İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu

Akademik Özgeçmiş


 • BARMAK FATMA,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Psikiyatri Dışı Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Psikiyatri Hemşireliği Algılarının İncelenmesi, Hemşirelik Bilimi Dergisi, 2019, 2, 1 7
 • TAŞ GÜLSENAY,DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,Investigation in Terms in Quantity and Content of Mental Health and Psychiatric Nursing Postgraduate Thesis in Turkey, Journal of Psychiatric Nursing, 2019, 10, 173 180
 • BAŞOĞUL CEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Aktaş Yeliz,Uzunoğlu Gülçin,Emotional intelligence and personality characteristics of psychiatric nurses and their situations of exposure to violence, Perspectives in Psychiatric Care, 2019, 55, 255 261
 • GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,BİLAÇ ÖZNUR,OZAN EROL,The determination of parent attitude and childhood trauma in adolescent pushed into crime (tur), Journal of Clinical Psychiatry, 2019, 22, 219 227
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Effect Of Using A Peplau’xxs Interpersonal Relation Nursing Model In The Care Of A Juvenile Delinquent, Journal of Psychiatric Nursing, 2019, 10, 218 226
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastaneleri ve Adli Psikiyatri Hemşireliği, Adli Bilimler Dergisi, 2019, 18, 27 34
 • ÖNAL DİDEM,BAYSAN ARABACI LEYLA,MUTLU ECE,Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki, Journal of Cardiovascular Nursing, 2019, 10, 105 113
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,MUTLU ECE,Psychiatry from Past to Present in the Light of Ethical Principles, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 2018, 26, 148 155
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,TAŞ GÜLSENAY,Madde Kullanım Bozukluklarında Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları, Bağımlılık Dergisi, 2018, 19, 10 16
 • AKIN KORHAN ESRA,UZELLİ YILMAZ DERYA,OYUR ÇELİK GÜLAY,DİLEMEK HACI,BAYSAN ARABACI LEYLA,The Effects of Simulation on Nursing Students Psychomotor Skills, International Journal of Clinical Skills, 2018, 12
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Dirikkan Filiz,MUTLU ECE,The Caregiver Burden and Psychosocial Adjustment of Caregivers for Cardiac Failure Patients, Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 2018, 46, 692 701
 • BAŞOĞUL CEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,UZUNOĞLU GÜLÇİN,AKTAŞ YELİZ,Bir bölge psikiyatri hastanesinde çalışan hemşirelerin duyusal zekâ ve sosyotropik otonomik kişilik özellikleri ile şiddete uğrama/maruz kalma durumları, Turk Psikiyattri Dergisi, 2018, 29, 46 46
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,AKTAŞ YELİZ,TAŞKIN NURAY,Effects of Psychoeducation Applied to Caregivers of Patients Diagnosed with Chronic Psychiatric Disorder on Caregivers’ Difficulties and Psychosocial Adaptations, Journal of Psychiatric Nursing, 2018, 9, 175 185
 • TEKE CEMİLE,BAYSAN ARABACI LEYLA,The validity and reliability of Positive Mental Health Scale, Anatolian Journal of Psychiatry, 2018, 19, 1
 • DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,MIZRAK DEMET SELİN,Metabolic Side Effects in Patients Using Atypical Antipsychotic Medication During Hospitalization, Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 2018, 56, 28 37
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Uzunoglu Gulcin,OZAN EROL,Traumatic growth and psychological resilience status of female victims of violence inpatients in a district psychiatric hospital, Archives of Psychiatric Nursing, 2018, 32, 568 573
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Dragging Factors in Juvenile Delinquency, Mental Health Problems and Nursing Care, Journal of Psychiatric Nursing, 2017, 8, 110 117
 • UZUNOĞLU GÜLÇİN,BAYSAN ARABACI LEYLA,Davranım Bozukluğu Tanılı Ergenlere Verilen Psikoeğitimin Öfke Yönetimine Etkisi, Düşünen Adam, 2017, 30, 344 353
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Psikiyatride Etik Sorunlar ve Hemşirelerin Sorumlulukları, Turkiye Klinikleri Med Ethics Law Hist-Special Topics, 2017, 3, 28 39
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Türk Aile Yapısında Şiddetin Dünü, Bugünü ve Hemşirelerin Önlemede Rolü, Turkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics, 2017, 3, 98 103
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ERTEKİN SEVDE,MUTLU ECE,ŞAVGAR CEREN,Psikiyatri Hemşireliğinde Koruyucu ve Rehabilite Edici Bakımda Teknolojinin Kullanımı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İKÇÜSBFD, 2017, 2, 29 30
 • TAŞ GÜLSENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Hemşirelikte Güncel Bir Sorun : İnternet Bağımlılığı, zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2017, 2, 6 7
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Hemşirelikte Güncel Yaklaşımların Bir Sonucu: Travmatik Büyüme, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, 2, 27 28
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Kavaslar İbrahim,Dikmen Merve,Teke Cemile,Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Kişilerarası Duyarlılıkları ile Facebook Bağımlılıkları Arasındaki İlişki, Bağımlılık, 2017, 18, 1 1
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,ARABACIOGLU İLKAY,AYYILDIZ CANAN,Psikiyatri Kliniğinde Çalışan X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Alkol-Madde Bağımlılığı ve Ruhsal Bozukluğu, Bağımlılık Dergisi, 2017, 18, 122 134
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Bozkurt Seda,Fener Esma,Şıttak Senem,Yılmaz Enes,Tuna Ömer,Psikiyatri Hizmetleri Kalite Standartları Açısından Üç Farklı Hastane Örneği: Öğrenci Deneyimi, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017, 8, 54 58
 • GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,DOĞAN SATI,UZUNOĞLU GÜLÇİN,TAŞ GÜLSENAY,Profiles of the Patient Who Had Compulsory Hospitalization in a District Psychiatric Hospital, Archives of Psychiatric Nursing, 2017, 31, 414 419
 • TAŞ GÜLSENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı, Suça Yönelme, Ruhsal Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı, Journal of Dependence, 2017, 18, 135 144
 • DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,MIZRAK DEMET SELİN,An Investigation of Cardiovascular Risks in a Group of Children and Adolescents who Use Atypical Antipsychotics, Issues in Mental Health Nursing, 2017, 38, 872 880
 • DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Role and Responsibility of Forensic Psychiatric Nurses: Systematic Review, Journal of Psychiatric Nursing, 2017, 8, 157 164
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Cinsel Saldırıya Uğramış Birey ve Psikiyatri Hemşireliği, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Sayı, 2016, 2, 77 88
 • Yılmaz Bahar,BAYSAN ARABACI LEYLA,Kadına Yönelik Şiddetin Dünü ve Bugünü, İzmir Barosu Bülten, 2016
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Batman da Kadın Olmak, İzmir Barosu Bülten, 2016
 • PİLGE ELİF,BAYSAN ARABACI LEYLA,Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Bağımlılığın Nedenleri ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016, 7, 105 113
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ENGİN ESRA,YETMİŞ NİHAN,ŞEN GÜLŞAH,ÖZTÜRK TÜLAY,The Perceptions and Attitudes of Nursing Staff in State Psychiatric Hospitals Regarding The Causes and Treatment of Substance Abuse and Effecting Factors, Bağımlılık Dergisi ( Journal of Dependence), 2016, 17, 1 11
 • AKTAŞ YELİZ,BAYSAN ARABACI LEYLA,Yoğun Bakımda Hasta ve Ailesiyle İletişim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte Dergisi, 2016, 1, 39 43
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,VAROL DAMLA,Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 29 37
 • GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,Türkiye de Bir Bölge Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Olan Suça İtilmiş Çocuk Profilleri, Anatolian Journal of Psychiatry, 2016, 17, 317 324
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AKIN KORHAN ESRA,TOKEM YASEMİN,RÜVEYDA TORUN,Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi-sırası ve sonrası anksiyete ve stres düzeyleri ve etkileyen faktörler, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi -Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 2015, 2, 1 16
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BOZKURT SATI,ŞENAY VARA,ÖZEN SAMİM,DARCAN ŞÜKRAN,GÖKŞEN ŞİMŞEK RUHSAR DAMLA,Difficulties Experienced By Caregivers of Patients Diagnosed With Osteogenesis Imperfecta (OI), Journal of Pakistan Medical Association, 2015, 65, 764 770
