İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Kalite Birim Sorumlusu
 • Kalite Komisyonu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. - Hemşirelik

Akademik Özgeçmiş


 • Derya Hopancı Bıçaklı,YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,ÇETİNGÜL NAZAN,KANTAR MEHMET,Nasogastric Tube Feeding Experiencesin Pediatric Oncology Patients and TheirMothers, Gastroenterology Nursing, 2019, 42, 286 293
 • Karlıoğlu Ayşe,YILDIRIM SARI HATİCE,The Relationship Between Parental Self-efficacy, Perceived Social Support and Family Burden on Fathers of Children with Intellectual Disability, Journal of Education and Research in Nursing, 2019, 16, 112 118
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ER GÜNERİ SEZER,MERT HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,YILDIRIM SARI HATİCE,Nursing students’ education stress and academic achievement: the impact of three different education methods, Journal of Higher Education and Science, 2019, 9, 250 255
 • Avci Seyda,YILDIRIM SARI HATİCE,Effect of An Evidence-Based Nursing Intervention on the Diagnosis of Oral Mucositis in the Pediatric Stem Cell Transplant Unit, Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2019, 6, 292 299
 • AKTAŞ BETÜL,YILMAZ MEDİNE,DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,Level of first aid knowledge of primary and secondary school teachers, Journal of Academic Research In Nursing, 2019, 5, 17 22
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,COŞANSU GÜLHAN,NAHCİVAN NURSEN,AKTAŞ BETÜL,TİRAKİ ZELİHA,DOĞRUYOL EVRİM,Health problems of individuals with autism spectrum disorder, British Journal of Neuroscience Nursing, 2019, 15, 170 178
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Sleep Characteristics of Pediatric Burn Patients, The Journal of Pediatric Research, 2019, 6, 128 134
 • ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN ZEHRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Determination of Senior Nursing Students’ Mathematical Perception Skills and Pediatric Medication Calculation Performance, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2019, 27, 166 172
 • Mercan Halime,YILDIRIM SARI HATİCE,Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi, Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2018, 26, 21 29
 • ARDAHAN ESRA,KARAHAN YAKUP,BAŞOĞLU FUNDA SAİME,Oğul Aysel,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Yetim Perihan,YILDIRIM SARI HATİCE,Effects of watching cartoons on pain scores in children undergoing venepuncture, Nursing Children and Young People, 2018
 • DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,TOKEM YASEMİN,OPINIONS OF NURSING STUDENTS ABOUT THE SYSTEM OF EDUCATION: THREE DIFFERENT MODELS OF EDUCATION, INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, 2018, 0, 20 25
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ARDAHAN ESRA,TOP EKİN DİLA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Experiences Infant and Child Care of Mothers with Disabilities in Turkey: A Qualitative Study, African Journal of Reproductive Health, 2018, 22, 81 91
 • YILMAZ MEDİNE,Demir Nuray,YILDIRIM SARI HATİCE,ÇETİNGÜL NAZAN,TAVMERGEN EROL,KANTAR MEHMET,Fertility-Related Views and Life Priorities of Children Having Undergone Cancer Treatment and their Parents, PEDIATRIC BLOOD CANCER, 2018
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,DOĞAN ZEHRA,DOĞAN PINAR,The Results of Simulation Training in Pediatric Nursing Students’ Education, The Journal of Pediatric Research, 2018, 5, 194 200
 • YILMAZ MEDİNE,AKTAŞ BETÜL,DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,KUNDAKÇI GAMZE,Tiraki Zeliha,Assessment of the prevalence of obesity, stunting, and hypertension among primary school children, European Journal of Therapeutics, 2017, 23, 99 105
 • yöntem sibel,gök derya,YILDIRIM SARI HATİCE,güntürkün fatma aydınlık,BUÇH II çocuk hastalarda düşme riski skoru:Harizmi ve BUÇH ölçekleri ile karşılaştırılması, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 2017, 7, 105 112
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Dünyada ve Türkiye’xxde Engellilik, Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics, 2017, 3, 145 150
 • Gök Derya,YILDIRIM SARI HATİCE,Reporting of medication errors by pediatric nurses, Journal of Nursing Education and Practice, 2017, 7, 25 33
 • CANTİLAV NACİYE,ABUT EDA,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Bronkopnömoni Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocukların Annelerinin Özyeterliliklerinin İncelenmesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi Dergisi, 2017, 2, 1 5
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Çocuk ve Aile ile İletişim, Türkiye Klinikleri Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayısı, 2016, 2, 48 53
