İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Yasemin Tokem

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Hemşirelik Bölüm Başkanı
 • Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı
 • Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Kalite Komisyonu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

Akademik Özgeçmiş


 • YILMAZ MEDİNE,UYANIK GÜLÇİN,Böçkün Emine,TOKEM YASEMİN,Tekin Nil,Kronik hastalığı olan yaşlılarda sağlıklı yaşam davranışlarının incelenmesi, Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2019, 13, 248 257
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ER GÜNERİ SEZER,MERT HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,YILDIRIM SARI HATİCE,Nursing students’ education and academic achievement:The impact of three different education methods, Journal of Higher Education and Science, 2019, 19, 250 255
 • Cafer Berna,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Akut Böbrek Yetersizliğine Sebep Olan Favizmli Bir OlgununHemşirelik Yaklaşımı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019, 4, 77 82
 • AKIN KORHAN ESRA,AKBIYIK AYŞE,kırşan merve,namık emre,UZELLİ YILMAZ DERYA,CEYLAN BURCU,TOKEM YASEMİN,Senaryo-temelli simülasyon yönteminin öğrencilerin öz-etkinlik algı düzeyleri üzerindeki etkisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Billimleri Fakültesi Dergisi, 2019, 4, 13 17
 • Yöntem Sibel,Güntürkün Fatma,TOKEM YASEMİN,KAPLAN YUSUF CEM,İlaç Hatalarına Yönelik Hemşirelerin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019, 4, 51 59
 • YILMAZ MEDİNE,Çetin Çisem,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri, Pamukkale Medical Journal, 2018, 11, 329 336
 • DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,TOKEM YASEMİN,OPINIONS OF NURSING STUDENTS ABOUT THE SYSTEM OF EDUCATION: THREE DIFFERENT MODELS OF EDUCATION, INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, 2018, 0, 20 25
 • AKIN KORHAN ESRA,UZELLİ YILMAZ DERYA,CEYLAN BURCU,AKBIYIK AYŞE,TOKEM YASEMİN,Hemşirelikte Psikomotor Becerilerin Öğretiminde Senaryo Temelli Öğrenme: Bir Deneyim Paylaşımı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018, 3, 11 16
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TOKEM YASEMİN,Yılmaz Dilan,İlhan Aylin,Hemşirelerin Bireysel ve Profesyonel Değerlerinde Kuşaklararası Farklılıklar, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2018, 5, 72 80
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,The Relationship between Obesity and Diabetes, Medical Science, 2017, 21, 191 196
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,Şentürk Sevginar,Sistemik Lupus Eritematozus -Lupus Nefriti: Bir Olgu Sunumu, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 2017, 2, 98 104
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Yılmaz Hüsnü,ARKAN BURCU,Determination of the Level of Knowledge of Clinical Nurses about OralAnti-Diabetics, International Journal of Caring Science, 2017, 10, 828 833
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,Kısa Sezer Seçgin,Serin Elif,Yeşiltepe Özlem,TOKEM YASEMİN,Rowley Helen,Obesity and Hypertension in Adolescents and Adults with Intellectual Disability, Acta Paulista de Enfermagem, 2016, 29, 169 177
 • AKIN KORHAN ESRA,TOKEM YASEMİN,UZELLİ YILMAZ DERYA,DİLEMEK HACI,Hemşirelikte Psikomotor Beceri Eğitiminde Video Destekli Öğretim ve OSCE Uygulaması Bir Deneyim Paylaşımı, İKÇÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016, 1, 35 37
 • TOKEM YASEMİN,ÖZÇELİK HANİFE,Atiye Cicik,Examination of the Relationship Between Hopelessness Levels and Coping Strategies among the Family Caregivers of the Patients with Cancer, Cancer Nursing, 2015, 38, 28 34
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AKIN KORHAN ESRA,TOKEM YASEMİN,Torun Rüveyda,Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası Ve Sonrası Anksiyete Ve Stres Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2015, 1 16
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Geçici Pacemaker takılan hastada Twirching ve Twiddler Sendromu, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2015, 6, 86 90
 • TOKEM YASEMİN,Kalp Yetersizliğinde Rehabilitasyon, Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni, 2015, 7
 • Böçkün Emine,TOKEM YASEMİN,Tekin Nil,Analysis of awareness of old people's relatives of physical practice for old patients staying at nursing., The Journal of Nursing Home Research, 2015, 1, 7 7