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BAŞOĞUL CEYDA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Social functionality and internalized stigmatization levels of forensic psychiatry patients, Anatolian Journal of Psychiatry, 2015, 16, 113 121
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,The Factors Affecting The Attitudes Of Nurses Working At Psychiatric Hospitals Toward Forensic Psychiatric Patients in Turkey, Turkish Journal of Psychiatry, 2014, 24, 253 259
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AKIN KORHAN ESRA,YURDAKUL BÜŞRA,ŞİMŞEK SİMGE,A study of the relationshop between sociotropyautonomy personality traits and levels of problem solving and coping with stress in nursing students, HealthMED, 2014, 8, 82 89
 • BOZKURT SATI,BAYSAN ARABACI LEYLA,ŞENAY VARA,ÖZEN SAMİM,GÖKŞEN ŞİMŞEK RUHSAR DAMLA,DARCAN ŞÜKRAN,The Impact of Psycho-Educational Training on the Psychosocial Adjustment of Caregivers of Osteogenesis Imperfecta Patients, J Clin Res Pediatr Endocrinol, 2014, 6, 84 92
 • ÖZGÜR GÖNÜL,YÖRÜKOĞLU GÜLDEN,BAYSAN ARABACI LEYLA,Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler., Psikiyatri Hemşireliği Dergisi (Journal of Psychiatric Nursing), 2014, 2, 53 60
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Bölge psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik inançları ve etkileyen faktörler., Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. (Turkiye Klinikleri J Nurs Sci), 2014, 6, 13 25
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,Türkiye de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan HemşirelerinAdli Psikiyatri Hastalarına Yönelik TutumlarınıEtkileyen Faktörler, Türk Psikiyatri Dergisi, 2013, 24, 253 259
 • ÜNSAL ATAN ŞENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,ŞİRİN AHSEN,DÖNMEZ SEVGİ,İŞLER DALGIÇ AYŞEGÜL,Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2013, 20, 882 889
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AKIN KORHAN ESRA,BOZKURT SATI,ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU NAZMİYE,HAKVERDİOĞLU YÖNT GÜLENDAM,Hemşirelerin Etik Yönelimleri, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2013, 2, 22 27
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BORA EMRE,ÖZGÜR GÖNÜL,Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği’nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri, Nöropsikiyatri Arşivi (Archives of Neuropsychiatry), 2011, 48, 135 139
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme, Nöropsikiyatri Arşivi (Archives of Neuropsychiatry), 2011, 48, 175 183
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Adli Psikiyatri Hemşireliği: Günümüzde Türkiye’deki Durumu., Adli Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Forensic Sciences), 2011, 10, 25 32
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,YILDIRIM SERAP,GÖRDELES BEŞER NALAN,Psikiyatri hemşireliği eğitiminin hemşirelerin bilgi düzeylerine etkisi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi), 2010, 13, 44 51
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,Adli psikiyatri hastaları ile ilgili yasal düzenlemeler ve hemşirelerin yasal sorumlulukları., Adli Bilimler Dergisi, 2010, 9, 55 64
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,YILDIRIM SERAP,GÖRDELES BEŞER NALAN,Psikiyatri hemşireliği ile ilgili verilen eğitimin hemşirelerin terapötik ortam algilari ve motivasyonlarina etkisi, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2010, 2, 82 93
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Tutum ölçeği hazırlamada nitel ve nicel adımlar, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G)., 2010, 12, 59 71
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Öğrenci hemşirelerin psikiyatri hemşireliğini, ruhsal hastalıkları ve psikiyatri hemşireliği eğitimini değerlendirmeleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010, 26, 49 66
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Sağlık çalışanlarının adli psikiyatri hastalarına yönelik tutumları ve bu tutumlarını etkileyen faktörler, Adli Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Forensic Sciences), 2010, 9, 17 23
 • Bora Emre,BAYSAN ARABACI LEYLA,Empati ölçeği Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde psikometrik özellikleri., Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (Bulletin of Clinical Psychopharmacology-BCP), 2009, 19, 39 47
 • BORA EMRE,BAYSAN ARABACI LEYLA,Effect of age and gender on schizotypal personality traits in the normal population, Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2009, 63, 663 669
 • BORA EMRE,BAYSAN ARABACI LEYLA,Üniversite öğrencilerinde şizotipal kişilik özelliklerinin doğrulayıcı faktör analiziyle incelenmesi., Türk Psikiyatri Dergisi, 2009, 20, 339 345
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Psikiyatri hemşireliğini algılama ölçeğinin geliştirilmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi (Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi), 2009, 12, 29 40
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ÇAM MAHİRE OLCAY,Psikiyatri hemşireliği eğitimini değerlendirme formunun Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009, 25, 1 12
 • ENGİN ESRA,GÜRKAN AYÇA,DÜLGERLER ŞEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,University students' suicidal thoughts and influencing factors, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2009, 16, 343 354
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Adli psikiyatri hastasının bakımında hemşirenin rolü, Adli Psikiyatri Dergisi, 2008, 5, 25 30
 • ÖZGÜR GÖNÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,AYCAN ZELİHA,10-15 yaş grubundaki çocukların fiziksel ve duygusal istismar durumlarının incelenmesi., Hemşirelik Forumu, 2007, 59 65
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,KARADAĞLI AYCAN,Hemşire ve ebelerin kadına yönelik şiddet belirtilerini tanımalarına ilişkin ölçek geliştirme, Sağlık ve Toplum Dergisi, 2006, 16, 101 111
 • Özgür Gönül, Baysan Leyla,Yaşlılarda uyku sorunları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 21, 97 105
 • BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,BAYSAN ARABACI LEYLA,Çocuk istismarı ve ihmali konusuna ilişkin polislerin bilgi düzeylerinin ve düşüncelerinin incelenmesi, Çocuk Forumu Dergisi, 2004, 65 70
 • DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,Bir Bölge Psikiyatri Hastanesi Çocuk ve Ergen Kliniğinde İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi, Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 0 0
 • GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,Türkiye’de Bir Bölge Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Olan Suça İtilmiş Çocuk Profilleri, Anatolian Journal of Psychiatry
 • BAŞOĞUL CEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,MUTLU ECE,Psikiyatri Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Değerleri ile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki,5. Ulusal 1. Uluslararası Hemsirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi,15.11.2018 17.11.2018, Sakarya, TÜRKİYE, 17.11.2018
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,TAŞ GÜLSENAY,Traumatic growth and resilience status of female victims of violence ınpatients in a district psychiatrıc hospital,International Conference on Contemporary Women’xxs Studies (IWSC),08.03.2018 09.03.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 09.03.2018
 • TAŞ GÜLSENAY,DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,İyileşme ve İyileştirme Yolunda Birlikte Güçlenme: Lisansüstü Tezlerimiz,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018, Antalya, TÜRKİYE, 01.12.2018
 • ERTEM MELİKE,BAYSAN ARABACI LEYLA,MUTLU ECE,ÖZDOĞAN AĞGÜL MELİHAT,Kronik ruhsal bozukluk tanısı alan hastalara verilen psikoeğitimin tedaviye katilim ve psikososyal uyumlarina etkisi.,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018, Antalya, TÜRKİYE, 30.11.2018
 • AKTAŞ YELİZ,BAYSAN ARABACI LEYLA,DÜLGERLER ŞEYDA,Watson İnsan Bakım Modeli’ne göre psikotik bozukluk tanılı bir hastada hemşirelik bakımı: Olgu sunumu,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018, Antalya, TÜRKİYE, 30.11.2018
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Suça sürüklenen bir çocuk hastanın bakımında model kullanımının bakıma etkisi.,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018, Antalya, TÜRKİYE, 30.11.2018
 • TAŞ GÜLSENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,Suça sürüklenmiş ergenlere verilen psikoeğitimin, sosyal duygusal öğrenme ve duygu yönetimi becerilerine etkisi,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi.,20.11.2018 23.11.2018, Antalya, 30.11.2018
