İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Arş. Gör. Deniz Yıldız Pehlivan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Araştırma görevlisi
 • Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Öğrenim Bilgileri


 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Konya Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik

Akademik Özgeçmiş


 • YILDIZ PEHLİVAN DENİZ,DURDAĞI GÜLÇİN,Effects of Thymoquinone on Blood Parameters in Doxorubicin Cardiotoxicity, Experimental and Applied Medical Science, 2020, 1, 7 16
 • YILDIZ PEHLİVAN DENİZ,DURDAĞI GÜLÇİN,ÖZ OYAR ESER,BAHÇECİ SELEN,ÖZBEK MUSTAFA,The effects of melatonin and thymoquinone on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats, Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 2020, 121, 753 759
 • Sıçanlarda Doksorubisinin Toksik Etkilerini Azaltmada Melatonin, Timokinon ve Adrenomedullinin Etkileri, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı
 • Sıçanlarda Dexmedetomidin ve Ksilazinin, Fentanilin Analjezik Etkisi ve Fentanil Toleransı Üzerine Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (14,982.05)
 • Deksmedetomidin, Fentanil ve Klonidinin Antinosiseptif Etkisinin Sıçanlar Üzerinde Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (108.690,20)
 • Sıçanlarda Doksorubisin İle Oluşturulmuş Kardiyotoksisite Üzerine Melatonin Adrenomedullin ve Timokinon un etkileri, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (101019,54 )
 • İZKA Proje Yazma Eğitimi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 11.11.2015
 • Lisansüstü Öğrencileri için Tübitak Projesi Hazırlama ve Araştırma Metodolojisi Eğitimi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 8.9.2016
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 22.3.2018
 • Hücre kültürü eğitimi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 22.11.2019
 • Fonksiyonel Manyetik Rezonans görüntüleme eğitimi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 8.3.2019
 • Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 25.11.2016
 • Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 25.11.2016
 • ATAGÖZ GÖZ HASTALIKLARI DAL MERKEZİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı, 1.1.2013 - 1.1.2014
 • ONKOMER ONKOLOJİ MERKEZİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı, 1.1.2013 - 1.1.2013
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı, 1.1.2010 - 1.1.2012
 • İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı, 1.1.2010 - 1.1.2010

Araştırma Alanları

 • Fizyoloji
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Menüyü Kapat