 • Jaarsma Tiny,Deaton Christi,Fitzsimmons Donna,Fridlund Bengt,Hardig Bjarne M,Mahrer İmhof Romy,Moons Philip,Noureddine Samar,ODonnell Sharon,Pedersen Susanne,Stewart Simon,Strömberg Anna,Thompson David R,TOKEM YASEMİN,Kjellström Barbro,Research in cardiovascular care: A position statement of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professionals of the European Society of Cardiology, European Journal of Cardiovascular Nursing, 2014, 13, 9 21
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,TOKEM YASEMİN,KORKMAZ MEDET,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,Retrospective analyses of reasons why children with new diagnosed type 1 diabetes visit with the emergency department, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2014, 30, 1197 1202
 • PARLAR KILIÇ SERAP,BÜYÜKKAYA BESEN DİLEK,TOKEM YASEMİN,Fadıloğlu Çiçek,KARADAĞ GÜLENDAM,An analysis of the cultural problems encountered during caregiving by the nurses working in two different regions of Turkey, International Journal of Nursing Practice, 2014, 20, 310 319
 • TOKEM YASEMİN,PARLAR KILIÇ SERAP,ÖZER SERAP,Nakas Dilek,Argon Gülümser,A Multicenter Analysis of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatoid Arthritis, Holistic Nursing Practice, 2014, 28, 98 105
 • TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÇINAR YÜCEL ŞEBNEM,ORGUN FATMA,demir m,Determining the factors that affect breast cancer and self breast examination beliefs of Turkish nurses in academia, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2014, 15, 1275 1280
 • ÇINAR YÜCEL ŞEBNEM,TOKEM YASEMİN,AKIN KORHAN ESRA,Çalbay Sultan,Investigation into Sleep and Quality of Life in Patients with Rheumatoid arthritis, International Journal of Human Sciences, 2014, 11, 457 468
 • Tokem Y, Parlar Kilic S. Ozer S., Nakas D., Argon G. A Multicenter Analysis of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatoid Arthritis. , Journal of Holistic Nursing Practice, 2014, 2, 98-105
 • Tokem Y,Investigation into Sleep and Quality of Life in Patients with Rheumatoid arthritis, International Journal of Human Sciences, 2014, 1, 457-468
 • AKIN KORHAN ESRA,HAKVERDİOĞLU YÖNT GÜLENDAM,TOKEM YASEMİN,karadağ Özlem,sarıoğlu emine,yıldız keriman,Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Bakım Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 16, 199 204
 • TOKEM YASEMİN,Taşçı Emine,YILMAZ MEDİNE,Hipertansiyon tanısı olan bireylerin evde hastalık yönetimlerinin incelenmesi, Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2013, 4, 30 40
 • PARLAR KILIÇ SERAP,Fadıloğlu Çiçek,Argon Gülümser,TOKEM YASEMİN,KESER GÖKHAN,Effects of Self–Pain Management on the Intensity of Pain and Pain Management Methods in Arthritic Patients, Pain Management Nursing, 2013, 14, 133 142
 • YILMAZ MEDİNE,ŞANLI DENİZ,Uçgun Müjde,Kaya NS,TOKEM YASEMİN,Lifestyle behaviours and ealry diagnosis practices of cancer patients, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013, 14, 3269 3274
 • Bulut Pınar,YILMAZ MEDİNE,TOKEM YASEMİN,Kronik hastalığı olan bireylerde bağışıklanma durumunun incelenmesi, Sağlık ve Toplum Dergisi, 2012, 22, 30 35
 • TOKEM YASEMİN,AYTEMUR ZEYNEP AYFER,YILDIRIM YASEMİN,Fadıloğlu Çiçek,Investigation into the use of complementary and alternative medicine and affecting factors in Turkish asthmatic patients, Journal of Clinical Nursing, 2012, 21, 698 707
 • Barbro Kjellstrom,Bjarne Madsen Hardig,Romy Mahrer Imhof,Philip Moons,Samar Noureddine,Susanne Pedersen,TOKEM YASEMİN,Tiny Jaarsma,The Science Committee of the CCNAP:Eager to Start, European Journal of Cardiovascular Nursing, 2011, 10, 195 196
 • TOKEM YASEMİN,Gülümser Argon,KESER GÖKHAN,Case Management Model in Turkish Rheumatoid Arthritis., Rehabilitation Nursing, 2011, 36, 205 213
 • YILDIRIM YASEMİN,TOKEM YASEMİN,Nilüfer Bozkurt,Fadıloğlu Çiçek,UYAR MELTEM,Uslu Rüçhan,Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Memorial Symptom Assessment Scale In Cancer Patients, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2011, 12
 • YAMAZHAN TANSU,TAŞBAKAN MELTEM,DURUSOY ONMUŞ İSABEL RAİKA,PULLUKÇU HÜSNÜ,TOKEM YASEMİN,ULUSOY SERCAN,SİPAHİ OĞUZ REŞAT,Turkish Nursing Hepatitis Study Group. Nursing Students' Immunisation Status And Knowledge About Viral Hepatitis In Turkey: A Multi-Centre Cross-Sectional Study., International Nursing Review, 2011, 58
 • TOKEM YASEMİN,Erişkinde Astım ve Hemşirelik Yönetimi, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2010, 3, 71 76
 • OYUR ÇELİK GÜLAY,KIYAN GÜÇLÜ SELAHATTİN,TOKEM YASEMİN,YILDIRIM YASEMİN,dölek meral,akbinar cemile,turaba fikriye,İzmir’de çalışan acil servis hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin saptanması, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2009, 9, 59 64