 • TEKE CEMİLE,BAYSAN ARABACI LEYLA,Pozitif Ruh Sağlığı Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği.,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018, Antalya, TÜRKİYE, 30.11.2018
 • GÖRDELES BEŞER NALAN,DEĞİRMENCİOĞLU ARİFE ZUHAL,BAYSAN ARABACI LEYLA,Personality Traits and Dysfunctional Attitudes of Patients Diagnosed Irritable Bowel Syndrome,INTERNATIONAL CONGRESS on BIOLOGICAL and MEDICAL SCIENCES 2018,31.10.2018 03.11.2018, NİĞDE, TÜRKİYE, 01.12.2018
 • GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,BİLAÇ ÖZNUR,OZAN EROL,Suça İtilmiş Ergenlerde Çocukluk Çağı Travmalarının Belirlenmesi,V. ULUSLARARASI IX. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ,20.11.2018 23.11.2018, Antalya, 30.11.2018
 • BAŞOĞUL CEYDA,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,UZUNOĞLU GÜLÇİN,AKTAŞ YELİZ,Bir Bölge Psikiyatri Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Duyusal Zekâ ve Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özellikleri ile Şiddete Uğrama/Maruz Kalma Durumları,54. Ulusal Psikiyatri Kongresi,02.10.2018 06.10.2018, İzmir, TÜRKİYE, 15.10.2018
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,MUTLU ECE,Psikiyatride Geçmişten Bugüne Etik,Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi,11.09.2017 12.09.2017, İzmir, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ENGİN ESRA,YETMİŞ NİHAL,ŞEN GÜLŞEN,ÖZTÜRK TÜLAY,The Perception and Attitudes of Nursing Staff in State Psychiatric Hospitals Regarding The Causes and Treatment of Substance Abuse and Effecting Factors.,First International Congress on Nursing (ICON),16.03.2017 18.03.2017, 18.03.2017
 • AKTAŞ YELİZ,BAYSAN ARABACI LEYLA,Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastaların Psikolojik Bakım Gereksinimlerini Belirleme ve Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi,First International Congress on Nursing (ICON),16.03.2017 18.03.2017, 18.03.2017
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,GÜNÜŞEN NESLİHAN,DİKEÇ GÜL,Süreğen Ruhsal Bozukluklarda Tedaviye Uyum ve Psikiyatri Hemşirelerinin Rolü,23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi,16.11.2017 19.11.2017, TÜRKİYE, 19.11.2017
 • UZUNOĞLU GÜLÇİN,BAYSAN ARABACI LEYLA,Davranış Bozukluğu Tanılı Ergenlere Verilen Psikoeğitimin Öfke Yönetimine Etkisi,I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Role And Responsıbılıty Dılemmas Of Forensıc Psychıatrıc Nurses: Systematıc Revıew.,Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi.,11.09.2017 12.09.2017, İzmir, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Kavaslar İbrahim,Dikmen Merve,Teke Cemile,Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Kişilerarası Duyarlılıkları İle Facebook Bağımlılıkları Arasındaki İlişki.,Öhder I. Uluslararası Iv. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi.,13.04.2017 16.04.2017, İzmir, TÜRKİYE, 16.04.2017
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,Ethıcal Problems In Mental Health Servıces In The Lıght Of Fınancıal Opportunutıes.,Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi.,11.09.2017 12.09.2017, İzmir, TÜRKİYE, 12.09.2017
 • BÜYÜKBAYRAM AYŞE,BAYSAN ARABACI LEYLA,AYYILDIZ CANAN,ARABACIOĞLU İLKAY,ACAR KAZIM,Psikiyatri Kliniğinde Çalışan X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Alkol-Madde Bağımlılığı ve Ruhsal Bozukluk Tanısı Olan Bireylere Yönelik Tutumları,ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi.,13.04.2017 15.04.2017, 15.04.2017
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,AKTAŞ YELİZ,TAŞKIN NURAY,Kronik Ruhsal Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Bakım Verenlerine Verilen Psikoeğitimin Yaşadıkları Güçlük ve Psikososyal Uyumlarına Etkisi,First International Congress on Nursing (ICON),16.03.2017 18.03.2017, 18.03.2017
 • DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,Role and Responsibility Dilemmas of Forensic Psychiatric Nurses: Systematic Review,International Congress On Ethics In Nursing Applications,11.10.2017 12.10.2017, 11.10.2017
 • DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,MIZRAK DEMET SELİN,An Investigation of Cardiovascular Risks in a Group of Children and Adolescents who Use Atypical Antipsychotics.,World Psychiatry Association (WPA) XVII World Congress of Psychiatry,08.10.2017 12.10.2017, Berlin, ALMANYA, 12.10.2017
 • DİKEÇ GÜL,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN,DEMET SELİN,Atipik Antipsikotik Kulanan Bir Grup Hastada Metabolik Yan Etkilerin Belirlenmesi,I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,29.06.2017 01.07.2017, 29.06.2017
 • Satıl MA, Türkmen B, Duran S, Uçar E, Erdoğan F, Turhan G, Teke H, Akın-Korhan E, Baysan-Arabacı L,Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerlerinin ve Değerlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Fenomenolojik Çalışma.,,22-26 Nisan , Kayseri, Türkiye, 2015
 • Cafer B, Zehir S, Baysan-Arabacı L, Oyur-Çelik G.,Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Durumları.,,22-26 Nisan, Kayseri, Türkiye, 2015
 • Aydemir E, Eyiip E, Bilgiç G. Baysan-Arabacı L. ,Öğrenci Hemşirelerin Madde Bağımlılığı Neden ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları,,22-26 Nisan , Kayseri, Türkiye, 2015
 • Pilge E, Baysan-Arabacı L,Acil Servis Hemşirelerinin Bağımlı Hastalara Karşı Tutumları. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,,01-4 Nisan , Antalya, Türkiye, 2015
 • Kılıçkaya A, Baysan-Arabacı L,Dahiliye Yoğun Bakımda Yatan Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki,,26-28 Mart , Antalya, Türkiye, 2015
 • Baysan-Arabacı L, Başoğul C, Büyükbayram A. ,Social Functinality and Internalized Stigmatization Levels of Forensic Psychiatric Patients,,14-18 September , Madrid, Spain, 2014
 • Özlem M, Akın-Korhan E, Baysan Arabacı L. ,Kalp-Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Etik Karar Verme Eğilimlerinin Belirlenmesi,,31 Ekim-1 Kasım , Antalya, Türkiye, 2014
 • Aktaş Y, Baysan-Arabacı L,Toplumsal Bir Yara: Yaşlı Bakımı,,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L,Toplumsal İlişkilerin Güçlenmesinde Duygusal Zeka,,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Baysan-Arabacı L, Büyükbayram A,Toplumsal Kalkınmada Bir Engel: Kadına Yönelik Şiddet,,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Baysan-Arabacı L, Büyükbayram A, Başoğul C, Kaval M, Pilge E, Kılıçkaya A,Acil Servis Hemşirelerinin Empati Düzeyinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik Sosyal Mesafe ve Tutumlarına Etkisi. ,,1-3 Eylül , Ankara, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L, Taş G, Varol D,Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasindaki Ilişki,,13-15 Mayıs , Ankara, Türkiye, 2014
 • Oyur-Çelik O, Zehir S, Erdem E, Baysan-Arabacı L, Akın-Korhan E,Öğrenci Hemşirelerin Mentör Hemşirelere İlişkin Görüşleri.,,1-3 Mayıs , Trabzon, Türkiye, 2014
 • Baysan-Arabacı L, Kırşan M, Atamer R, Kaplan A. ,Öğrenci Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumları.,,1-3 Mayıs , Trabzon, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L, Başoğul C,Yaşlı Birey ve İletişimde Hemşirenin Rolü. ,,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Başoğul C, Baysan-Arabacı L, Büyükbayram A.,Yaşlı İstismarı ve Psikososyal Sorunlar,,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L,Yaşlılıkta Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı,,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Gördeles-Beşer N, Bozkurt S, Baysan-Arabacı L. ,Yaşlı Bireye Bakım Verenlerde Tükenmişlik,,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Baysan-Arabacı L, Bozkurt S, Vara S, Ozen S, Goksen D, Darcan S.,Coping with Osteogenesis Imperfecta: What kind of difficulties are families living with,,22-25 June , Rotterdam, Netherlands, 2013
 • Bozkurt S, Baysan-Arabacı L, Vara S, Ozen S, Darcan S, Goksen D. ,Osteogenezis Imperfekta Tanili Hastalara Bakim Verenlerde Psikoeğitimin Psikososyal Uyum Üzerine Etkisi. ,,1-5 Ekim , Edirne, Türkiye, 2013
 • Taş G, Baysan-Arabacı L,Üniversite Öğrencilerinin Hayvan Destekli Terapiler İle İlgili Bilgi ve Görüşleri,,19-21 Nisan , Konya, Türkiye , 2013
 • Yurdakul B, Şimşek S, Akın-Korhan E, Baysan-Arabacı L,Öğrenci Hemşirelerin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Problem Çözme İle Stresle Başetme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.,,19-21 Nisan , Konya, Türkiye, 2013
 • Kasapoğlu D, Demirtaş D, Cafer B, Körklü S, Köybaşı S, Baysan-Arabacı L, Akçay-Didişen N, Akın-Korhan E. ,Öğrenci Hemşirelerin Özyeterlilik Düzeyleri ve Etik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. ,,19-21 Nisan, Konya , Türkiye, 2013
