 38, 58 62
 • MALAS MEHMET ALİ,şevkinaz doğan,emine hilal evcil,DESDİCİOĞLU KADİR,Fetal development of the hand digits and digit ratio 2D 4D, Early Human Development, 2006, 82, 469 475
 • SULAK OSMAN,MALAS MEHMET ALİ,ESEN KADRİYE,KOYUNCU ESRA,TAĞIL SÜLEYMAN MURAT,Size and location of the fetal ovary, Fetal Diagnosis and Therapy, 2006, 26, 26 33
 • Malas Mehmet Ali, Üngör Bahadır, Tağıl S. Murat, Sulak Osman,Determination of dimensions and angles of mandible in the fetal period, 2006
 • Cetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N,The development of stomach during the fetal period, 2006
 • Ungor B, Malas MA, Albay S, Cetin E, Desdicioglu K, Karahan N.,The proportions of the white and red pulps of the human fetal spleen., 2006
 • Ungor B, Malas MA, Albay S, Cetin E, Desdicioglu K, Karahan N.,The proportions of the white and red pulps of the human fetal spleen., 2006
 • Cetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N.,The development of stomach during the fetal period., 2006
 • Sulak O, Malas MA, Esen K, Cetin E, Tagil SM.,Size and location of the fetal ovary, 2006
 • Sahin O, Sulak O, Yucel Y, Uz E, Eren I, Yılmaz HR, Malas MA, Altuntas I, Songur A.,Lithium-induced lung toxicity in rats: The effect of caffeic acid phenetyl ester (CAPE)., 2006
 • Malas Mehmet Ali, Dogan Sevkinaz, Hilal Evcil E., Desdicioglu Kadir,Fetal development of the hand, digits and digit ratio (2D:4D), 2006
 • Sulak O , Malas MA , Esen K , Cetin E , Ungor B , Tagil SM,Uterine tube ovary relationship and fimbrial development during thefetal period, SAUDI MEDICAL JOURNAL, 2005, 26, 1080 1084
 • Sulak O , Albay S , Tagil SM , Malas MA,Ovarian arteries with bilateral unusual courses, SAUDI MEDICAL JOURNAL, 2005, 26, 1456 1458
 • Sulak Osman, Malas Mehmet Ali, Esen Kadriye, Çetin EsraÖzgüner Habibe MeltemCankara Neslihan,İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi Morfometrik ışık mikroskobu çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005, 12, 47 51
 • Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH, Çetin E,Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005, 12, 35 41
 • Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K, Tağıl SM, Sulak O, Çetin E,Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005, 12, 1 8
 • Desdicioglu K. , Malas M. A. , Evcil E. H.,Foetal development of the pancreas, FOLIA MORPHOLOGICA, 2005, 69, 216 224
 • ALBAY SONER,MALAS MEHMET ALİ,KOYUNCU ESRA,YÜZBAŞIOĞLU NESLİHAN,KARAHAN NERMİN,Development of the liver during the fetal period, SAUDI MEDICAL JOURNAL, 2005, 26, 1710 1715
 • Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH, Çetin E,Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları, 2005
 • Sulak O , Albay S , Tagil SM , Malas MA,Ovarian arteries with bilateral unusual courses, 2005
 • Albay S , Malas MA , Cetin E , Cankara N , Karahan N,Development of the liver during the fetal period, 2005
 • Sulak O , Albay S , Tagil SM , Malas MA,Ovarian arteries with bilateral unusual courses, 2005
 • Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N, Karahan N.,Development of the liver during the fetal period., 2005
 • Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K, Tağıl SM, Sulak O, Çetin E,Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları., 2005
 • Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH, Çetin E,Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları, 2005
 • Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N, Karahan N.,Development of the liver during the fetal period. 2005 26(11):1710-5., 2005
 • Sulak O, Malas MA, Esen K, Cetin E, Ungor B, Tagil SM.,Uterine tube-ovary relationship and fimbrial development during the fetal period, 2005
 • Sulak Osman, Malas Mehmet Ali, Esen Kadriye, Çetin Esra Özgüner Habibe Meltem Cankara Neslihan,İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması, 2005
 • Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N Karahan N,Development of the liver during the fetal period, 2005