 • CANLI ZEYNEP,ŞENUZUN AYKAR FİSUN,TOKEM YASEMİN,Miyokart enfarktüslü hastalarda anksiyete ve depresyonun incelenmesi, Türk Kardiyoloji Arşivi, 2009, 37, 557 562
 • FADILOĞLU ZEHRA ÇİÇEK,TOKEM YASEMİN,ÖZÇELİK HANİFE,Biyolojik ajanların kullanımında hemşirenin sorumlulukları, Türk Onkoloji Dergisi, 2008, 23, 45 53
 • TOKEM YASEMİN,Durmaz Akyol Asiye,Gülümser Argon,The relationship between disability and self-care agency of Turkish patients with rheumatoid arthritis, Journal of Clinical Nursing, 2007, 16, 44 50
 • TOKEM YASEMİN,Astımlı Hastalarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanımı, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2006, 54, 189 196
 • Fadıloğlu Çiçek,Cantilav Şeniz,YILDIRIM YASEMİN,TOKEM YASEMİN,Meme Kanserli Kadınlarda Umutsuzluk Ve Baş Etme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006, 22, 147 160
 • YILDIRIM YASEMİN,Fadıloğlu Çiçek,TOKEM YASEMİN,Diyaliz Hastalarının Verilen Bakımdan Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi, Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 2005, 49 54
 • TOKEM YASEMİN,KARADAKOVAN AYFER,Yaşlı Bireylere Verilen Bireyselleştirilmiş İlaç Eğitim Programının İlaç Yönetimleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Sağlık ve Toplum Dergisi, 2004, 14, 79 87
 • Fadıloğlu Çiçek,TOKEM YASEMİN,Geriatrik Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü, Türk Geriatri Dergisi, 2004, 7, 241 246
 • Arslan Gizem,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,KOAH alevlenmesi yönetiminde güncel kanıta dayalı uygulamalar: Pocker Guide to COPD diagnosis, management and prevention 2019,5.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,02.05.2019 04.05.2019, İzmir, TÜRKİYE, 14.05.2019
 • Arslan Gizem,Şahin Gülin,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Orem’e göre metastatik larinks sarkomatoid karsinom tanılı hastanın hemşirelik bakımı:Nadir görülen bir olgu sunumu,18.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, Afyonkarahisar, TÜRKİYE, 28.05.2019
 • Arslan Gizem,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Karbonmonoksit maruziyetinebağlı gelişen akut koroner sendrom:Olgu sunumu,5.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,02.05.2019 04.05.2019, İzmir, TÜRKİYE, 14.05.2019
 • Dağcan Necibe,Arslan Gizem,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,DERMATOLOJİ HASTALARINDA TAMAMLAYICI TERAPİ UYGULAMALARININ KULLANIMI: LİTERATÜR İNCELEMESİ,2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi,25.09.2019 28.09.2019, İzmir, TÜRKİYE, 28.09.2019
 • Aksoy Yasin,Arslan Gizem,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Mide Kanseri Olan Hastaya Henderson Hemşirelik Kuramı’na Göre Yaklaşım: Olgu Sunumu,1. Uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi,04.12.2019 06.12.2019, Ankara, TÜRKİYE, 06.12.2019
 • Arslan Gizem,Dağcan Necibe,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Acil Servis Hemşirelerindeki Tükenmişlik: Literatür İncelemesi,5.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,02.05.2019 04.05.2019, İzmir, TÜRKİYE, 02.05.2019
 • Arslan Gizem ,Dağcan Necibe,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Astım Tanısı Alan Bireylerin Tamamlayıcı Terapi ve Destekleyici Bakım Uygulamalarını Kullanımı:Literatür İncelemesi,2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi,25.09.2019 28.09.2019, 25.09.2019
 • TOKEM YASEMİN,ERTEM MELİKE,Akademisyen ve mentor hemşirelerin klinik uygulamalarda rehber hemşireliğe ilişkin görüşleri,1.Uluslararası SABAK Kongresi,17.10.2019 19.10.2019, Ankara, TÜRKİYE, 30.12.2019
 • TOKEM YASEMİN,ERTEM MELİKE,Sağlık bakımında hasta eğitimi,1.Uluslrarası SABAK Kongresi,17.10.2019 19.10.2019, Ankara, TÜRKİYE, 30.12.2019
 • ERTEM MELİKE,TOKEM YASEMİN,Hemşirelik bölümü öğrencilerinde akran eğitimi,1.Ululslararası SABAK Kongresi,17.10.2019 19.10.2019, Ankara, TÜRKİYE, 30.12.2019
 • TOKEM YASEMİN,ERTEM MELİKE,Sağlık Bilimlerinde Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi,1.Uluslararası SABAK Kongresi,17.10.2019 19.10.2019, Ankara, TÜRKİYE, 30.12.2019
 • Arslan Gizem,SOFULU FUNDA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Multiorgan metastazı olan hastada Watson insan bakımı modeli ile hemşirelik yönetimi:Olgu sunumu,1.Uluslararası 2.Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi,04.12.2019 06.12.2019, Ankara, TÜRKİYE, 04.12.2019
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ARKAN BURCU,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Panik Atak Tanısı Alan Hastaların Acil Servise Başvurma Sıklıkları Ve Başlatan Stres Etkenlerinin İncelenmesi,4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,11.05.2017 13.05.2017, Ankara, TÜRKİYE, 11.03.2019