 • Atamer R, Kırşan M, Akın-Korhan E, Baysan-Arabacı L,Öğrenci Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları,,19-21 Nisan , Konya, Türkiye, 2013
 • Akın-Korhan E, Hakverdioğlu Yönt G, Yaprak E, Baysan-Arabacı L, Yılmaz MÇ, Yıldırım Sarı H, Karadağ Ö, Tokem Y,Nurse’s attitudes of defining nursing diagnosis and interventions according to NANDA’s Taxonomy II Classification System,,29 May-1 June , 2012
 • Baysan-Arabacı L, Çam O.,Türkiye’de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler,,9-13 Ekim, Bursa, Türkiye, 2012
 • Baysan-Arabacı L, Akın-Korhan E, Bozkurt S, Çıray-Gündüzoğlu N, Karadağ Ö, Tosun-Sarıoğlu E,Hemşirelerin Etik Yönelimlerinin Belirlenmesi. ,,28-30 Mayıs , Niğde, Türkiye, 2012
 • Şaylan H, Büyük K, Torun R, Baysan-Arabacı L,Öğrenci Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Becerileri ile Özyeterlilikleri Arasındaki İlişki,,26-28 Nisan , Bursa, Türkiye, 2012
 • Torun R, Moralılar S, Baysan-Arabacı L, Tokem Y, Akın-Korhan E,Öğrenci Hemşirelerin İlk Klinik Deneyim Öncesi Anksiyete ve Stres Düzeyleri.,,26-28 Nisan , Bursa, Türkiye, 2012
 • Baysan-Arabacı L, Çam O. ,Development of Nurse's Attitude Towards Forensic Psychiatric Patients Scale,,12-15 March , Vienna, Austria, 2011
 • Çam O, Baysan-Arabacı L. ,Beliefs of Nurses Working in Mental Health And Illnesses Hospitals in Turkey Toward Mental Ilnesses,,12-15 March , 2011
 • Ünsal-Atan Ş, Baysan-Arabacı L, Şirin A, İşler A, Dönmez S, Ünsal-Güler M, Oflaz Ü, Yalçınkaya-Özdemir G, Yazar-Taşbaşı F.,Türkiye’de Üniversite Hastaneleri’nde Çalışan Hemşirelerin Şiddetle Karşılaşma Durumları,,16 Ekim , İzmir, Türkiye, 2010
 • Çam O, Baysan-Arabacı L. ,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları,,5-9 Ekim, İzmir, Türkiye, 2010
 • Baysan-Arabacı L, Çam O. ,Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme.,İzmir ,5-9 Ekim , İzmir, Türkiye, 2010
 • Özgür G, Şağın H, Duman MZ, Baysan-Arabacı L, Çuhadar D,Student Nurses' Social Structures and Opinions About Social Values in Turkey,,15-17 October , Thessaloniki , Greece, 2009
 • Çam O, Baysan-Arabacı L. ,Psychiatric Nursing Education in Turkey Within European Union Process,,20-25 September , 2008
 • Gurkan A, Dokur K, Baysan-Arabacı L,The Investigation of The Humor’s Effect on The Healthy Lifestyle Behavıors,,20-25 September , 2008
 • Baysan-Arabacı L, Dülgerler S, Engin E. ,Media Staff’s Opinions About Mental Illnesses in Turkey,,20-25 September , 2008
 • Çam O, Baysan-Arabacı L, Yıldırım S, Gördeles-Beşer N.,Determination of Effectiveness of Psychiatric Nursing Education Provided For Nurses: A Sample of Turkey,,20-25 September, 2008
 • Özgür G, Akdağ B, Baysan-Arabacı L, Çuhadar D,Üniversite Öğrencilerinin Töre Cinayetlerine İlişkin Tutumları,,27-29 Kasım , Nevşehir, Türkiye, 2008
 • Uysal A, Koçer A, Baysan-Arabacı L,Gültepe Semti’nde Yaşayan Çocukların Aile İçindeki ve Okul Çevresindeki Şiddete İlişkin Yaşantılarının İncelenmesi,,27-29 Kasım , Nevşehir, Türkiye, 2008
 • Özgür G, Bozkurt E, Baysan-Arabacı L,2003-2007 Yılları Arasında Bir Gazetede Yayımlanan İntihar Haberlerinin Özellikleri. ,,27-29 Kasım , Nevşehir, Türkiye, 2008
 • Uysal A, Şaşmaz-Kaylı D, Baysan-Arabacı L,Gültepe Semti’nde Yaşayan Kadınların Ailede Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüş ve Yaşantılarının İncelenmesi,,20-22 Mart , Ankara, Türkiye, 2008
 • Uysal A, Baysan-Arabacı L.,Sağlık Çalışanı, Polis ve Öğretmenlerin Aile İçi Şiddet Olgularına Yaklaşımına Yönelik Eğitim Programının Etkililiği,,20-22 Mart , Ankara, Türkiye, 2008
 • Çam O, Baysan-Arabacı L, Yıldırım S, Beşer-Gördeles N.,Hemşirelere Verilen Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması. ,,4 Ocak, Adana, Türkiye, 2008
 • Baysan-Arabacı L, Çam O,Student Nurses’ Opinions About Psychiatric Nursing and Mental Ilnesses in Turkey.,,28 November- 2 December , 2007
 • Bilgili R, Baysan-Arabacı L, Engin E, Gürkan A,Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Maneviyat ve Sağlığı Geliştirme Davranışları İle İlişkisi,,16-20 Ekim , Antalya, Türkiye, 2007
 • Yedikardaşlar C, Büyükbayram A, Baysan-Arabacı L, Engin E, Özgür G,Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Farklı Eğitim Yöntemlerinin El Yıkama Davranışına Etkisi,,16-20 Ekim , Antalya, Türkiye, 2007
 • Büyükbayram A, Yedikardaşlar C, Baysan-Arabacı L, Engin E, Özgür G,Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Psikotrop İlaç Kullanımı,,16-20 Ekim , Antalya, Türkiye, 2007
 • Özgür G, Baysan-Arabacı L, Akıncılar M,Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri.,,4-8 Eylül , İstanbul, Türkiye, 2007
 • Özgür G, Baysan-Arabacı L, Türkoğlu Y. ,Cerrahi ve İç Hastalıkları Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,,4-8 Eylül , Gaziantep, Türkiye, 2007
 • Özgür G, Yörükoğlu G, Baysan-Arabacı L,Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi. ,,26-29 Haziran , İstanbul , Türkiye, 2007
 • Özgür G, Beşer N, Bozkurt S, Baysan-Arabacı L, Yıldırım S.,Mental Status Of Convicted and Arrested People.,,12-16 July , 2006
 • Baysan-Arabacı L,Toplumumuzda Kadına Yönelik Şiddete Sosyokültürel Bir Bakış,,01-05 Kasım , 2006
 • Baysan-Arabacı L, Çam O.,Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Karşılaşılan Engellerin Aşılmasına Yönelik Öneriler.,,01-05 Kasım , İstanbul, Türkiye, 2006
 • Dülgerler Ş, Engin E, Gürkan A, Baysan-Arabacı L,Öğrenci Hemşirelerin Aile İşlevleri ve Ruhsal Belirti Dağılımlarının Değerlendirilmesi. ,,15-20 Kasım , Erzurum, Türkiye, 2005
 • Gürkan A, Engin E, Dülgerler Ş. Baysan L. ,Üniversite Öğrencilerinin Öfke Duyguları İle Ruhsal Belirti Dağılımları Arasındaki İlişki ,,7-10 Eylül , İzmir , Türkiye, 2005
 • Engin E, Gürkan A, Dülgerler Ş, Baysan L. ,Üniversite Öğrencilerinin İntihar Düşünce Eğilimlerinin Öfke Duyguları İle İlişkisinin İncelenmesi,,7-10 Eylül, 2005
 • Özgür G, Baysan L, Aycan Z,10-15 Yaş Grubundaki Çocukların Fiziksel ve Duygusal İstismar Durumlarının İncelenmesi. ,,7-10 Eylül , İzmir, Türkiye, 2005
 • Gürkan A, Engin E, Dülgerler Ş, Baysan L. ,Üniversite Öğrencilerinin İntihar Düşünce ve Eğilimleri ile Psikiyatrik Semptomlar Arasındaki İlişki,,7-10 Eylül , İzmir, Türkiye, 2005
 • Baysan L, Karaaslan A,Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Geliştirme,,5-9 Mart, İstanbul, Türkiye, 2005
 • Baysan L., Başbakkal Z.,Çocuk İstismarı ve İhmali Konusuna İlişkin Polislerin Bilgi Düzeylerinin ve Düşüncelerinin İncelenmesi,,2-4 Aralık, İstanbul, Türkiye, 2004
 • Baysan L.,Bir Travma Etkeni Olarak Aile İçi Şiddette Hemşirenin Rolü ve Önemi. ,İstanbul ,2-5 Aralık 2004, İstanbul , Türkiye, 2004
 • Çam O, Baysan-Arabacı L,Forensıc Psychıatrıc Nursıng: Its Sıtuatıon In Turkey Today. ,,15-17 April , Praque, Czech Republic , 2010
 • Özgür Gönül, Beşer Nalan, Bozkurt Satı, BaysanArabacı Leyla, Yıldırım Serap,Mental Status Of Convicted and Arrested People,World Psychiatric Association International Congress 2006,12.06.2006 16.06.2006, İstanbul, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Çam Olcay,Student Nurses Opinions About Psychiatric Nursing and Mental Ilnesses in Turkey,World Psychiatric Association International Congress 2007,28.11.2007 02.12.2007, Melbourne, AVUSTRALYA
 • Çam Olcay, Baysan Arabacı Leyla, Yıldırım Serap, Gördeles Beşer Nalan,Determination of Effectiveness of Psychiatric Nursing Education Provided For Nurses A Sample of Turkey,XIV. World Congress of Psychiatry,20.09.2008 25.09.2008, Prague, ÇEK CUMHURİYETİ
 • Baysan Arabacı Leyla, Dülgerler Şeyda, Engin Esra,Media Staff s Opinions About Mental Illnesses in Turkey,XIV. World Congress of Psychiatry,20.09.2008 25.09.2008, Prague, ÇEK CUMHURİYETİ
 • Gürkan Ayça, Dokur Kezban, Baysan Arabacı Leyla,The Investigation of The Humor s Effect on The Healthy Lifestyle Behavıors,XIV. World Congress of Psychiatry,20.09.2008 25.09.2008, Prague, ÇEK CUMHURİYETİ
 • Çam Olcay, Baysan Arabacı Leyla,Psychiatric Nursing Education in Turkey Within European Union Process,XIV. World Congress of Psychiatry,20.09.2008 25.09.2008, Prague, ÇEK CUMHURİYETİ
 • Özgür Gönül, Şağın Hatice, Duman MZ, Baysan Arabacı Leyla, Çuhadar Döndü,Student Nurses Social Structures and Opinions About Social Values in Turkey,I.st International Congress on Nursing Education, Research &Practice,15.10.2009 17.10.2009, Thessaloniki, YUNANİSTAN
 • Çam Olcay, Baysan Arabacı Leyla,Forensic Psychiatrıc Nursing Its Situation In Turkey Today,II. European Psychiatric Nursing Congress,15.04.2010 17.04.2010, Prague, ÇEK CUMHURİYETİ
 • Çam Olcay, Baysan Arabacı Leyla,Beliefs of Nurses Working in Mental Health And Illnesses Hospitals in Turkey Toward Mental Ilnesses,19th European Congress of Psychiatry,12.03.2011 15.03.2011, Viana, AVUSTURYA