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Özel Sağlık Bakım Gereksinimi Olan Çocuklar Teknolojiye Bağımlı Çocuklar., Türkiye Klinikleri Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayısı, 2016, 2, 54 59
 • GİRLİ ALEV,YILDIRIM SARI HATİCE,KIRKIM GÜNAY,NARİN SELNUR,University students attitudes towards disability and their views on discrimination, International Journal of Developmental Disabilities, 2016, 62, 98 107
 • UYSAL NURCAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Gök Derya,Özsoy Maslak Öznur,Evaluation Nurses Practices for Medication Administration ViaEnteral Feeding Tube, International Journal of Caring Sciences, 2016, 9, 1058 1065
 • YILDIRIM SARI HATİCE,AKGÜN ÇITAK EBRU,UYSAL NURCAN,ALTUN EMİNE,Attitudes of nursing students towards people with disabilities, Learning Disability Practice, 2016, 19, 27 30
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV,ÖZTÜRK ÖZGÖNENEL SEMRA,ROWLEY HELEN,Determination of Injury Risks and Safety Measures Taken by Mothers of Children With an Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder, International Journal of Nursing Knowledge, 2016, 27, 95 103
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,SERİN ELİF,KISA SEZER SECGİN,YEŞİLTEPE ÖZLEM,TOKEM YASEMİN,ROWLEY HELEN,Obesity and hypertension in adolescents and adults with intellectual disability., Acta Paul Enferm, 2016, 29, 169 177
 • GİRLİ ALEV,ÖZGÖNENEL SEMRA ÖZTÜRK,YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi., Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 2016, 1, 87 99
 • METİNYURT HATİCE AYDAN IŞIK,YILDIRIM SARI HATİCE,Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali ve İstismarını Tanıma Düzeyleri. , Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 2016, 1, 101 121
 • ARKAN BURCU,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIRIM SARI HATİCE,Locus of Control and Self Directed Learning Relation on Nursing Students, International Journal of Caring Sciences, 2016, 9, 514 519
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemeler, TAF Prev Med Bull, 2016, 15, 501 511
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Kanama Hastalığı Olan Çocuk ve "Engelli" Kavramına Yaklaşımlar, Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, 2016, 2, 56 60
 • GÖK DERYA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediyatride ilaç hataları ve hata bildirimi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 2016, 6, 165 173
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatrik Yanık Vakalarında Besin Desteği, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2016, 30, 106 113
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Adölesan Evliliklerin Sağlığa Etkileri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dergisi, 2016, 32, 132 142
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV,ÖZTÜRK ÖZGÖNENEL SEMRA,ARDAHAN ESRA,Nutritional status, eating behaviours and parental attitudes of children with an autism, Developmental Medicine & Child Neurology, 2015, 57, 26
 • YILDIRIM SAİME,YÖNTEM SİBEL ÇEVİK,YILDIRIM SARI HATİCE,KAPLAN TUĞBA,BEKTAŞ MURAT,BUÇH Pediatrik Bası Yarası Risk Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014, 1, 57 66
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YENAL KEZBAN,YILMAZ MEDİNE,Gelişimsel Yetersizliğin Perinatal Dönemde Önlenmesi, Erciyes Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014, 2, 72 83
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda İhmal ve İstismar, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2014, 12, 18 21
 • KARATAŞ HÜLYA,YILDIRIM SARI HATİCE,Akran Zorbalığı Açısından Riskli Bir Grup; Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2014, 12, 25 27
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,ÇETİNGÜL NAZAN,KANTAR MEHMET,ERERMİŞ HATİCE SERPİL,AKSOYLAR SERAP,Determination of School-Related Problems in Children Treated for Cancer, The Journal of School Nursing, 2014, 30, 376 384
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Adölesan Sağlığına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemelerin Gözden Geçirilmesi, Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Dergisi, 2014, 1, 55 73
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,Serin Elif,Sezer Secgin Kısa,The Effectiveness of Nutrition and Activity Programmes for Young Adults with Intellectual Disabilities, International Journal of Caring Sciences, 2014, 7, 449 459
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÇEVİK YÖNTEM SİBEL,DEMİR DERYA,KARAOĞLAN NALAN,BAŞKURT SEVİNÇ,ÇİMEN SANİYE,Pediatri Hemsirelerinin Yasam Bulgularına Yönelik Bilgi ve Tutumları, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2013, 10, 38 44