 • YILMAZ MEDİNE,YELTEN GÜLÇİN,BÖÇKÜN EMİNE,TOKEM YASEMİN,TEKİN NİL,Analysis of Behaviors of Healthy Life Style of the Old People with Chronic Disease,22nd WONCA World Conference,17.10.2018 21.10.2018, Coex, Sequl, GÜNEY KORE, 17.10.2018
 • Ersel Fikriye,TOKEM YASEMİN,Karaciğer Sirozu Olan Hastalarda Günlük Yaşam Aktivitelerinin Bakım Veren Yükü Üzerine Etkisi,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • Çetin Çisem,TOKEM YASEMİN,Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerde Bağımlılık Düzeylerinin Düşme Deneyimi Üzerine Etkisi,1.International Internal Medicine Nursing Congress,,25.11.2018 27.11.2018, 27.12.2018
 • Arslan Gizem,Kılıçoğlu İbrahim,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Dolaşım Destek Cihazları Ve Hemşirelik Yönetiminin Önemi: Olgu Sunumu.,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,TEKİNDAL MELİKE,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,PAMUK BARIŞ ÖNDER,EGE AHMET,PAMUK GÜLSEREN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,Geriyatrik Diyabetli Hastaların Depresyon Ve Yaşam Kalitesi Durumlarının Glisemik Kontrol Düzeylerine Etkisi,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • Demir Nevval,TOKEM YASEMİN,Akut Lenfoblastik Lösemi Hastası Bir Bireyin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu.,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • Sebilci Özge,TOKEM YASEMİN,Tedavi Sonrası Yaşanan Kanser İlişkili Yorgunluğun Hastalar Tarafından Algılanması,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • Cafer Berna,TOKEM YASEMİN,ÖZEL FİLİZ,Romatoid Artritli Bireylerde Özbakım Davranışları Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği Çalışması,1.International Internal Medicine Nursing Congress,25.11.2018 27.11.2018, TÜRKİYE, 27.12.2018
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,TİP 1 DİYABETTE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ,1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ,30.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,SOFULU FUNDA,AYVAZ İSMAİL,İNSÜLİN İNFÜZYON POMPASININ ETKİSİ VE KULLANIMI,1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ,30.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • AYDEMİR EBRU,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,Romatoid Artrit Hastalarında Ayak Deformiteleri Ve Hemşirelik Yönetimi”,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 07.07.2017
 • AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,karakoç ayfer,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Pulmonary oedema and the patient with chronic renal disease,46 th EDTNA/ERCA International Conferences,09.10.2017 12.10.2017, poland, 12.10.2017
 • Aksoy Yasin,TOKEM YASEMİN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,Onkoloji Hastalarında Evde Bakım Verenlerin Yükü ve Semtom Yönetimi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, Aydın, TÜRKİYE, 17.07.2017
 • Akbaş Duygu,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Güncel Ağrı Yönetimi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, Aydın, TÜRKİYE, 17.07.2017
 • Duman Duygu,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Dekonjestif Kalp Yetmezliği Ve Atrifal Fibrilasyon Olgusuna Yaklaşım,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • Aksoy Yasin,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Mide Kanseri İle İdiyopatik Trombositopenik Purpura Olgusu,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN,2017 Amerikan Diabet Birliği’ne Göre Geriatrik Hastalarda Diyabet,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • TOKEM YASEMİN,OK FİGEN,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ŞENTÜRK SEVGİNAR,Life Quality of End Stage Renal Failure Patients. A Study of Its Factors,46th EDTNA/ERCA International Conference,09.09.2017 12.09.2017, 12.09.2017
 • AYVAZ İSMAİL,TOKEM YASEMİN, ünsal elif,AKYOL ASİYE,“Mobil Sağlık Uygulamalarının Kronik Hastalıkların Öz Yönetimine Etkisi,I.Adnan menderes Üniversitesi uluslararası sağlık bilimleri kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 17.07.2017
 • Mete Aslıhan,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Güncel Beslenme Yaklaşımları,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, Aydın, TÜRKİYE, 17.07.2017
 • AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Sol Ventrikül Disfonksiyonu Olan Hastada Kalp Yetersizliği,1.Uluslararası 10.Ulusal İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 31.05.2017, izmir, TÜRKİYE, 31.05.2017
 • AVCI KİRPİTCİ ESRA ŞULE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemodiyaliz Hastalarına Yönelik Kanıt Temelli Uygulamalar”,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,09.06.2017 01.07.2017, 07.07.2017