 • Baysan Arabacı Leyla, Çam Olcay,Development of Nurse s Attitude Towards Forensic Psychiatric Patients Scale,19th European Congress of Psychiatry,12.03.2011 15.03.2011, Viana, AVUSTURYA
 • Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Yaprak Ecem, Baysan Arabacı Leyla, Yılmaz Medine, Yıldırım Sarı Hatice, Karadağ Özlem, Tokem Yasemin,Nurse s attitudes of defining nursing diagnosis and interventions according to NANDA s Taxonomy II Classification System,The 1st International Clinical Nursing Research Congress,29.05.2012 01.06.2012, İzmir, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Bozkurt Satı, Vara Şenay, Özen Samim, Gökşen Damla, Darcan Şükran,Coping with Osteogenesis Imperfecta What kind of difficulties are families living with,6th International Conference on Children’s Bone Health.,22.06.2013 25.06.2013, Rotterdam, HOLLANDA
 • Baysan Arabacı Leyla, Yedikardaşlar Başoğul Ceyda, Büyükbayram Ayşe,Social Functinality and Internalized Stigmatization Levels of Forensic Psychiatric Patients,XVI World Congress of Psychiatry,14.09.2014 18.09.2014, Madrid, İSPANYA
 • Baysan Arabacı Leyla,Bir Travma Etkeni Olarak Aile İçi Şiddette Hemşirenin Rolü ve Önemi,Ruhsal Travma Toplantıları III,02.12.2004 05.12.2004, İstanbul, TÜRKİYE
 • Baysan Leyla, Başbakkal Zümrüt,Çocuk İstismarı ve İhmali Konusuna İlişkin Polislerin Bilgi Düzeylerinin ve Düşüncelerinin İncelenmesi,VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi,02.12.2004 04.12.2004, İstanbul, TÜRKİYE
 • Baysan Leyla, Karaaslan Aycan,Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Geliştirme,I. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi,05.03.2005 09.03.2005, İstanbul, TÜRKİYE
 • Gürkan Ayça, Engin Esra, Dülgerler Şeyda, Baysan Leyla,Üniversite Öğrencilerinin İntihar Düşünce ve Eğilimleri ile Psikiyatrik Semptomlar Arasındaki İlişki,3. Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi,07.09.2005 10.03.2005, İzmir, TÜRKİYE
 • Özgür Gönül, Baysan Leyla, Aycan Zeliha,10 15 Yaş Grubundaki Çocukların Fiziksel ve Duygusal İstismar Durumlarının İncelenmesi,3. Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi,07.09.2005 10.09.2005, İzmir, TÜRKİYE
 • Engin Esra, Gürkan Aycan, Dülgerler Şeyda, Baysan Leyla,Üniversite Öğrencilerinin İntihar Düşünce Eğilimlerinin Öfke Duyguları İle İlişkisinin İncelenmesi,3. Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi,07.09.2005 10.09.2005, İzmir, TÜRKİYE
 • Gürkan Ayça, Engin Esra, Dülgerler Şeyda, Baysan Leyla,Üniversite Öğrencilerinin Öfke Duyguları İle Ruhsal Belirti Dağılımları Arasındaki İlişki,3. Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi,07.09.2005 10.09.2005, İzmir, TÜRKİYE
 • Dülgerler Şeyda, Engin Esra, Gürkan Ayça, Baysan Arabacı Leyla,Öğrenci Hemşirelerin Aile İşlevleri ve Ruhsal Belirti Dağılımlarının Değerlendirilmesi,41. Ulusal Psikiyatri Kongresi,15.11.2005 20.11.2005, Erzurum, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Çam Olcay,Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Karşılaşılan Engellerin Aşılmasına Yönelik Öneriler,42. Ulusal Psikiyatri Kongresi,01.11.2006 05.11.2006, İstanbul, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla,Toplumumuzda Kadına Yönelik Şiddete Sosyokültürel Bir Bakış,42. Ulusal Psikiyatri Kongresi,01.11.2006 05.11.2006, İstanbul, TÜRKİYE
 • Özgür Gönül, Yörükoğlu Gülden, Baysan Arabacı Leyla,Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi,6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,26.06.2007 29.06.2007, İstanbul, TÜRKİYE
 • Özgür Gönül, Baysan Arabacı Leyla, Türkoğlu Yeliz,Cerrahi ve İç Hastalıkları Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,04.09.2007 08.09.2007, Gaziantep, TÜRKİYE
 • Özgür Gönül, Baysan Arabacı Leyla, Akıncılar M,Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri,Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,04.09.2007 08.09.2007, Gaziantep, TÜRKİYE
 • Büyükbayram Ayşe, Yedikardaşlar Ceyda, Baysan Arabacı Leyla, Engin Esra, Özgür Gönül,Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Psikotrop İlaç Kullanımı,6. Ulusal Geriatri Kongresi,16.10.2007 20.10.2007, Antalya, TÜRKİYE
 • Yedikardaşlar Ceyda, Büyükbayram Ayşe, Baysan Arabacı Leyla, Engin Esra, Özgür Gönül,Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Farklı Eğitim Yöntemlerinin El Yıkama Davranışına Etkisi,6. Ulusal Geriatri Kongresi,16.10.2007 20.10.2007, Antalya, TÜRKİYE
 • Bilgili Radife, Baysan Arabacı Leyla, Engin Esra, Gürkan Ayça,Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Maneviyat ve Sağlığı Geliştirme Davranışları İle İlişkisi,6. Ulusal Geriatri Kongresi,16.10.2007 20.10.2007, Antalya, TÜRKİYE
 • Çam Olcay, Baysan Arabacı Leyla, Yıldırım Serap, Gördeles Beşer Nalan,Hemşirelere Verilen Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri Buluşması,04.01.2008 04.01.2008, Adana, TÜRKİYE
 • Uysal Aynur, Baysan Arabacı Leyla,Sağlık Çalışanı Polis ve Öğretmenlerin Aile İçi Şiddet Olgularına Yaklaşımına Yönelik Eğitim Programının Etkililiği,I. Kadın Sağlığı Kongresi- Kadına Yönelik Şiddet,20.03.2008 22.03.2008, Ankara, TÜRKİYE
 • Uysal Aynur, Şaşmaz Kaylı D, Baysan Arabacı Leyla,Gültepe Semti nde Yaşayan Kadınların Ailede Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüş ve Yaşantılarının İncelenmesi,I. Kadın Sağlığı Kongresi- Kadına Yönelik Şiddet,20.03.2008 22.03.2008, Ankara, TÜRKİYE
 • Özgür Gönül, Bozkurt Esra, Baysan Arabacı Leyla,2003 2007 Yılları Arasında Bir Gazetede Yayımlanan İntihar Haberlerinin Özellikleri,V. Kapadokya Adli Bilimler- Adli Hemşirelik Kongresi,27.11.2008 29.11.2008, Avanos Nevşehir, TÜRKİYE
 • Özgür Gönül, Akdağ B, Baysan Arabacı Leyla, Çuhadar Döndü,Üniversite Öğrencilerinin Töre Cinayetlerine İlişkin Tutumları,V. Kapadokya Adli Bilimler- Adli Hemşirelik Kongresi,27.11.2008 29.11.2008, Avanos Nevşehir, TÜRKİYE
 • Uysal Aynur, Koçer Aslı, Baysan Arabacı Leyla,Gültepe Semti nde Yaşayan Çocukların Aile İçindeki ve Okul Çevresindeki Şiddete İlişkin Yaşantılarının İncelenmesi,V. Kapadokya Adli Bilimler- Adli Hemşirelik Kongresi,27.11.2008 29.11.2008, Avanos Nevşehir, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Çam Olcay,Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme,46. Ulusal Psikiyatri Kongresi,05.10.2010 09.10.2014, İzmir, TÜRKİYE
 • Çam Olcay, Baysan Arabacı Leyla,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları,46. Ulusal Psikiyatri Kongresi,05.10.2010 09.10.2010, İzmir, TÜRKİYE
 • Ünsal Atan Şenay, Baysan Arabacı Leyla, Şirin Ahsen, İşler Ayşegül, Dönmez Sevgül, Ünsal Güler M, Oflaz U, Yalçınkaya Ozdemir G, Yazar Taşbaşı F,Türkiye de Üniversite Hastaneleri nde Çalışan Hemşirelerin Şiddetle Karşılaşma Durumları,Mobbing: İşyerinde Psikolojik Şiddet Sempozyumu,,16.11.2010 16.11.2010, İzmir, TÜRKİYE
 • Torun Radife, Moralılar Sebahat, Baysan Arabacı Leyla, Tokem Yasemin, Akın Korhan Esra,Öğrenci Hemşirelerin İlk Klinik Deneyim Öncesi Anksiyete ve Stres Düzeyleri,11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,26.04.2012 28.04.2012, Bursa, TÜRKİYE
 • Şaylan Hacer, Büyük Kevser, Torun Rüveyda, Baysan Arabacı Leyla,Öğrenci Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Becerileri ile Özyeterlilikleri Arasındaki İlişki,11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,26.04.2011 28.04.2011, Bursa, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Akın Korhan Esra, Bozkurt Satı, Çıray Gündüzoğlu Nazmiye, Karadağ Özlem, Tosun Sarıoğlu Emine,Hemşirelerin Etik Yönelimlerinin Belirlenmesi,Multidisipliner Etik Kongresi,28.05.2012 30.05.2012, Niğde, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Çam Olcay,Türkiye de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler,48. Ulusal Psikiyatri Kongresi,09.10.2012 13.10.2012, Bursa, TÜRKİYE
 • Yurdakul Büşra, Şimşek Simge, Akın Korhan Esra, Baysan Arabacı Leyla,Öğrenci Hemşirelerin Sosyotropi Otonomi Kişilik Özellikleri ve Problem Çözme İle Stresle Başetme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi,12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi.,19.04.2013 21.04.2013, Konya, TÜRKİYE
 • Taş Gülsenay, Baysan Arabacı Leyla,Üniversite Öğrencilerinin Hayvan Destekli Terapiler İle İlgili Bilgi ve Görüşleri,12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,19.04.2013 21.04.2013, Konya, TÜRKİYE
 • Kasapoğlu Duygu, Demirtaş Duygu, Cafer Berna, Körklü Sibel, Köybaşı Selnur, Baysan Arabacı Leyla, Akçay Didişen Nurdan, Akın Korhan Esra,Öğrenci Hemşirelerin Özyeterlilik Düzeyleri ve Etik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi,12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,19.04.2013 21.04.2013, Konya, TÜRKİYE