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÇİĞDEM ZERRİN,Gestasyon haftalarına gore Bebeğin Gelişimsel Bakımının Planlanması, DEÜHYO ED, 2013, 6, 40 48
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÇEVİK YÖNTEM SİBEL,DEMİR DERYA,KARAOĞLAN NALAN,BAŞKURT SEVİNÇ,ÇİMEN SANİYE,Pediatri Hemsirelerinin Yasam Bulgularına Yönelik Bilgi ve Tutumları, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2013, 10, 38 44
 • DEMİR DERYA,YÖNTEM SİBEL ÇEVİK,YILDIRIM SARI HATİCE,BEKTAŞ MURAT,Çocuk Hastalar Için Düşme Riski Tanılama Ölçegi’nin Gelistirilmesi, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2013, 10, 34 41
 • KIRMAN ASLI,YILDIRIM SARI HATİCE,Health Status of Hearing Impaired Children and Adolescents, International Journal of Nursing Practice, 2013, 19, 233 240
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,ÖZSOY SÜHEYLA,KANTAR MEHMET,ÇETİNGÜL NAZAN,Experiences of Parents With the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer A Qualitative Study, Cancer Nursing, 2013, 36, 385 393
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Çocuklarda Uyku, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2012, 28, 81 90
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV,Gelişimsel Yetersizliği olan Çocuklarda Yaralanmalar ve Kazalar, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, 15, 283 288
 • ÖZPINAR SALİHA,YILDIRIM SARI HATİCE,Manisa İlinde Engelli Bireylere Karşı Toplumsal Tutum, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012, 13, 110 116
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAHÇECİ BANU,Nutritional Status of Children with an Intellectual Disability, International Journal of Disability and Human Development, 2012, 11, 17 21
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,KANTAR MEHMET,Çocuklarda Kanser ve Engellilik, Türk Onkoloji Dergisi, 2012, 27, 98 105
 • ÖZPINAR SALİHA,YILDIRIM SARI HATİCE,0-6 Yaş Çocukların Sağlık Hizmet Kullanımları, Sürekli Hizmet Kaynakları ve Etkileyen Faktörler, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2012, 11, 599 608
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZPINAR SALİHA,SALMAN FİLİZ,COŞKUN HATİCE,KARAYEL HAVVA,BİLGİN NURCAN,ÖZTÜRK HİLAL,BAHÇECİ BANU,Relationship Between Life Satisfaction, Health Status, Social Support, Stress Management and Sociodemographic Variables in Mothers of Children with Intellectual Disability, International Refereed Academic Social Sciences Journals, 2012, 3, 92 118
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,Factors Affecting the Healthy Lifestyle Behavior and Quality of Life in Healthy Youths in Western Turkey, International Refereed Academic Social Sciences Journals, 2012, 3, 146 173
 • MERT HATİCE,BİLİK ÖZLEM,YILDIRIM SARI HATİCE,ÜSTÜN BESTİ,Bir Öğrenme Deneyimi: Reflekşın (Reflection), DEUHYO ED, 2011, 4, 89 93
 • KIRMAN ASLI,YILDIRIM SARI HATİCE,İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumları, Güncel Pediatri, 2011, 9, 85 92
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZPINAR SALİHA,Sleep and Parenting Styles in Preschool Children in Turkey, Int J Child Health Hum Dev, 2011, 4, 203 212
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,YILDIRIM SARI HATİCE,BEKTAŞ MURAT,ELÇİGİL AYFER,Health Screening: A Survey of Children’s Growth and Development in Turkey, Paediatric Nursing, 2011, 23, 24 28
 • ÖZPINAR SALİHA,ALTIPARMAK OSMAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Asthma and Quality of Life in Adolescent in Manisa, Turkey, Int J Adolesc Med Health, 2011, 23, 217 221
 • ELÇİGİL AYFER,YILDIRIM SARI HATİCE,Facilitating Factors in Clinical Education in Nursing, DEUHYOED, 2011, 4, 67 71
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Zihinsel Yetersiz Bireylerin Sağlık Sorunları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2010, 9, 145 150
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,YILDIRIM SARI HATİCE,BEKTAŞ MURAT,AYDIN AYFER,Home Accidents and Mothers Measurements in Preschool Children, Anatolian Journal of Clinical Investigation, 2010, 4, 15 21
 • ÖZPINAR SALİHA,YILDIRIM SARI HATİCE,YARDIMCI FİGEN,The Effects of Parental Attitudes on Health Behaviors of Adolescents Attending 6th to 8th Grades in Turkey, International Journal of Disability and Human Development, 2010, 4, 283 290
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Depression Among Mothers of Children and Adult with an Intellectual Disability in Turkey, International Journal of Nursing Practice, 2010, 16, 248 253
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Burden of Mothers of Children with Intellectual Disability in Turkey, International Journal of Disability and Human Development, 2009, 8, 393 400
 • ELÇİGİL AYFER,YILDIRIM SARI HATİCE,Students' Opinions and Expectations of Effective Nursing ClinicalMentors, Journal of Nursing Education, 2008, 47, 118 123