 • Aydemir Ebru,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN,Olgu Sunumu: İleri Yaşta Mide Kanseri ve Hemşirelik Yönetimi,I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu,22.03.2017 23.03.2017, 31.05.2017
 • IŞIK GÜLŞEN,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,TOKEM YASEMİN,YILMAZ DİLAN,İLHAN AYLİN,HEMŞİRELERİN BİREYSEL VE PROFESYONEL DEĞERLERİNDE KUŞAKLARARASI FARKLILIKLAR,I.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ,29.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM YASEMİN,TOKEM YASEMİN,Sarıtaş Yüksel Elif,Arslan Gizem,Nursing management at Crohn s disease Functional health pattern model,11th Congress of ECCO,16.10.2016 19.10.2016, Amsterdam, HOLLANDA, 07.03.2016
 • Böçkün Emine,TOKEM YASEMİN,Tekin Nil,Analysis of awareness of old people s relatives of physical fixing practice for old patients staying at nursing home,Nursing Home Research International Working Group,02.12.2015 03.12.2015, 03.12.2015
 • ERKİN ÖZÜM,TOKEM YASEMİN,Examining Of Body-Self Relations And Transcultural Effects In Nursing Students,2nd International Nursing Conference in Kosovo, 2nd European Nursing Student Congress,23.05.2007 03.06.2007, 03.06.2007
 • TOKEM YASEMİN,Romatizmal Hastalıklarda Multidisipliner Yaklaşım:Romatoloji Hemşiresi Gözüyle,5.Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi,25.10.2019 26.10.2019, İzmir, TÜRKİYE
 • TOKEM YASEMİN,Temel Yaşam Desteği v İleri Kardiyak Yaşam Desteğinde Neler Değişti,3.Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi,03.03.2016 06.03.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • TOKEM YASEMİN,Güncel Kılavuzlarla Akut koroner Sendromlara Yaklaşım,5.Eurosian on Emergency Medicine Congress,10.11.2016 12.11.2016
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,KAPLAN YUSUF CEM,KARADAŞ BARIŞ,TOKEM YASEMİN,TEMİZ TİJEN,Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik Klinik Farmakoloji Güncelleme Eğitiminin Etkinliği,1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi,20.04.2017 22.04.2017, Ankara, TÜRKİYE
 • TOKEM YASEMİN,SOFULU FUNDA, Evde Bakım Hemşireliği, Kalp Yetersizliğinde Evde Bakım, ISBN:978-605-258-696-9, S:173 189, Akademisyen Kitabevi, 2019
 • SOFULU FUNDA,AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Güncel Diyabet Yönetimi, Diyabetli Hastalarda Lipodistrofi Tedavisi ve Bakımı, ISBN:978-605-7597-95-3.: ÖN SÖZ, S:70- 74, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 2019
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,AYVAZ İSMAİL,SOFULU FUNDA, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, SAĞLIK ALANINDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI: WEB TABANLI EĞİTİM, ISBN:978-605-4735-94-5, S:579 596, Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd.Şti., 2017
 • AYVAZ İSMAİL,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,SOFULU FUNDA,TOKEM YASEMİN, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, YETİŞKİN EĞİTİMİNDE MOBİL SAĞLIKUYGULAMALARININ KRONİK HASTALIKLARIN ÖZ YÖNETİMİNE ETKİSİ, ISBN:978-605-4735-94-5, S:831 848, Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd.Şti., 2017
 • SOFULU FUNDA,ÜNSAL AVDAL ELİF,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,TOKEM YASEMİN, Recent Advances in Health Sciences, Chapter 67: The Effect of Migration on Chronic Diseases in Turkey, ISBN:ISBN 978-954-07-4344-8, S:693 697, St. Kliment Ohridski University Press, 2017
 • TOKEM YASEMİN, Yoğun Bakım Hemşireliği, Bölüm 5. Yoğun Bakımda Solunum Sistemi Sorunları Ve Hemşirelik Yönetimi, ISBN:978-605-9528-13-9, S:505 550, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017
 • TOKEM YASEMİN,BAKAN GÜLCAN, Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Dolaşım, ISBN:978-605-66249-9-5, S:26 40, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2017
 • ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN, Recent Advances in Health Sciences, The Disease of our time: Vitamin D Deficiency and Hypovitaminosis D., ISBN:978-954-07-4136-9, S:87 93, St.Kliment Ohridski Universıty Press, 2016
 • ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN, Recent Advances in Health Sciences, Approach to Inflammatory Bowel Diseases with Current Guidelines., ISBN:978-954-07-4136-9, S:472 487, St.Kliment Ohridski University Press, 2016
 • TOKEM YASEMİN, Yaşlı Bakımı Hemşireliği, Bölüm 3:Bakımın Amaçları ve Hedefleri: Yaşlılar, Aile Bakım Vericileri ve Hemşireler Arasında İlişkiyi Düzenleyen Bir Çerçeve, ISBN:978-605-320-076-5, S:23 42, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015