 • Atamer Rahime, Kırşan Merve, Akın Korhan Esra, Baysan Arabacı Leyla,Öğrenci Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları,12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,19.04.2013 21.04.2013, Konya, TÜRKİYE
 • Bozkurt Satı, Baysan Arabacı Leyla, Vara Şenay, Özen Samim, Darcan Şükran, Gökşen Damla,Osteogenezis Imperfekta Tanili Hastalara Bakim Verenlerde Psikoeğitimin Psikososyal Uyum Üzerine Etkisi,XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi,01.10.2013 05.10.2013, Edirne, TÜRKİYE
 • Gördeles Beşer Nalan, Bozkurt Satı, Baysan Arabacı Leyla,Yaşlı Bireye Bakım Verenlerde Tükenmişlik,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu.,05.03.2014 07.03.2014, İzmir, TÜRKİYE
 • Büyükbayram Ayşe, Baysan Arabacı Leyla,Yaşlılıkta Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, İzmir, TÜRKİYE
 • Başoğul Ceyda, Baysan Arabacı Leyla, Büyükbayram Ayşe,Yaşlı İstismarı ve Psikososyal Sorunlar,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, İzmir, TÜRKİYE
 • Büyükbayram Ayşe, Baysan Arabacı Leyla, Başoğul Ceyda,Yaşlı Birey ve İletişimde Hemşirenin Rolü,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, İzmir, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Kırşan Merve, Rahime Atamer, Kaplan Ali,Öğrenci Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumları,13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,01.05.2014 03.05.2014, Trabzon, TÜRKİYE
 • Oyur Çelik Gülay, Zehir Sümeyye, Erdem Erman, Baysan Arabacı Leyla, Akın Korhan Esra,Öğrenci Hemşirelerin Mentör Hemşirelere İlişkin Görüşleri,13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,01.05.2014 03.05.2014, Trabzon, TÜRKİYE
 • Büyükbayram Ayşe, Baysan Arabacı Leyla, Taş Gülsenay, Varol Damla,Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasindaki Ilişki,TSK 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi,13.05.2014 15.05.2014, Ankara, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Büyükbayram Ayşe, Başoğul Ceyda, Kaval Merve, Pilge Elif, Kılıçkaya Ayşegül,Acil Servis Hemşirelerinin Empati Düzeyinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik Sosyal Mesafe ve Tutumlarına Etkisi,3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,01.09.2014 03.09.2014, Ankara, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla, Büyükbayram Ayşe,Toplumsal Kalkınmada Bir Engel Kadına Yönelik Şiddet,II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,23.10.2014 24.10.2014, Niğde, TÜRKİYE
 • Büyükbayram Ayşe, Baysan Arabacı Leyla,Toplumsal İlişkilerin Güçlenmesinde Duygusal Zeka,II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,23.10.2014 24.10.2014, Niğde, TÜRKİYE
 • Aktaş Yeliz, Baysan Arabacı Leyla,Toplumsal Bir Yara Yaşlı Bakımı,II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,23.10.2014 24.10.2014, Niğde, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla,Türkiye de Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikiyatri Hemşireliği Hizmetleri Paneli Kadına Yönelik Şiddet ve Hemşirelik,40.Ulusal Psikiyatri Kongresi,28.09.2004 03.10.2004, Kuşadası Aydın, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla,Adli Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliğinin Kardelenleri,I. Uluslararası, V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,22.09.2011 24.09.2011, İstanbul, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla,Türkiye de Adli Psikiyatri ye Bakış Adli Psikiyatri de Hemşirelik Uygulamaları ve Sorunlar,19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi,05.09.2012 07.09.2012, Edirne, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla,Acilde İletişim Acilde Tükenmişlik Çözüm Önerileri,2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,19.04.2013 21.04.2013, Kuşadası İzmir, TÜRKİYE
 • Baysan Arabacı Leyla,Yaşlılıkta Sık Karşılaşılan Sorunlar Yaşlılık ve İstismar İhmal,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014 07.03.2014, İzmir, TÜRKİYE
 • AYŞEGÜL KILIÇKAYA,BAYSAN ARABACI LEYLA,Dahiliye Yoğun Bakımda Yatan Hasta Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki,12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi,,26.03.2015 28.03.2015, Konya, TÜRKİYE
 • ZEHİR SÜMEYYE,CAFER BERNA,BAYSAN ARABACI LEYLA,OYUR ÇELİK GÜLAY,Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Durumları,14. Ulusal Öğrenci Hemşireleri Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, Kayseri, TÜRKİYE
 • SATIL MEHMET ALPER,TÜRKMEN BURÇİN,DURAN S,UÇAR EMİNE,ERDOĞAN FATMA,TURHAN GÖKHAN,TEKE HAKAN,AKIN KORHAN ESRA,BAYSAN ARABACI LEYLA,Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerlerinin ve Değerlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi Bir Fenomenolojik Çalışma,14. Ulusal Öğrenci Hemşireleri Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, Kayseri, TÜRKİYE
 • AYDEMİR EBRU,EYİİP ESİN,GAMZE BİLGİÇ,BAYSAN ARABACI LEYLA,Öğrenci Hemşirelerin Madde Bağımlılığı Neden ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları,14. Ulusal Öğrenci Hemşireleri Kongresi,22.04.2015 26.04.2015, Kayseri, TÜRKİYE
 • ELİF PİLGE,BAYSAN ARABACI LEYLA,Acil Servis Hemşirelerinin Bağımlı Hastalara Karşı Tutumları,3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,01.04.2015 04.04.2015, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Madde Bağımlılığı Olan Hastada Hemşirelik Yaklaşımları,3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi,01.04.2015 04.04.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Sağlık Çalışanı Gözüyle İletişim,Hasta ve Sağlık Çalışanı Gözüyle Kanser ve Palyatif Bakım Sempozyumu,08.06.2015 08.06.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • DİRİKKAN FİLİZ,BAYSAN ARABACI LEYLA,Caregiving Burden and Psychosocial Adjustment of The Caregivers Giving Care to The Patients With Diagnosis of Heart Failure,32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi,20.10.2016 23.10.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • GEÇGEL NESLİHAN,KARA ÖYKÜ,TÜRKMEN BURÇİN,UÇAR EMİNE,TIRAK BERNA MEDİHA,CIĞAL SÜMEYYE,SEVİL MERCAN,AKIN KORHAN ESRA,BAYSAN ARABACI LEYLA,Diyabet Tanılı Hastalara Verilen Video Destekli Eğitimin İnsülin Uygulama Becerilerine Etkisi,4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi.,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Sağlık Politikaları ve Mesleki Gelişim,ÖHDER Farkındalık ve Sorumluluk II: Mesleki Gelişim Sempozyumu,05.03.2016 05.03.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Sağlık Politikaları Bağlamında Psikiyatri Hemşiresinin Gücü,İzmir Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu,08.12.2016 09.12.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,ERTEKİN SEVDE,MUTLU ECE,ŞAVGAR CEREN,Psikiyatri Hemşireliğinde Koruyucu ve Rehabilite Edici Bakimda Teknolojinin Kullanımı,4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • TAŞ GÜLSENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Hemşirelikte Güncel Bir Sorun İnternet Bağımlılığı,4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi.,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,Kadına Yönelik Şiddette Buz Dağının Görünmeyen Yüzü,İKÇÜKAM 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansı,08.03.2016 08.03.2016, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DERELİ FEYZA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,TAŞ GÜLSENAY,ÇEVİRGEN AŞKIN,KURT ABDULHAKİM,Thoughts and Attitudes about Violence Against Women in The Name of Honor in University Students and Affecting Factors,International Conference on Contemporary Women’xxs Studies 2018,08.03.2018 09.03.2018
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,TAŞ GÜLSENAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Alkol Bağımlısı Bireylerin İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,TAŞ GÜLSENAY,Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Beden İmgesi ve Başetme Becerileri ile Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişki,V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,20.11.2018 23.11.2018, Antalya, TÜRKİYE
 • TAŞ GÜLSENAY,BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,Substance Abuse, Dragging into Crime, Mental Health Disorders and Nursing Care in Child and Adolescents,5th World Conference on Health Sciences,27.04.2018 29.04.2018
 • ÖNER CEREN,BAYSAN ARABACI LEYLA,Ebeveyninde Kronik Ruhsal veya Fiziksel Hastalığı Olan Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Benlik Saygısı,2. Uluslararası 7. Ulusal Pediyatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, İZMİR, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA,DİKEÇ GÜL,AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,AKTAŞ YELİZ,Bir AMATEM Kliniğinde Yatarak Tedavi Olan Bireylere İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi,Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi,28.11.2019 01.12.2019, Girne, KKTC