 • METE SAMİYE,YILDIRIM SARI HATİCE,Nursing Students' Expectations From Tutors in PBL and Effects of Tutors' Behaviour on Nursing Students, Nurse Education Today, 2008, 28, 434 442
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008, 11, 86 95
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZPINAR SALİHA,Ebe ve Hemşirelerin Zihinsel Engelli Çocuklarla İlgili Bilgileri, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2008, 7, 127 132
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,YILDIRIM SARI HATİCE,İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Hakkındaki Bilgileri ve Düşünceleri, Ege Pediatri Bülteni, 2008, 15, 27 33
 • ELÇİGİL AYFER,YILDIRIM SARI HATİCE,Determining Problems Experienced by Student Nurses in Their Work With Clinical Educators in Turkey, Nurse Education Today, 2007, 27, 491 498
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile Yüklenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 11, 32 39
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Zihinsel Engelli Bireylerde Obezite ve Hipertansiyon Riskinin Belirlenmesi, ÖZVERİ, 2006, 3, 807 818
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞER GÜNSEL,MOLZAN TURAN JANET,Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome, Paediatric Nursing, 2006, 18, 29 32
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,İlkokul Öğrencilerine Sigaranın Zararları Konusunda Verilen Eğitimin Sigarayla İlgili Görüşlerine Etkisi, Hemşirelik Forumu, 2005, 74 78
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Pediyatrik Hemşirelik Bakımı: Olgu Yönetimi., Hemşirelik Forumu, 2004, 7
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞER GÜNSEL,Down Sendromlu Çocuklara Yönelik Erken Girişim Programında Hemşirenin Rolü, ÖZ-VERİ Dergisi, 2004, 1, 287 302
 • BEŞER AYŞE,METE SAMİYE,YILDIRIM SARI HATİCE,Probleme Dayalı Öğrenmede Eğitim Yönlendiricisi Nasıl Olmalı., Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004, 8, 32 38
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,SARIKAYA AKLİME,YILDIRIM SARI HATİCE,BEKTAŞ MURAT,Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Durumlarının Belirlenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 2004, 32, 159 168
 • İLTUŞ FATMA,BÜYÜKBAYRAM AYŞE,OFLAZ HAKAN,YILDIRIM SARI HATİCE,KASAP DEMİR BELDE,İNOVASYON ve PROJE SÜRECİ DENEYİM PAYLAŞIMI: PEDİATRİK İDRAR TOPLAMA ARACI GELİŞTİRİLMESİ,2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, İZMİR, 27.11.2019
 • ARDAHAN ESRA,GÖK DERYA,YILDIRIM SARI HATİCE,Hastanede Yatan Çocukların Annelerinin Gereksinimlerinin Belirlenmesi,2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, izmir, TÜRKİYE, 24.12.2019
 • YILDIRIM SARI HATİCE,DERELİ FEYZA,ARDAHAN ESRA,“Kankam Olur Musun? Benimle ve Otizmimle” Üniversite Öğrencilerinin Gönüllük Deneyimleri,2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 24.12.2019
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,DOĞAN PINAR,YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Hemşirelik Öğrencilerinde Simüle Çocuk Mankende İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesinde İlaç Uygulama ve Doz Hesaplama Programı Kullanımının Etkisi,2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, İZMİR, TÜRKİYE, 24.12.2019
 • DOĞAN PINAR,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Annelerin Emzirme Sürecinde Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanma Durumlarının İncelenmesi,2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,27.11.2019 30.11.2019, İZMİR, 24.12.2019
 • KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,Demir Nuray,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN PINAR,YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF HEDEN PAIN SCALE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH CANCER: PRELIMINARY RESULTS.,7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,30.10.2018 03.11.2018, FRANSA, 04.11.2019
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,GİRLİ ALEV,ARDAHAN ESRA,Determination of the knowledge level about abuse and neglect and awareness level about emotional abuse of mothers of child with intellectual disabilities (ID),4th PNAE Congress on Paediatric Nursing,01.06.2018 02.06.2018, Atina, 29.10.2018
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN PINAR,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,DOĞAN ZEHRA,YILDIRIM SARI HATİCE,DÜNDAR BUMİN NURİ,BARAN MAŞALLAH,Practices of mothers’ with infants with colic,4th PNAE Congress on Paediatric Nursing,01.06.2018 02.06.2018, Atina, YUNANİSTAN, 29.10.2018