 • TOKEM YASEMİN,TAŞDEMİR NURTEN, Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bölüm 9:Kas iskelet sistemi hastalıkları, ISBN:978-605-320-101-4, S:282 312, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015
 • TOKEM YASEMİN,Tarcan Ercüment,CAN HÜSEYİN, Palyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım, Yaşam Sonu Bakım, ISBN:9786051497747, S:491 498, Sağlık Bakanlığı İzmir Sağlık Müdürlüğü, Mastaş Matbaacılık, 2015
 • TOKEM YASEMİN, Abrams ın Klinik İlaç Tedavisi Hemşireler için Akılcı İlaç Uygulamaları, Bölüm 31:Astım ve Bronkokonstrüksiyonda İlaç Tedavisi, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Erken Uncu Sevil,Incazlı Seçil,Kızıl Esma,Yöntem Sibel,TOKEM YASEMİN,ÖZKAN BEHZAT, Hemşirelik Bakım Standartları, ISBN:ISBN:978-605-4649-88-4., Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • (2019), (Sistemik Lupus Eritematozus -Lupus Nefriti: Bir Olgu Sunumu)
 • (2019), (A Multicenter Analysis of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatoid Arthritis)
 • (2019), (Examination of the Relationship Between Hopelessness Levels and Coping Strategies among the Family Caregivers of the Patients with Cancer)
 • (2019), (Hemşirelikte Psikomotor Becerilerin Öğretiminde Senaryo Temelli Öğrenme: Bir Deneyim Paylaşımı)
 • (2019), (An analysis of the cultural problems encountered during caregiving by the nurses working in two different regions of Turkey)
 • (2019), (Case Management Model in Turkish Rheumatoid Arthritis)
 • (2019), (Obesity and Hypertension in Adolescents and Adults with Intellectual Disability)
 • (2019), (Determining the factors that affect breast cancer and self breast examination beliefs of Turkish nurses in academia)
 • (2019), (Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Bakım Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi)
 • (2019), (Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Memorial Symptom Assessment Scale In Cancer Patients)
 • (2019), (Miyokart enfarktüslü hastalarda anksiyete ve depresyonun incelenmesi)
 • (2019), (Effects of Self Pain Management on the Intensity of Pain and Pain Management Methods in Arthritic Patients)
 • (2019), (Hipertansiyon tanısı olan bireylerin evde hastalık yönetimlerinin incelenmesi)
 • (01.01.2019), (Hemşirelerin Bireysel ve Profesyonel Değerlerinde Kuşaklararası Farklılıklar)
 • (2019), (Research in cardiovascular care A position statement of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professionals of the European Society of Cardiology)
 • 2, (01.01.2019), (Investigation into the use of complementary and alternative medicine and affecting factors in Turkish asthmatic patients)
 • (01.01.2019), (Hemşirelikte Psikomotor Beceri Eğitiminde Video Destekli Öğretim ve OSCE Uygulaması Bir Deneyim Paylaşımı)
 • (01.01.2019), (The Science Committee of the CCNAP Eager to Start)
 • (01.01.2019), (Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi Sırası Ve Sonrası Anksiyete Ve Stres Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler)
 • (01.01.2019), (Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Bakım Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi)
 • 3, (01.01.2019), (Obesity and Hypertension in Adolescents and Adults with Intellectual Disability )
 • (2019), (Case Management Model in Turkish Rheumatoid Arthritis)
 • 1151, (01.01.2019), (Research in cardiovascular care A position statement of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professionals of the European Society of Cardiology)
 • (01.01.2019), (Effects of Self Pain Management on the Intensity of Pain and Pain Management Methods in Arthritic Patients)
 • (01.01.2019), (A Multicenter Analysis of the Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatoid Arthritis)
 • (01.01.2019), (Examination of the Relationship Between Hopelessness Levels and Coping Strategies among the Family Caregivers of the Patients with Cancer)
 • (02.12.2019), (Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun İncelenmesi)
 • (01.01.2019), (An analysis of the cultural problems encountered during caregiving by the nurses working in two different regions of Turkey)
 • (01.01.2019), (Determining the factors that affect breast cancer and self breast examination beliefs of Turkish nurses in academia)
 • (01.01.2019), (Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Memorial Symptom Assessment Scale In Cancer Patients)
 • (01.01.2019), (Hipertansiyon tanısı olan bireylerin evde hastalık yönetimlerinin incelenmesi)
 • 3, (04.03.2013 00:00:00), (Yilmaz M, Sanli D, Ucgun M, Tokem Y. et al. Lifestyle Behaviors and Early Diagnosis Practices of cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev 2013;14:3269-3274.)