 • ERTEKİN TİPİGİL SEVDE,BAYSAN ARABACI LEYLA,Denetimli Serbestliği Olan Bağımlı Hastalara Uygulanan Psikoeğitimin Bireysel Başetme ve Umut-Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi,Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi,28.11.2019 01.12.2019, Girne, KKTC
 • AYAKDAŞ DAĞLI DİLEK,BAYSAN ARABACI LEYLA,TAŞ GÜLSENAY,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,Bağımlı Bireylerin Bakım Verenlerinin Sosyal İşlevsellik Algıları ve Bakım Yükü Arasındaki İlişki,Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi,28.11.2019 01.12.2019, Girne, KKTC
 • ACAR KAZIM,BAYSAN ARABACI LEYLA,AKSAK NURŞEN,ALİ BÜYÜKKOÇAK,Öğrenci Hemşirelerin Mesleki Değerleri ve İletişim Becerileri ile İşbirliği Süreçleri Arasındaki İlişki,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.04.2019 27.04.2019, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
 • BAYSAN ARABACI LEYLA, Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, 2020
 • BAYSAN ARABACI LEYLA, Hemşirelikte İletişim, İletişimin Temelleri, ISBN:978-605-82106-2-2, S:39 56, Akademi Yayıncılık, 2019
 • ÇAM MAHİRE OLCAY,BAYSAN ARABACI LEYLA, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Adli Psikiyatri, S:879 888, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2017
 • BAYSAN ARABACI LEYLA, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Ruh Sağlığı İçin Tehdit: Şiddet, ISBN:978-605-4499-92-2, S:801 824, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2017
 • BAYSAN ARABACI LEYLA, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Psikiyatrik Tedavi Yöntemleri: Psikofarmakoloji., ISBN:978-605-9215-14-5, S:219 267, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2016
 • BAYSAN ARABACI LEYLA, Hemşirelikte Etik Karar Verme, Psikiyatri Hemşireliğinde Etik Karar Verme, Vaka Çözümlem, ISBN:978-605-338-143-3, S:65 78, Ege Üniversitesi Basımevi, 2015
 • Baysan Arabacı Leyla, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Ruh Sağlığı İçin Tehdit: Şiddet, ISBN:9786054499922, S:801 824, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014
 • Çam Olcay, Baysan Arabacı Leyla, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Adli Psikiyatri Hemşireliği, ISBN:9786054499922, S:871 888, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014
 • Erken S, Saraç Akıncı N, Baysan Arabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Nöbet Değişimi ve Hasta Teslimi, S:36 37, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Güney Kızıl E, Baysan Arabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Terapötik/Hasta Yararına İletişim Kurma, S:38 45, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Erken S, Zıngal H, Baysan Arabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Hastanın Taburcu Edilmesi, S:46 49, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Akçay P, Ana Kılıç F, Beyece İncazlı S, Eş G, Güney Kızıl E, Soydemir D, Baysan Arabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Hemşirelik Bakım Standartları, S:82 85, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Akçay P, Ana Kılıç F, Beyece İncazlı S, Eş G, Güney Kızıl E, Soydemir D, Baysan Arabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Göz Bakımı, S:86 88, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Akçay P, Beyece İncazlı S, Güney Kızıl E, Şahin H, Baysan Arabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Göze İlaç Uygulama., S:276 279, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Akçay P, Beyeceİncazlı S, GüneyKızıl E, Şahin H, BaysanArabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Buruna İlaç Uygulama., S:280 282, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Akçay P, Beyece İncazlı S, GüneyKızıl E, BaysanArabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama, S:283 286, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Beyeceİncazlı S, BaysanArabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Rektal İlaç Uygulama, S:385 387, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Akçay P, Beyeceİncazlı S, Erken S, Soydemir D, Şahin H, BaysanArabacı L, Hemşirelik Bakım Standartları, Hastaya Pozisyon Verme, S:578 587, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 • Baysan Arabacı Leyla, Öğrencilerin Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarının Korunmasına Yönelik Öğretmen Eğitimi, Çocuk İstismarı ve İhmali, S:58 70, Bonova Kaymakamlığı, 2007
 • Baysan Arabacı Leyla, Aile İçi Şiddet Olgularına Yaklaşım Meslek Gruplarına Yönelik El Kitabı, Şiddetin Tarihçesi ve Şiddeti Açıklayan Kuramsal Görüşler, S:12 17, Grafmat Basım ve Reklam San. Tic. Ltd.Şti., 2006
 • Baysan Arabacı Leyla, Aile İçi Şiddet Aile Okulu Eğitim Kitabı, Ailede Çocuğa Yönelik Şiddet, S:42 46, Grafmat Basım ve Reklam Sanayi Tic.Ltd. Şti., 2006
 • 329-344, (2019), (Traumatic growth and psychological resilience status of female victims of violence inpatients in a district psychiatric hospital)
 • (2019), (Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey)
 • (2019), (The Caregiver Burden and Psychosocial Adjustment of Caregivers for Cardiac Failure Patients)
 • (2019), (University students suicidal thoughts and influencing factors)
 • (2019), (Effect of age and gender on schizotypal personality traits in the normal population)
 • 12, (2019), (Difficulties Experienced By Caregivers of Patients Diagnosed With Osteogenesis Imperfecta OI)
 • 2, (2019), (Empati ölçeği Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde psikometrik özellikleri)
 • (2019), (Türkiye de Bir Bölge Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Olan Suça İtilmiş Çocuk Profilleri)
 • 12, (2019), (The Impact of Psycho Educational Trainingon the Psychosocial Adjustment of Caregivers ofOsteogenesis Imperfecta Patients)
 • (2019), (Metabolic Side Effects in Patients Using Atypical Antipsychotic Medication During Hospitalization)
 • (2019), (Dragging Factors in Juvenile Delinquency, Mental Health Problems and Nursing Care)
 • 1, (2019), (Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler)
 • 20, (2019), (Madde Kullanım Bozukluklarında Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları)
 • 3, (2019), (Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki)
 • 2, (2019), (Tutum ölçeği hazırlamada nitel ve nicel adımlar)
 • 1, (2019), (Psikiyatri Kliniğinde Çalışan X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Alkol-Madde Bağımlılığı ve Ruhsal Bozukluğu)
 • Simülasyon Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerilerine Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (120 000.00),2.12.2016
 • Adli Psikiyatri Hastalarının İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri, Koordinatör, TÜBİTAK Destekli Proje, Koordinatör, (8000),1.12.2014
 • Osteogenezis Imperfekta Tanılı Hastalara Bakım Verenlerde Psikoeğitimin Psikososyal Uyumları Üzerine Etkisi. , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Geliştirme, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Hemşirelere Verilen Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları., Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2013
 • Üniversite Öğrencilerinin Öfke İfadeleri Ruhsal Belirti Dağılımları ve İntihar Eğilimlerinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2012
 • Archives of Psychiatric Nursing
 • Journal of Dietary Supplements
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
 • Türkiye Klinikler Hemşirelik Bilimleri Dergisi
 • Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
 • Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing
 • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Nordic Journal of Psychiatry
 • Psikiyatri Hemşireliği Dergisi
 • Journal of Religion and Health
 • Hemşirelik Bakım Standartları, Yardımcı editör,