 • YILMAZ MEDİNE,ONGAN DİLEK,KUNDAKÇI GAMZE,YELTEN GÜLÇİN,YILDIRIM SARI HATİCE,İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AĞIRLIK YÖNETİMİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI-BİRİNCİ AŞAMA SONUÇLARI,1. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi,12.04.2018 13.04.2018, İstanbul, TÜRKİYE, 13.04.2018
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,DAĞHAN ŞAFAK,Kültürel Etkililik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’,29.06.2017 01.07.2017, 01.07.2017
 • YILMAZ MEDİNE,AKTAŞ BETÜL,DERELİ FEYZA,YILDIRIM SARI HATİCE,KUNDAKÇI GAMZE,Tiraki Zeliha,Assessment of the Prevalence of Obesity, Stunting and Hypertension among Primary School Children,EAP 2017 Congress and MasterCourse,12.10.2017 15.10.2017, Ljubljana, SLOVENYA, 07.10.2017
 • YILMAZ MEDİNE,KUNDAKÇI GAMZE,Dikmen Merve,Başoğlu Funda Saime,Ağtaş Gamze,YILDIRIM SARI HATİCE,The Relationshıp between the Nursing Students Informatıon Literacy Self-Efficacy and Lifelong Learning Tendencies,Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi,12.10.2017 13.10.2017, 13.10.2017
 • ARDAHAN ESRA,KARAHAN YAKUP,FUNDA SAİME BAŞOĞLU,OĞUL AYSEL,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YETİM PERİHAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Effects of Watching Cartoons on Pain in Children duringVenipuncture,EAP 2017 Congress and MasterCourse,12.10.2017 15.10.2017, SLOVENYA, 01.12.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,GİRLİ ALEV,DÜNDAR BUMİN NURİ,Physical abuse potential in mothers of children and adolescents withan Intellectual Disabilities,EAP 2017 Congress and MasterCourse,12.10.2017 15.10.2017, SLOVENYA, 01.12.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN ZEHRA,Simulation Training In Pediatric Nursing: A Systematic Review-Pediatri Hemşireliğinde Simülasyon Eğitimi: Sistematik İnceleme,6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi,29.11.2017 02.12.2017, 05.12.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,DOĞAN ZEHRA,DOĞAN PINAR,THE RESULTS OF SIMULATION TRAINING IN PEDIATRIC NURSING EDUCATION: A PILOT STUDY,6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi,29.11.2017 02.12.2017, 07.12.2017
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,DAĞHAN ŞAFAK,Kültürel Etkililik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi, ,,I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,Adnan Menderes Üniversitesi , Aydın,29.06.2017 01.07.2017, 17.07.2017
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,IŞIK GÜLŞEN,ARDAHAN ESRA,TOP EKİN DİLA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Engelli Annelerin Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Deneyimleri,2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi,01.12.2017 03.12.2017, 03.12.2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV,ÖZGÖNENEL SEMRA ÖZTÜRK,ARDAHAN ESRA,Nutritional status, eating behaviours and parental attitudes of children with an autism,European Academy of Childhood Disability (EACD),27.05.2015 30.05.2015, DANİMARKA, 26.05.2015
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,AKATIN YELİZ,CANTİLAV NACİYE,YILDIRIM SARI HATİCE,ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN PROFESYONEL/ETİK DEĞERLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ TUTUMLARINA ETKİSİ,5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ,01.12.2015 04.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE, 04.12.2015
 • DOĞAN PINAR,ARDAHAN ESRA,KARAKUL ATİYE,YILDIRIM SARI HATİCE,Relationship Between Family Needs and Optimism of Mothers of Children with an Intellectual Disability,European Academy of Paediatric Socities Congress 2018,30.10.2018 03.11.2018, Paris, FRANSA
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Sleep Characteristics of Pediatric Burn Patients,European Academy of Paediatric Socities Congress 2018,30.10.2018 03.11.2018, paris, FRANSA
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA HEDEFLERİNE ULAŞMA DURUMU,10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,17.12.2017 19.12.2017, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,BEZGİN ÖZGE,YILDIRIM SARI HATİCE,GÜDER GÜLSÜM,YETİM PERİHAN,ARDAHAN ESRA,UYSAL NURCAN,OLGAÇ DÜNDAR NİHAL,NAZOGASTRİK TÜPLE BESLENEN ÇOCUKLARIN BAKIM VERİCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR,10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi,17.12.2017 19.12.2017, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatri Hemşireliğinde Bakım Paketi Uygulamaları,14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım 10. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,18.10.2017 21.10.2017, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatri Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Potasyum Dengesi Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi,14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım 10. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,18.10.2017 21.10.2017, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Acil serviste engelli bireye bedensel ve zihinsel yaklaşım,5. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 12. Türkiye Acil Tıp Kongresi,10.11.2016 13.11.2016, Antalya, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Engelli Çocuk ve Ailesinin Güçlendirilmesi,1.Uluslararası 6. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi,29.11.2017 02.12.2017