 • Romatoid Artritli hastaların bakımında vaka yönetimi modelinin etkinliğinin incelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2005
 • Western Journal of Nursing Research, 2011
 • Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
 • Spatula Journal on Complementary Medicine and Drug Discovery
 • Kardiovasküler Hemşirelik Dergisi
 • İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
 • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • ., Editör,
 • İKÇÜ SBF, Yardımcı editör,
 • Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Editör,
 • Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Editör,
 • Hemşirelik Bakım Standartları, Editör,
 • Hemşirelik Bakım Standartları, Editör,
 • Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Yayını, Editör, 2013-2014
 • Romatoid artritli hastalarda ayak sorunları ve yaşanan güçlüklerin incelenmesi, EBRU AYDEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Antikoagülan ilaç kullanan bireylerde ilaca uyumu etkileyen faktörler, GİZEM ARSLAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kalp Yetersizliği Hastalarının Hastalık Kabulü ile Öz Bakım Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, MERVE GÜNBAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kalp yetersizliği olan yaşlı bireylerde bağımlılık düzeylerinin düşme deneyimi üzerine etkisi, ÇİSEM ÇETİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kalp yetersizliği hastalarının öz bakım becerilerini gerçekleştirme düzeylerinin bakım veren yükü üzerine etkisinin incelenmesi, YURDAGÜL TEKİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tedavi sonrası yaşanan kanser ilişkili yorgunluğun hastalar tarafından algılanması, ÖZGE SEBİLCİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Romatoid artritli bireylerde öz bakım davranışları ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği, BERNA CAFER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Karaciğer sirozu olan hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin bakım veren yükü üzerine etkisi, FİKRİYE ERSEL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kanser hastalarındaki bakım gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik uygulamalarının etkinliğinin incelenmesi, ARZU GÜNGÖR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kanser dispne ölçeği'nin Türk kanser hastalarında geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi, DENİZ EZGİ ÇAKMAK, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dahiliye yoğun bakım Ünitesinde damar içi kateter enfeksiyonlarının risk analizi ve yönetimi, DENİZ ÜNLÜ, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Poster Bildiri İkincilik Ödülü,2019
 • Oral presentation 2.nd award,2018
 • Seçkin Sözel Bildiri 3.lük Ödülü,2018
 • Sözel Bildiri Birincilik Ödülü,2017
 • Sözel Bildiri İkincillik Ödülü,2015
 • Birincilik Ödülü: SKS En İyi Uygulama 1.lik ödülü. Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi; HBDS. ,2015
 • Osteosarkom Hastasında Beslenme İlkeleri: Olgu Sunumu. İkincilik Ödülü,2015
 • Poster Birincilik Ödülü,2014
 • SKS En İyi Uygulama Birincilik ödülü. ,2014
 • Geriatri Hemşireliği Sempozyumu, Poster Bildiri Birincilik Ödülü,2013
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2012
 • Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions Travel Grant Awards,2011
 • European Society of Cardiology, Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions Awards,2011
 • Poster Birincilik Ödülü,2007
 • Birincilik Ödülü, Poster,2007
 • 2nd International Nursing Conference in Kosovo, 2nd European Nursing Student Congress, Birincilik Ödülü,2007
 • Ulusal Iç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Birincilik Ödülü,2007
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2007
 • Hemşirelik Oturumları Üçüncülük Ödülü,2004
 • Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Hemşirelik Oturumları Üçüncülük Ödülü,2004
 • 13.Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Tütanik Deluxe Hotel, Belek, 30.10.2014
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr., Tam Zamanlı,
 • Ege Üniversitesi, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı,
 • Ege Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Hemşire, Tam Zamanlı,
 • Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.4.2015-25.12.2019
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 2013, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 10.9.2013-1.3.2021
 • Üniversite ve Birim Stratejik Planlama Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 3.9.2012-7.9.2015
 • Üniversite Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 10.9.2011-6.11.2018
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Farabi Birim ve Bölüm Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Üniversite Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Üniversite Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik
 • Dahili Hastalıkları Hemşireliği

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
YL-HEM449 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
YL-ACH107 ACİL HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-ACH102 ACİL HEMŞİRELİĞİNDE YÖNETİM, ORGANİZASYON VE TRİYAJ
DİHH214 ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELIĞİ
YL-HEM425 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 1
YL-HEM421 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
YL-HEM121 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
İHH 107 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
DH 105 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
YLHEM443 İÇ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
İHH 101 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
DİHH207 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ
İHH 103 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
YLHEM441 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
DİHH205 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DİHH203 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
HEM315 MESLEKİ İNGİLİZCE I
YL-ACH101 RESUSİTASYON, RİTİM VE HAVAYOLU YÖNETİMİ
DİHH222 ROMATOLOJİ HEMŞIRELİĞİ
YL-HEM445 SAĞLIK TANILAMASI-1
DİHH220 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI HEMŞIRELİĞİ
HEM213 TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI
YL-ACH500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-ACH500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
DİHH208.1 SEMİNER-1
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
Ders Kodu Ders Adı
YL-ACH107 ACİL HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-ACH102 ACİL HEMŞİRELİĞİNDE YÖNETİM, ORGANİZASYON VE TRİYAJ
YL-HEM500 DÖNEM PROJESİ
YL-HEM121 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
İHH 107 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
DH 105 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
İHH 101 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