 • Öğrenci hemşirelerin pozitif ruh sağlığı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki, MERVE FİLİZTEKİN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Denetimli serbestliği olan bağımlı hastalara uygulanan psikoeğitimin bireysel başetme ve umut-umutsuzluk düzeylerine etkisi, SEVDE ERTEKİN TİPİGİL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ebeveyninde kronik ruhsal veya fiziksel hastalığı olan ergenlerde psikolojik dayanıklılık ve benlik saygısı, CEREN ÖNER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tip 1 diyabet damgalama değerlendirme ölçeği'nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği, ECE MUTLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Suça sürüklenmiş ergenlere verilen psikoeğitimin, sosyal-duygusal öğrenme ve duygu yönetimi becerilerine etkisi, GÜLSENAY TAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Pozitif mental sağlık ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği, CEMİLE TEKE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Davranış bozukluğu tanılı ergenlere verilen psikoeğitimin öfke yönetimine etkisi, GÜLÇİN UZUNOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Yoğun bakım hemşirelerinin hastaların psikolojik bakım gereksinimlerini belirlemeye ve uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi, YELİZ AKTAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Leman Birol - İnci Erefe Araştırma Üçüncülük Ödülü.,2018
 • Sözel Sunum Üçüncülük Ödülü,2016
 • İnci Erefe Araştırma Birincilik Ödülü,2015
 • Sözel Sunum Üçüncülük Ödülü,2014
 • Sözel Sunum Birincilik Ödülü,2013
 • Sözel Sunum Birincilik Ödülü,2012
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, HEMŞİRE, Tam Zamanlı,
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı,
 • EGE ÜNİVERSİTESİ OLİMPİK YÜZME HAVUZU, HEMŞİRE, Tam Zamanlı,
 • Doç.Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi, 26.10.2015
 • Anabilim Dalı Başkanlığı (Yeniden Atama), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD., 4.10.2014
 • Yrd.Doç.Dr. (Yeniden Atama), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi, 18.9.2014-26.10.2015
 • Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD., 4.10.2011-4.10.2014
 • Yrd.Doç.Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi, 19.9.2011-18.9.2014
 • Asistan Temsilciliği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 1.1.2011-1.9.2011
 • Arş.Gör.Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği ABD., 1.11.2009-1.9.2011
 • Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği ABD., 1.11.2001-1.11.2009
 • Hemşire, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği-Kadın Servisi, 1.3.2000-1.11.2001
 • Hemşire, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi, 1.2.2000-1.3.2000
 • Hemşire, Ege Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, 1.1.1999-1.8.1999

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • <<Hemşirelik>>

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
YL-ACH109 ACİL SERVİSTE ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM
HEM413 ADLİ HEMŞİRELİK
PHY114 ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM500 DÖNEM PROJESİ
PHY108 GÖRÜŞME BECERİLERİ VE DANIŞMANLIK
FTR221 İLETİŞİM BECERİLERİ
HEM108.1 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
HEM219 ÖZEL GRUPLARDA VE DURUMLARDA İLETİŞİM
PHY106 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KAVRAMASAL ÖĞELER
PHY105 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KURAM
YL-HEM583 RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA
YLHEM583 RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA
YL-HEM581 RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-KANITA DAYALI UYGULAMALAR
YLHEM581 RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ-KANITA DAYALI UYGULAMALAR
HEM400.5 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
HEM302 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
PHY102 RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI II
PHY104 RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI UYGULAMASI II
PHY103 RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI UYGULAMASI-I
PHY101 RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI-I
PHY109 RUHSAL BOZUKLUKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1-PSİKOFARMAKOLOJİ
PHY110 RUHSAL BOZUKLUKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ-II-PSİKOTERAPİLER
YL-HEM435 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLETİŞİM
HEM313 SAĞLIK HUKUKU
YL-HEM197 SAĞLIK MEVZUATI
PHY113 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK
YLHEM500 DÖNEM PROJESİ
PHY500 TEZ ÇALIŞMASI-1
PHY500 TEZ ÇALIŞMASI-2
PHY590 SEMİNER
PHY589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
PHY589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
PHY589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
PHY589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
Ders Kodu Ders Adı
YL-ACH109 ACİL SERVİSTE ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM
PHY114 ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
HEM214 BAĞIMLILIK
PHY108 GÖRÜŞME BECERİLERİ VE DANIŞMANLIK
PHY111 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA-I
IKC-HEM.02 KİŞİSEL GELİŞİM
PHY122 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR
PHY106 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KAVRAMASAL ÖĞELER
PHY105 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KURAM
YL-ACH110 PSİKİYATRİK ACİLLERDE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
YL-HEM488 PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK
HEM326 PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK
HEM400.5 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
YLHEM484 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
YLHEM482 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2
HEM302 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
PHY102 RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI II
PHY104 RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI UYGULAMASI II
PHY103 RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI UYGULAMASI-I
PHY109 RUHSAL BOZUKLUKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1-PSİKOFARMAKOLOJİ
PHY110 RUHSAL BOZUKLUKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ-II-PSİKOTERAPİLER
YL-HEM486 RUHSAL HASTALIKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ-II:PSİKOTERAPİLER
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
PHY500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
PHY590 SEMİNER
PHY589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
PHY589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
PHY589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Ders Kodu Ders Adı
HEM413 ADLİ HEMŞİRELİK
YL-HEM487 GÖRÜŞME BECERİLERİ VE DANIŞMANLIK
YL-HEM187 GÖRÜŞME BECERİLERİ VE DANIŞMANLIK
FTR221 İLETİŞİM BECERİLERİ
HEM108.1 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
HEM111 KİŞİSEL GELİŞİM
IKC-HEM.02 KİŞİSEL GELİŞİM
HEM219 ÖZEL GRUPLARDA VE DURUMLARDA İLETİŞİM
PHY105 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KURAM
YL-HEM485 PSİKİYATRİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 1:PSİKOFARMAKOLOJİ
YL-HEM185 PSİKİYATRİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 1:PSİKOFARMOKOLOJİ
YL-HEM181 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1
HEM400.5 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
YL-HEM183 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 1
YL-HEM483 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YLHEM483 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-HEM481 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YLHEM481 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
HEM302 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
PHY101 RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI-I
HEM313 SAĞLIK HUKUKU
YL-HEM197 SAĞLIK MEVZUATI
YLHEM189 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Ders Kodu Ders Adı
HEM413 ADLİ HEMŞİRELİK
YL-HEM187 GÖRÜŞME BECERİLERİ VE DANIŞMANLIK
HEM108.1 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
HEM111 KİŞİSEL GELİŞİM
HEM219 ÖZEL GRUPLARDA VE DURUMLARDA İLETİŞİM
YL-HEM185 PSİKİYATRİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 1:PSİKOFARMOKOLOJİ
YL-HEM188 PSİKOSOSYAL HEMŞİRERLİK
YL-HEM181 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1
YL-HEM182 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2
HEM400.5 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
YL-HEM183 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 1
YL-HEM184 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2
YLHEM483 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YLHEM484 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
YLHEM481 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YLHEM182 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2
YLHEM482 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2
HEM302 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
YL-HEM186 RUHSAL HASTALIKLARDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ 2:PSİKOTERAPİLER
HEM313 SAĞLIK HUKUKU
YLHEM189 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK
YLHEM489 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-5
YL-HEM590 SEMİNER
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Menüyü Kapat