 • TOKEM YASEMİN,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM SARI HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FAZLA KİLOLU VE OBEZ HASTAYA BAKIM VERME DENEYİMLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ,Obeziteye Multididpliner Yaklaşım Kongresi,21.11.2015 22.11.2015, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA İLİŞKİN SON 10 YILDA YAPILAN SİSTEMATİK DERLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ,01.12.2015 04.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ER GÜNERİ SEZER,MERT HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,YILDIRIM SARI HATİCE,Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Yaşadıkları Stresin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Üç Farklı Üniversite, Üç Farklı Eğitim Yöntemi,15. Ulusal Hemşirelik Kongresi,10.09.2015 12.09.2015, Erzurum, TÜRKİYE
 • Cantilav Naciye,Abut Eda,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,İlk Kez ve Birden Çok Kez Bronkopnömoni Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocukların Annelerinde Özyeterlilik,4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,DOĞAN ZEHRA,Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Algıları Becerileri ve Pediatrik İlaçları Hesaplayabilme Performanslarının Belirlenmesi,4.Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatrik Yanık Hastalarında Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler,34. Çocuk Cerrahisi 7. Pediatrik Üroloji ve 20. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, Girne, KKTC
 • Karahan Yakup,Başoğlu Funda Saime,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Yetim Perihan,Oğul Aysel,Çocuklarda Venöz Kan Alma Uygulaması Sırasında Çizgi Film Seyrettirmenin Ağrı Algısına ve Süresine Etkisi,15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi,28.04.2016 29.04.2016, Eskişehir, TÜRKİYE
 • Uygun Emine Tuğçe,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Potasyum Dengesi Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi,5. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi,28.04.2016 29.04.2016, Eskişehir, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA, EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ, Engellilik ve Evde Bakım, ISBN:978-605-258-696-9, Akademisyen Kitabevi, 2019
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV, Çocuk ve Aile, Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar ve Aile, ISBN:978-605-170-239-1, Anı Yayıncılık, 2018
 • YILDIRIM SARI HATİCE,KARAKUL ATİYE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,DOĞAN ZEHRA, Developments in Health Sciences, Simulation Training in Pediatric Nursing: A Systematic Review, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 2017
 • OYUR ÇELİK GÜLAY,TUNA ORAN NAZAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Dayılar Hatice,Gökmen Sibel,Münevver Kırlı,Türkmen Hülya,Tatarlar Asuman,Uncu Sevil,yöntem Sibel,Yüksel Esma, Hemşirelik Bakım Standartları II, Ağrılı hasta İzlemi, ISBN:25465, S:107 120, Akademisyen Yayın Evi, 2017
 • YILDIRIM SARI HATİCE, Çocuğunuz Büyüyor Bölüm 3 Okul Öncesi Dönem Çocuğun Büyüme ve Gelişmesi, Atacan Tanıtım, 2005
 • (2019), (Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi)
 • (2019), (Manisa İlinde Engelli Bireylere Karşı Toplumsal Tutum)
 • (2019), (Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemeler)
 • (2019), (Attitudes of nursing students towards people with disabilities)
 • (2019), (Reporting of medication errors by pediatric nurses)
 • (2019), (Depression Among Mothers of Children and Adult with an Intellectual Disability in Turkey)
 • (2019), (Facilitating Factors in Clinical Education in Nursing)
 • (2019), (Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome)
 • (2019), (BUÇH II çocuk hastalarda düşme riski skoru:Harizmi ve BUÇH ölçekleri ile karşılaştırılması)
 • (2019), (University students attitudes towards disability and their views on discrimination)
 • (2019), (Determination of School Related Problems in Children Treated for Cancer)
 • (2019), (Obesity and hypertension in adolescents and adults with intellectual disability)
 • (2019), (Experiences of Parents With the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer A Qualitative Study)
 • (2019), (Students Opinions and Expectations of Effective Nursing ClinicalMentors)