 • Mehmet Ali MALAS, Şevkinaz DOĞAN, Hilal EVCİL, Kadir DESDİCİOĞLU, Murat TAĞIL, Osman SULAK, Esra ÇETİN,Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları, 2005
 • Sulak O , Malas MA , Esen K , Cetin E , Ungor B , Tagil SM,Uterine tube-ovary relationship and fimbrial development during the fetal period, 2005
 • MALAS MEHMET ALİ,SULAK OSMAN,GÖKÇİMEN ALPASLAN,sarı aliye,Development of the vermiform appendix during the fetal period, Surgical and Radiologic Anatomy, 2004, 26, 202 207
 • MALAS MEHMET ALİ,ASLANKOÇ RAHİME,Üngör Bahadır,SULAK OSMAN,özden çandır,The development of large intestine during the fetal period, Early Human Development, 2004, 78, 1 13
 • Ali Malas M., Sulak O., Gökçimen A., Sari A.,Development of the vermiform appendix during the fetal period, 2004
 • Malas Mehmet Ali, Aslankoç Rahime, Üngör Bahadır, Sulak Osman, Candir Özden,The development of large intestine during the fetal period, 2004
 • Oyar O., Yesildag A., Malas M. A., Gulsoy U. K.,Splenodiaphragmatic interposition of the descending colon, Surgical and Radiologic Anatomy, 2003, 25, 434 438
 • MALAS MEHMET ALİ,ASLANKOÇ RAHİME,üngör bahadır,SULAK OSMAN,çandır özden,The development of jejunum and ileum during the fetal period, Early Hum Dev, 2003, 74, 109 124
 • Oyar O., Yesildag A., Malas M. A., Gulsoy U. K.,Splenodiaphragmatic interposition of the descending colon, 2003
 • Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S.,Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre başarı düzeylerinin değerlendirilmesi i 2002 9 2 1 5, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergis, 2002, 9, 1 5
 • Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S,Böbrek ile ilgili morfolojik yapı hacimlerinin stereolojik yöntemle araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002, 9, 1 5
 • Sulak O, Malas MA, Albay S, Çetin E, Üngör B,Unilateral musculus sternalis olgusu, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002, 9, 4 6
 • Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S,Böbrek ile ilgili morfolojik yapı hacimlerinin stereolojik yöntemle araştırılması, 2002
 • Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S,Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre başarı düzeylerinin değerlendirilmesi, 2002
 • Sulak O, Malas MA, Albay S, Çetin E, Üngör B,Unilateral musculus sternalis olgusu, 2002
 • Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S.,Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. i 2002 9(2): 1-5., 2002
 • Malas MA, Salbacak A, Buyukmumcu M, Şeker M, Köylüoğlu B, Karabulut AK,An investigation of the Conus medullaris termination level during the period of fetal development to adulthood, Acta Anatomica Nipponica, 2001, 1, 453 459
 • GÖKÇİMEN ALPASLAN,gülsen aydın,erdal karaöz,MALAS MEHMET ALİ,ÖNCÜ MERAL,Effect of diclofenac sodium administration during pregnancy in the postnatal period, Fetal Diagn Ther, 2001, 16, 417 422
 • MALAS MEHMET ALİ,GÖKÇİMEN ALPASLAN,SULAK OSMAN,Growing of caecum and vermiform appendix during the fetal period, Fetal Diagn Ther., 2001
 • MALAS MEHMET ALİ,GÖKÇİMEN ALPASLAN,SULAK OSMAN,özden çandır,Estimating the testis volume during the fetal period using the stereological method, Early human development, 2001, 62
 • Malas MA, Salbacak A, Buyukmumcu M, Şeker M, Köylüoğlu B, Karabulut AK,An investigation of the Conus medullaris termination level during the period of fetal development to adulthood, 2001
 • Ahmet SALBACAK, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Mehmet Ali Malas, Kağan Karabulut Muzaffer ŞEKER,An investigation of the conus medullaris termination level during the period of fetal development to adulthood., 2001
 • Malas M, Salbacak A, Sulak O,The growth of the upper and lower extremities of Turkish fetuses during the fetal period, SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2000, 22, 249 254