DİHH207 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KURAM VE MODELLERİ
İHH 103 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
YL-HEM543 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA
YLHEM543 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA
YL-HEM541 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-KANITA DAYALI UYGULAMALAR
YLHEM541 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-KANITA DAYALI UYGULAMALAR
DİHH205 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
DİHH203 İLERİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
HEM315 MESLEKİ İNGİLİZCE I
YL-ACH101 RESUSİTASYON, RİTİM VE HAVAYOLU YÖNETİMİ
HEM213 TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI
YLHEM500 DÖNEM PROJESİ
YL-ACH500 TEZ ÇALIŞMASI-1
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-ACH500 TEZ ÇALIŞMASI-2
İHH 500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
İHH 590 SEMİNER
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DİHH201 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
Ders Kodu Ders Adı
YL-ACH105 ACİL DÂHİLİ DURUMLARDA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
YL-HEM449 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
İHH 112 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
YL-HEM426 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 2
YLHEM450 GERİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM121 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖGELER
İHH 102 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİREĞİ II
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
İHH 104 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II
YLHEM444 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
YLHEM442 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2
İHH 116 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM448 KRONİK ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM
İHH 114 KRONİK ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM
HEM320 MESLEKİ İNGİLİZCE II
HEM312 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
İHH 122 ROMATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
İHH 111 SAĞLIK TANILAMASI VE FİZİK MUAYENE
YL-HEM446 SAĞLIK TANILAMASI-2
İHH 119 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-ACH500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
YL-ACH590 SEMİNER
İHH 590 SEMİNER
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
DH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-ACH589.2 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Ders Kodu Ders Adı
YL-HEM449 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
İHH 112 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
YL-ACH107 ACİL HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-ACH102 ACİL HEMŞİRELİĞİNDE YÖNETİM, ORGANİZASYON VE TRİYAJ
YL-HEM125 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 1
YL-HEM425 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 1
İHH 110 HEMŞİRELİKTE FARMAKOLOJİ
YL-HEM121 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖGELER
YL-HEM421 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
YL-HEM121 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
İHH 107 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
DH 105 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
YLHEM443 İÇ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
İHH 101 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
İHH 103 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I
YL-HEM443 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-HEM441 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YLHEM441 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
İHH 116 KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
İHH 114 KRONİK ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM
HEM315 MESLEKİ İNGİLİZCE I
İHH 118 NÖROLOJİ HEMŞİRELİĞİ
YL-ACH101 RESUSİTASYON, RİTİM VE HAVAYOLU YÖNETİMİ
İHH 122 ROMATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
HEM205 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
İHH 111 SAĞLIK TANILAMASI VE FİZİK MUAYENE
YL-HEM445 SAĞLIK TANILAMASI-1
HEM213 TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-ACH500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
İHH 589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-ACH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Ders Kodu Ders Adı
YL-HEM149 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
YL-HEM449 ACİL DAHİLİ HASTALIKLAR
YL-HEM447 DAHİLİYE VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM147 DAHİLİYE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM502 DİYABET HEMŞİRELİĞİ
SOH405 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET
YL-HEM425 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 1
YL-HEM426 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 2
YL-HEM126 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 2
YL-HEM450 GERİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM150 GERİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
YLHEM450 GERİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM121 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖGELER
YL-HEM421 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÖĞELER
YLHEM443 İÇ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
HEM203 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
HEM400.1 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
YL-HEM143 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 1
YL-HEM443 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-HEM444 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
YLHEM444 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
YL-HEM141 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YL-HEM441 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YL-HEM442 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2
YL-HEM142 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2
YL-HEM543 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA
YL-HEM541 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-KANITA DAYALI UYGULAMALAR
YL-HEM448 KRONİK ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM
YL-HEM148 KRONİK ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM
HEM315 MESLEKİ İNGİLİZCE I
YL-HEM145 SAĞLIK TANILAMASI 1
YL-HEM146 SAĞLIK TANILAMASI 2
YL-HEM445 SAĞLIK TANILAMASI-1
YL-HEM446 SAĞLIK TANILAMASI-2
SOH205 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 1
SOH201 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE MÜDAHALESİ 1
SOH301 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE MÜDAHALESİ 3
SOH401 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI 2
SOH403 SOSYAL POLİTİKA
SOH209 SOSYAL SORUNLAR
HEM213 TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI
SOH207 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-5
YL-HEM590 SEMİNER
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Menüyü Kapat