 • (2019), (Nursing Students Expectations From Tutors in PBL and Effects of Tutors Behaviour on Nursing Students)
 • (Effects of watching cartoons on pain scores in children undergoing venepuncture)
 • (Determining Problems Experienced by Student Nurses in Their Work With Clinical Educators in Turkey)
 • Engelli Annelerin Erken Çocukluk Dönemi Bebek ve Çocuk Bakımı Konusundaki Özyeterlilikleri ve Deneyimleri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (22073),11.5.2017
 • Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuk ve Gençlerin Ebeveynlerine Yönelik İhmal ve İstismar Farkındalık Programının Etkisi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (12600),11.8.2016
 • Üniversitelerde Engellilere Yönelik Ayrımcılığın Araştırılması ve Ayrımcılığa Karşı Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,10.4.2015
 • Okul Öncesi Çocuğun Sağlığının Geliştirilmesi Projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2005
 • International Journal of Nursing Practice
 • Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri Dergisi
 • Child and Adolescent Mental Health
 • Digest of Middle East Studies
 • Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
 • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi
 • Journal of Nursing Education and Practice
 • International Nursing Review
 • Journal of Nursing Education and Practice
 • ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
 • İntravenöz yolla bolus olarak uygulanan tedavilerde çocukların ağrı yaşama durumlarının ve ağrıya yol açan nedenlerin belirlenmesi, ASLI ALACA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Çocuk yoğun bakım hemşirelerinin ağrı yönetimineilişkin bilgi ve deneyimlerinin belirlenmesi, BURÇİN TÜRKMEN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • AŞIYA İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ., DİDEM ÖZÜMİT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Çocuk acil serviste pediatrik ağrı değerlendirme protokolü kullanımının hemşirelerin bilgi ve tutumlarına ve ağrı yönetimine etkisi, TUĞÇE AKGÜN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Epilepsili Çocuğa, Ailesine ve Öğretmenlerine Verilen Hastalık ve İlaç Yönetimi Eğitiminin Çocuğun Bilgi Düzeyine, Okul Başarısına ve Yaşam Kalitesine Etkisi, ÖZGE UZUN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PLANSIZ EKSTÜBASYONLARI ÖNLEME KONTROL LİSTESİ KULLANIMININ PLANSIZ EKSTÜBASYON GÖRÜLME ORANINA ETKİSİ, MURAT CÖMERT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Topuk Kanı Alma Sırasında Uygulanan Kanguru Bakımının Yenidoğanın Ağrı Puanına Etkisi, GÜLEN YÜCEL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kök hücre nakli olan çocuk hastalara bakım veren hemşirelere yönelik hazırlanan kanıta dayalı uygulama programının hemşirelerin oral mukozit tanılama durumuna etkisi, ŞEYDA AVCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Zihinsel yetersizliği olan çocukların babalarında ebeveyn öz yeterliği ve algılanan sosyal desteğin aile yükü ile ilişkisi, AYŞE KARLIOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Prematürelere beslenme sırasında uygulanan kanguru bakımı ve prone pozisyonunun rezidü miktarı, yaşam bulguları ve konfora etkisi, DENİZ ÖZDEL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Pediatrik yanık hastalarında uyku kalitesini etkileyen faktörler, ESRA ARDAHAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Pediatri hemşirelerinin ilaç hatalarını bildirme durumları ile tıbbi hatalardaki tutumları arasındaki ilişki, DERYA GÖK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İşitme engelli çocuk ve adölesanların sağlık durumlarını etkileyen etmenlerin belirlenmesi, ASLI KIRMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • SG.BK.MANISA SALIHLI SAGLIK MESLEK LISES, Stajyer Ogretm., Tam Zamanlı,
 • SG.BK.AGRI ELES.MR.SAG.OCA.GUNEYKAYA S.E, Ebe, Tam Zamanlı,
 • SG.BK.ISTANBUL SISLI EFTAL HASTANESI, Ebe, Tam Zamanlı,

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
ÇSH 103 BÜYÜME VE GELİŞME
ÇSH 107 ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
HEM303 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ÇSH 101 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1
HEM400.4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
YL-HEM573 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA
YLHEM573 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-BİLİMSEL MAKALE YAZMA
YL-HEM571 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-KANITA DAYALI UYGULAMALAR
YLHEM571 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-KANITA DAYALI UYGULAMALAR
YL-HEM500 DÖNEM PROJESİ
HEM311 ENGELLİ BİREY HEMŞİRELİĞİ
IKC-HEM.03 ENGELSİZ YAŞAM
ÇSH 105 PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITA DAYALI BAKIM