 • Gokcimen A, Akdogan M, Karaoz E, Ozguner F, Malas MA, Cicek E,Structural and biochemical changes in liver and renal tissues induced by an acute high dose of diclofenac sodium in rats Biomed Res 11 3 293 302 2000, Biomed Res, 2000, 11, 293 302
 • SALBACAK AHMET,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,MALAS MEHMET ALİ,KARABULUT AHMET KAĞAN,ŞEKER MUZAFFER,An investigation of the conus medullaris and filum terminale variations in human fetuses, Surg Radiol Anat, 2000, 22, 89 92
 • MALAS MEHMET ALİ,SULAK OSMAN,ÇETİN MELTEM,SALBACAK AHMET,Os Hyoideum un Radyolojik Anatomisi, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 2000
 • MALAS MEHMET ALİ,ŞEKER MUZAFFER,SALBACAK AHMET,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,KARABULUT AHMET KAĞAN,yardımcı cem,The relationship between the lumbosacral enlargement and the conus medullaris during the period of fetal development and adulthood, Surg Radiol Anat., 2000, 22, 163 168
 • Gokcimen A, Akdogan M, Karaoz E, Ozguner F, Malas MA, Cicek E,Structural and biochemical changes in liver and renal tissues induced by an acute high dose of diclofenac sodium in rats”, Biomed Res., 11 (3), 293-302 (2000)., 2000
 • Malas M, Salbacak A, Sulak O,The growth of the upper and lower extremities of Turkish fetuses during the fetal period, 2000
 • Salbacak A, Buyukmumcu M, Malas MA, Karabulut, AK, Seker, M,An investigation of the conus medullaris and filum terminale variations in human fetuses, 2000
 • Malas MA, Şeker M, Salbacak A, Büyükmumcu M, Karabulut AK, Yardımcı C,The relationship between lumbosacral enlargement and Conus medullaris during the period of fetal development and adulthood, 2000
 • Salbacak A, Büyükmumcu M, Malas MA Karabulut AK, Şeker M,An investigation of the Conus medullaris and Filum terminale Variations in Human Fetuses, 2000
 • Mehmet Ali MALAS, Muzaffer ŞEKER, Ahmet SALBACAK, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Kağan KARABULUT, C YARDIMCI,The relationship between the lumbosacral enlargement and the conus medullaris during the period of fetal development and adulthood., 2000
 • Ahmet SALBACAK, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Mehmet Ali MALAS, Kağan KARABULUT,Muzaffer ŞEKER,An investigation of the conus medullaris and filum terminale variations in human fetuses., 2000
 • Malas MA, O Sulak, A Aler, F Öktem,Prematüre Yenidoğanlarda Kraniofasiyal Morfoloji, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 1999, 25 31
 • MALAS MEHMET ALİ,SULAK OSMAN,ÖZTÜRK AHMET,The growth of the testes during the fetal period, BJU international, 1999
 • Malas MA, O Sulak, A Aler, F Öktem,Prematüre Yenidoğanlarda Kraniofasiyal Morfoloji, 1999
 • Malas MA, Salbacak A, Şeker M, Büyükmumcu M, Köylüoğlu B,Intumescentia Lumbosacralis in Radyolojik Anatomisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996, 3, 61 65
 • Malas MA, Kalkan E, Salbacak A, Köylüoğlu B, Dağtekin A,Erişkinlerde Normal Conus Medullaris Seviyesinin MRG ile Belirlenmesi, Karadeniz Tıp Der, 1996
 • Malas MA, Kalkan E, Çetin H, Salbacak A, Köylüoğlu B,,Prematüre ve Yenidoğan Bebeklerde Conus Medullaris Vertebral Sonlanma Seviyesinin Karşılaştırılması, Nörolojik Bilimler Der, 1996
 • Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Malas MA, Dağtekin A,,İnsan İntervertebral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti, SDÜ Tıp Fak. Der, 1996
 • Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Malas MA, Dağtekin A,İnsan İnvertebral Disk Öateryalinin Lipofussin Pigmenti, SDÜ Tıp Der, 1996, 33
 • Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Malas MA, Dağtekin A,,İnsan İntervertebral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti, 1996
 • Malas MA, Kalkan E, Salbacak A, Köylüoğlu B, Dağtekin A,Erişkinlerde Normal Conus Medullaris Seviyesinin MRG ile Belirlenmesi, 1996
 • Malas MA, Kalkan E, Çetin H, Salbacak A, Köylüoğlu B,,Prematüre ve Yenidoğan Bebeklerde Conus Medullaris Vertebral Sonlanma Seviyesinin Karşılaştırılması, 1996
 • Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Malas MA, Dağtekin A,İnsan İnvertebral Disk Öateryalinin Lipofussin Pigmenti, 1996
 • Malas MA, Salbacak A, Şeker M, Büyükmumcu M, Köylüoğlu B,Intumescentia Lumbosacralis’in Radyolojik Anatomisi., 1996
 • Kalkan E, Malas MA, Kalkan SS, Kaya N, Kaymaz H, Dağtekin A,İnsan İnvertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları, SDÜ Tıp Fak.Der, 1995, 1
 • Kalkan E, Malas MA, Kalkan SS, Kaya N, Kaymaz H, Dağtekin A,,İnsan İntervertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları, SDÜ Tıp Fak. Der, 1995
 • Kalkan E, Malas MA, Kalkan SS, Kaya N, Kaymaz H, Dağtekin A,İnsan İnvertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları, 1995
 • Desdicioglu K. , Malas M. A. , Evcil E. H.,Foetal development of the pancreas, 1900
 • ERDOĞAN KÜBRA,ÖZEN KEMAL EMRE,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY KESELİK GONCA,MALAS MEHMET ALİ,Bilateral high origin of the radial artery case report,20. Ulusal Anatomi Kongresi,27.08.2019 31.08.2019, İstanbul, TÜRKİYE, 31.08.2019
 • ERDOĞAN KÜBRA,MALAS MEHMET ALİ,The investigation of the development of carrying angle in fetal peiriod,20. Ulusal Anatomi Kongresi,27.08.2019 31.08.2019, İstanbul, TÜRKİYE, 31.08.2019
 • ÖZEN KEMAL EMRE,KAYA DİLEK,BAHÇECİ SELEN,MALAS MEHMET ALİ,Investigation of the sciatic nerve development using microscopic method in human fetuses,1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi,06.09.2018 09.09.2018, 06.09.2018
 • ÖZEN KEMAL EMRE,ERDOĞAN KÜBRA,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY GONCA,ELMALI FERHAN,MALAS MEHMET ALİ,Comparative investigation of the anatomy practical exam types of faculty of medicine,1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi,06.09.2018 09.09.2018, 06.09.2018
 • ERDOĞAN KÜBRA,AY GONCA,BAHÇECİ SELEN,ÇİZMECİ GİZEM,MALAS MEHMET ALİ,Investigation of lower extremity muscle development in human fetuses using microscopic method,19th National Anatomy Congress 1st International Mediterranean Anatomy Congre,06.09.2018 09.09.2018, Konya, TÜRKİYE, 09.09.2018
 • ÖZEN KEMAL EMRE,ERDOĞAN KÜBRA,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY KESELİK GONCA,ELMALI FERHAN,MALAS MEHMET ALİ,Comparative investigation of the anatomy practical exam types of faculty of medicine,1st International Mediterranean Anatomy Congress,06.09.2018 09.09.2018, Konya, TÜRKİYE, 09.09.2018
 • MALAS MEHMET ALİ,ÇİZMECİ GİZEM,BAHÇECİ SELEN,AY GONCA,ERDOĞAN KÜBRA,Investigation of upper extremity muscle developmentwith microscopic method in human fetuses,18.Ulusal Anatomi Kongresi,25.09.2017 27.09.2017, TÜRKİYE, 25.09.2017
 • ERDOĞAN KÜBRA,ÖZEN KEMAL EMRE,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY GONCA,MALAS MEHMET ALİ,A case report of the accessory tendon of the extensor carpi radialis longus muscle,18. Ulusal Anatomi Kongresi,25.09.2017 27.09.2017, TÜRKİYE, 01.08.2017
 • ERDOĞAN KÜBRA,ÖZEN KEMAL EMRE,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY GONCA,MALAS MEHMET ALİ,An unusual variation of brachial plexus,18. Ulusal Anatomi Kongresi,25.09.2017 27.09.2017, TÜRKİYE, 01.08.2017
 • MALAS MEHMET ALİ,ÇİZMECİ GİZEM,BAHÇECİ SELEN,AY KESELİK GONCA,ERDOĞAN KÜBRA,Investigation of upper extremity muscle development with microscopic method in human fetuses,18. Ulusal Anatomi Kongresi,25.09.2017 27.09.2017, Abant, TÜRKİYE, 27.09.2017
 • ERDOĞAN KÜBRA,ÖZEN KEMAL EMRE,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY KESELİK GONCA,MALAS MEHMET ALİ,An unusual variation of brachial plexus,18. Ulusal Anatomi Kongresi,25.09.2017 27.09.2017, Abant Bolu, TÜRKİYE, 27.09.2017
 • ERDOĞAN KÜBRA,ÖZEN KEMAL EMRE,YARAR BURHAN,ÇİZMECİ GİZEM,AY KESELİK GONCA,MALAS MEHMET ALİ,A case report of the accessory tendon of the extensor carpi radialis longus muscle,18. Ulusal Anatomi Kongresi,25.09.2017 27.09.2017, Abant Bolu, TÜRKİYE, 27.09.2017
 • ERDOĞAN ÖZTÜRK KÜBRA,YILMAZ BÜLENT,keskin MZ,Ebru Eginc,MALAS MEHMET ALİ,Comparison of hand ratio in men with normal versus abnormal semen parameters,XXIV International Symposium on Morphological Sciences, 2nd-6th September,,02.09.2015 06.09.2015, 02.09.2015
 • MALAS MEHMET ALİ,Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği yeterlilik kurullarının çalışma programı,Anatomi Günleri 2015, GAZİANTEP 26-28 Şubat 2015,26.02.2015 28.02.2015, TÜRKİYE, 26.02.2015
 • DESDİCİOĞLU KADİR,kübra erdogan,ÇİZMECİ GİZEM,MALAS MEHMET ALİ,Morphometric study of the anatomic structures belong tovertebrae and clinical evaluation an anatomical study,XXIV International Symposium on Morphological Sciences, 2nd-6th September,02.09.2015 06.09.2015, 02.09.2015
 • ERDOĞAN ÖZTÜRK KÜBRA,YILMAZ BÜLENT,ince onur,mehmet zeynel keskin,ebru eginc,MALAS MEHMET ALİ,Normal ve anormal semen parametreleri olan erkeklerde 2 ve 4 parmak uzunluğu oranlarının karşılaştırılması,V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi,28.10.2015 31.10.2015, TÜRKİYE, 28.10.2015
 • ERDOĞAN ÖZTÜRK KÜBRA,TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,MALAS MEHMET ALİ,Body image depression and quality of life among the2nd grade student of medical faculty,XXIV International Symposium on Morphological Sciences, 2nd-6th September,02.09.2015 06.09.2015, 02.09.2015
 • Malas MA, Salbacak A, Büyükmumcu M, Şeker M, Köylüoğlu B,An investigation of the vertebral level termination of the spinal cord between the period of fetal development and adulthood,The Anatomical Society of Great Britain and Ireland Winter Meeting, London-United Kingdom,16.02.1996 18.02.1996
 • Cankara N, Malas MA, Evcil EH,Heart development during the fetal period,10th Congress of European Association of Clinical Anatomy.,02.09.2009 05.09.2009
 • Evcil EH, Malas MA, Cankara N,The development of the fetal lungs during the fetal period a postmortem study,10th Congress of European Association of Clinical Anatomy,02.09.2009 05.09.2009
 • Malas MA, Sulak O, Aler A,Morphology of the metopic suture during the fetal period,94. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Hamburg-Germany,26.03.1999 29.03.1999
 • Salbacak A, Malas MA, Sulak O,The growth of the upper and lower extremities during the fetal period,94. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Hamburg-Germany,26.03.1999 29.03.1999
 • Sulak O, Malas MA, Öztürk A,The growth of testes during the fetal period,94. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Hamburg-Germany,26.03.1999 29.03.1999
 • Öztürk M, Malas MA, Akkuş S, Kişioğlu AN, Himmetoğlu HH,Lineer growth in children with cerebral palsy in Isparta province Turkey,European Academy of Childhood Disabilitiy Annual 12th Meeting, Tübingen-Germany,02.10.2000 05.10.2000
 • Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Sulak O,The relation between peritoneum and intestine during the fetal period,98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany,28.03.2003 31.03.2003
 • Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S,Development of spleen during the fetal period,98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany,28.03.2003 31.03.2003
 • Malas MA, Üngör B, Sulak O, Gökçinmen A,Development of mandible during the fetal period,98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany,28.03.2003 31.03.2003
 • Sulak O, Esen K, Malas MA, Çetin E,Development of the human ovaries during the fetal period,98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany,28.03.2003 31.03.2003
 • Sulak O, Esen K, Malas MA, Üngör B,Development of the human uterine tube during the fetal period,98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany,28.03.2003 31.03.2003
 • Malas MA, Dogan S, Evcil EH, Desdicioglu K,Second to fourth digit ratios in human fetuses during the fetal period,4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) Kuşadası-Turkey,07.09.2005 10.09.2005