YL-HEM104 SAĞLIK BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA
ÇSH 104 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ
ÇSH 106 YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN BAKIMI
ÇSH500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
ÇSH500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
ÇSH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
ÇSH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
ÇSH589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Ders Kodu Ders Adı
YL-HEM475 BÜYÜME GELİŞME
YL-HEM175 BÜYÜME VE GELİŞME
YL-HEM476 ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM176 ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ
HEM303 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM171 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1
YL-HEM172 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2
HEM400.4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRNLÜĞÜ
YL-HEM173 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 1
YL-HEM174 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2
YLHEM473 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YLHEM474 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
YL-HEM471 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YLHEM471 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YLHEM472 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2
YL-HEM473 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-HEM472 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ 2
YL-HEM474 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ UYGULMASI 2
HEM311 ENGELLİ BİREY HEMŞİRELİĞİ
IKC-HEM.03 ENGELSİZ YAŞAM
YLHEM463 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YLHEM464 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-2
YLHEM461 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YLHEM462 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-2
YL-HEM104 SAĞLIK BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA
YL-HEM478 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM178 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ
HEM417 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM477 YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN BAKIMI
YL-HEM177 YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN BAKIMI
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-1
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-2
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-3
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-4
YL-HEM500 TEZ ÇALIŞMASI-5
YL-HEM590 SEMİNER
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-3
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-5
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6
Ders Kodu Ders Adı
YL-HEM466 AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI
YL-HEM166 AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI
YL-HEM475 BÜYÜME GELİŞME
YL-HEM175 BÜYÜME VE GELİŞME
YL-HEM476 ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM176 ÇOCUK ACİL HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM171 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1
YL-HEM172 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2
YL-HEM173 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 1
YL-HEM174 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2
YL-HEM471 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YL-HEM473 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-HEM472 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ 2
YL-HEM474 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ UYGULMASI 2
IKC-HEM.03 ENGELSİZ YAŞAM
HEM316 HASTA GÜVENLİĞİ
HEM201.02 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK 2
YL-HEM468 JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM168 JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM161 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1
YL-HEM462 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 2
YL-HEM163 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 1
YL-HEM164 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI 2
YL-HEM463 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-1
YL-HEM464 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYUGULAMASI 2
YL-HEM461 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1
YL-HEM104 SAĞLIK BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA
YL-HEM478 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM178 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ
YL-HEM477 YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN BAKIMI
YL-HEM177 YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN BAKIMI
YL-HEM590 SEMİNER
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
YL-HEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
Menüyü Kapat