 • Malas MA, Evcil EH, Desdicioglu K,Size and location ot the fetal diaphragm during the fetal period,4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey,07.09.2005 10.09.2005
 • Cankara N, Sulak O, Malas MA,The development morphology and morphometry of the urachus during the fetal period,4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) Kuşadası-Turkey,07.09.2005 10.09.2005
 • Evcil EH, Cankara N, Malas MA,Morphometric development of the sternum during the fetal period,10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 – İstanbul,02.09.2009 05.09.2009
 • Malas MA, Ungor B, Tagil SM, Sulak O,Determination of angulus mandibula and the junction angle of the bilateral parts of corpus mandibulae in plane of lower chin in the fetal period,4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey,07.09.2005 10.09.2005
 • Sulak O, Cankara N, Malas MA,The development of the urinary bladder during the fetal period,4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey,07.09.2005 10.09.2005
 • Evcil EH, Cankara N, Malas MA,Anatomical dimensions and localization of trachea during the fetal period,10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 – İstanbul,02.09.2009 05.09.2009
 • Cankara N, Evcil EH, Malas MA,Thymus development during the fetal period,10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 – İstanbul,02.09.2009 05.09.2009
 • Sulak O, Özgüner G, Malas MA,Size and localization of kidney during the fetal period,10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 – İstanbul,02.09.2009 05.09.2009
 • Esenlik E, Evcil EH, Malas MA,The human fetus cadavers with cleft lip and palate in third trimester case report,86th Congress of European Orthodontic Society, Portoraz-Slovenia. June 15-19 2010,15.06.2010 19.06.2010
 • Desdicioglu K, Bozkurt KK, Uguz C, Evcil EH, Malas MA,The morphometric development sphincter of oddi in the human fetus during the fetal period Microscopic study,Joint Meeting of Anatomical Societies 2011, Bursa-Turkey.,14.09.2011 17.09.2011
 • AY KESELİK GONCA,MALAS MEHMET ALİ,Mandibula proc. coronoideus parametrelerinin taraflar arası morfometrik incelenmesi,20. Ulusal Anatomi Kongresi kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi,27.08.2019 31.08.2019, TÜRKİYE
 • MALAS MEHMET ALİ, GİLROYUN ANATOMİ ATLASI, S:10, Palme, 2010
 • MALAS MEHMET ALİ, Temel Klinik anatomi, S:20, Güneş Kitabevi, 2005
 • MALAS MEHMET ALİ, Pre-Test, S:15, Güneş Kitabevi, 2003
 • (2019), (Lithium induced lung toxicity in rats The effect of caffeic acid phenetyl ester CAPE)
 • (2019), (Foetal development of the pancreas)
 • (2019), (The development of jejunum and ileum during the fetal period)
 • (2019), (The development of large intestine during the fetal period)
 • (2019), (Fetal development of the hand digits and digit ratio 2D 4D)
 • Bilateral Kord Paralizilerinde Tiroid Kartilaj Penceresi Yaklaşımı İle Kord Ve Band Lateralizasyonu Yapılan Hastalarda Ses Kalitesinin Larengeal EMG, Videolarengostroboskopi, Ve Akustik Ses Analizi İle Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (80000),17.5.2015
 • İNSAN FETUSLARINDA NERVUS SURALİS’E AİT MORFOMETRİK YAPININ ANATOMİK VE HİSTOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (80000),14.5.2015
 • Yüksek Lisans tez projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2011
 • doktora tez projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2008
 • yüksek lisans tez projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2005
 • münferit proje, Yönetici, Yönetici,,1.1.2005
 • Münferit proje, Yönetici, Yönetici,,1.1.2003
 • alt yapı projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2003
 • yüksek lisans projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2002
 • münferit, Yönetici, Yönetici,,1.1.2000
 • Süleyman demirel Üniversitesi, öğretim üyesi, Tam Zamanlı,
 • SSK, tabip, Tam Zamanlı,
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Profesör, Tam Zamanlı,

Araştırma Alanları

 • Anatomi

Dersler

Menüyü Kapat