İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Ebru Küçükyılmaz

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
 • Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı
 • Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Kalite Birim Sorumlusu

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Çocuk Diş Hekimliği
 • Doktora Selçuk Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Pedodonti A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,The effect of different ratios of nano‐sized hydroxyapatite fillers on the micro‐tensile bond strength of an adhesive resin, Microscopy Research and Technique, 2019, 82, 538 543
 • SAVAŞ SELÇUK,ÇÖLGEÇEN ÖZLEM,YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Color stability, roughness, and water sorption/solubility of glass ionomer–Based restorative materials, Nigerian Journal of Clinical Practice, 2019, 22, 824
 • KAVRIK FEVZİ,SAVAŞ SELÇUK,SEYDİBEYOĞLU MEHMET ÖZGÜR,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Effect of Nano-Sized Hydroxyapatite Filler on Remineralization Efficacy of Adhesive Resins, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2018, 24, 157 157
 • BÖLÜKBAŞI BAŞAK,SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Evaluation of Fluoride Release and Recharge Ability of The Different Content Glass Ionomer Materials, Journal of Ege University School of Dentistry, 2018, 39, 175 183
 • SAVAŞ SELÇUK,ÇÖLGEÇEN ÖZLEM,YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Color Stability and Roughness of New Glass Ionomer-Based Restorative Materials, Journal of Dental Research, 2018, 97
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,AKÇAY MERVE,YAŞA BİLAL,Influence of Blood Contamination During Multimode Adhesive Application on the Microtensile Bond Strength to Dentin, NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, 2017, 20, 1644 1650
 • KARABEKİROĞLU SAİD,ÜNLÜ NİMET,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ÖZCAN ŞENER SEVGİ,BOTSALI MURAT SELİM,MALKOÇ Sıddık,Treatment of post-orthodontic white spot lesions with CPP-ACP paste: A three year follow up study, Dental Materials Journal, 2017, 36, 791 797
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,Measuring the remineralization potential of different agents with quantitative light-induced fluorescence digital Biluminator, Journal of Applied Biomaterials Functional Materials, 2017, 26, 101 106
 • SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Spectrophotometric color analysis of maxillary permanent central incisors in a pediatric population: a preliminary study, International Journal of Paediatric Dentistry, 2017, 27, 420 427
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,YAŞA BİLAL,BOTSALI MURAT SELİM,Fluoride release/recharging ability and bond strength of glass ionomer cements to sound and caries-affected dentin, Nigerian Journal of Clinical Practice, 2017, 20, 226
 • KÖSEOĞLU SERHAT,PEKBAĞRIYANIK TUĞBA,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAĞLAM MEHMET,ENHOŞ ŞÜKRÜ,AKGÜN AYŞE,Biological response of commercially available different tricalcium silicate-based cements and pozzolan cement, Microscopy Research and Technique, 2017, 80, 994 999
 • GÖKÇE GÖKÇENUR,SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,VELİ İLKNUR,Effects of toothpastes on white spot lesions around orthodontic brackets using quantitative light-induced fluorescence (QLF), Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie, 2017, 78, 480 486
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,KORKUT EMRE,ŞENER YAĞMUR,SARI TUĞRUL,Effect of different modes of erbium:yttrium aluminum garnet laser on shear bond strength to dentin, Nigerian Journal of Clinical Practice, 2017, 20, 1277
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,AKÇAY MERVE,Cam iyonomer esaslı fissür örtücüler, türkiye klinikleri J Pediatr Dent, 2017, 3, 165 174
 • SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Evaluation of the remineralization capacity of CPP ACP containing fluoride varnish by different quantitative methods, Journal of Applied Oral Science, 2016, 24, 198 203
 • KAVRIK FEVZİ,SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,Different Treatment Approaches for High Caries Risk Adolescents Case Report, Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, 2016, 2, 35 43
 • SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,Effects of Remineralization Agents on Artificial Carious Lesions, Pediatric Dentistry, 2016, 38, 511 518
 • ÖNER ELA,BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,KAHVECİOĞLU FİRDEVS,SELF ADHEZİV AKIŞKAN KOMPOZİTLERİN SU EMİLİMİNİN VE SUDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜNDEĞERLENDİRİLMESİ, Dicle Dişhekimliği Dergisi, 2015, 16, 188 192
 • KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,PEDODONTİDE LAZER UYGULAMALARI, ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 42, 135 148
 • MEŞE MERVE,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Kök gelişimi tamamlanmamış nekrotik genç daimi dişlerin revaskülarizasyonu, Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Dentistry-Special Topics, 2015, 1, 131 138
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,SAVAŞ SELÇUK,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,Sınıf V kavitelerde kendinden bağlanabilen akışkan kompozitlerin mikrosızıntılarının karşılaştırılması, Cumhuriyet Dental Journal, 2015, 18, 116 127
 • SUBAŞIOĞLU ASLI,SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,KESİM SERVET,YAĞCI AHMET,DÜNDAR MUNİS,Genetic background of supernumerary teeth, European Journal of Dentistry, 2015, 9, 153 158
 • ALTUNSOY MUSTAFA,OK EVREN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,BİLGİN MEHMET SELİM,Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması, Selçuk Dental Journal, 2015, 2, 71 75
 • BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,TOSUN GÜL,ALTUNSOY MUSTAFA,ŞENER YAĞMUR,Effect of adhesıve systems under fissure sealant applıcatıons on microleakage and shear bond strength, Acta Odontologica Turcica, 2015, 32, 63 67
 • SAVAŞ SELÇUK,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Topikal flor uygulamalarının cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin mikrosertlikleri üzerine etkisi, Atatürk Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi, 2015, 25, 7 12
 • ALTUNSOY MUSTAFA,OK EVREN,NUR BİLGE GÜLSÜM,KALKAN ABDÜSSAMED,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Farklı kök kanal şekillendirme tekniklerinin simüle açık apeksli dişlerden üçlü antibiyotik patını kaldırmadaki etkinliklerinin değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2015, 21, 95 100
 • SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,ATEŞ MUSTAFA,Effects of different antibacterial agents on enamel in a biofilm caries model, Journal of Oral Science, 2015, 57, 367 372
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,SAYGILI GÖKHAN,UYSAL BANU,Evaluation of apically extruded debris and irrigant produced by different nickel-titanium instrument systems in primary teeth, The Journal of Contemporary Dental Practice, 2015, 16, 864 868
 • ALTUNSOY MUSTAFA,TANRIVER MEHMET,OK EVREN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Shear bond strength of a self-adhering flowable composite and a flowable base composite to mineral trioxide aggregate, calcium-enriched mixture cement, and biodentine, Journal of Endodontics, 2015, 41, 1691 1695
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,Evaluation of different fissure sealant materials and flowable composites used as pit-and-fissure sealants: A 24-month clinical trial, Pediatric Dentistry, 2015, 37, 468 473
 • YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,YAŞA ELİF,TARIM ERTAŞ ELİF,Comparative study of radiopacity of resin-based and glass ionomer-based bulk-fill restoratives using digital radiography, Journal of Oral Science, 2015, 57, 79 85
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,YAŞA BİLAL,AKÇAY MERVE,SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,Effects of pulp capping materials on fracture resistance of Class II composite restorations, European Journal of Dentistry, 2015, 9, 218 223
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,In-vivo and in-vitro performance of conventional methods, DIAGNOdent, and an electronic caries monitor for occlusal caries detection in primary teeth, Pediatric Dentistry, 2015, 37, 14 22
 • SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,AKÇAY MERVE,KÖSEOĞLU SERHAT,Delayed replantation of avulsed teeth: Two case reports, Case Reports in Dentistry, 2015, 2015, 1 5
 • UZER ÇELİK ESRA,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,Effect of different surface pre-treatment methods on the microleakage of two different self-adhesive composites in Class V cavities, European Journal of Paediatric Dentistry, 2015, 16, 33 38
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,SAYGILI GÖKHAN,UYSAL BANU,Assessment of apically extruded debris and irrigant produced by different nickel-titanium instrument systems, Brazilian Oral Research, 2015, 29, 1 6
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ŞENER YAĞMUR,TOSUN GÜL,SAVAŞ SELÇUK,Periostitis ossificans managed with endodontic treatment, J Dent Child (Chic), 2015, 82, 53 56
 • ERTAŞ HÜSEYİN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,OK EVREN,UYSAL BANU,Push-out bond strength of different mineral trioxide aggregates, European Journal of Dentistry, 2014, 8, 348
 • VELİ İLKNUR,AKIN MEHMET,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UYSAL TANCAN,Shear bond strength of a self-adhering flowable composite when used for lingual retainer bonding, Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte der Kieferorthopädie, 2014, 75, 374 383
 • TARIM ERTAŞ ELİF,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ERTAŞ HÜSEYİN,SAVAŞ SELÇUK,YIRCALI ATICI MERAL,A comparative study of different radiographic methods for detecting occlusal caries lesions, Caries Research, 2014, 48, 566 574
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,KALAYCI ABDULLAH,YILDIRIM SİBEL,Süt dişleriyle ilişkili kompound odontoma: İki olgu, Selcuk Dental Journal, 2014, 1, 31 35
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,SARI TUĞRUL,SAVAŞ SELÇUK,ÖZKAN BÜLENT,Kalsiyum silika içerikli pulpa kaplama materyallerinin ışık kaynağının üç farklı modu ile polimerizasyonu esnasında oluşan ısı artışının incelenmesi, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Dergisi, 2014, 24, 178 184
 • SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Diş hekimliğinde kullanılan remineralizasyon ajanları ve çürük önleyici ajanlar, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Dergisi, 2014, 9, 113 125
 • ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,TOSUN GÜL,SAVAŞ SELÇUK,Polymerization shrinkage of six different fissure sealants, Journal of Restorative Dentistry, 2014, 2, 88 91
 • ŞENER YAĞMUR,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,KORKUT EMRE,ÖZER HAZAL,Çocuk hastaların travmatik yaralanmalarında muayene, Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Special Topics, 2014, 5, 1 8
 • SAVAŞ SELÇUK,CANDABAKOĞLU SEHER NAZLI,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,VELİ İLKNUR,Management of incomplete transposition of mandibular lateral incisor using removable appliances: Two case reports, Journal of Pediatric Dentistry, 2014, 2, 105 109
 • SAVAŞ SELÇUK,BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SARI TUĞRUL,Evaluation of temperature changes in the pulp chamber during polymerization of light-cured pulp-capping materials by using a VALO LED light curing unit at different curing distances, Dental Materials Journal, 2014, 33, 764 769
 • ALTUNSOY MUSTAFA,BOTSALI MURAT SELİM,KORKUT EMRE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ŞENER YAĞMUR,Effect of different surface treatments on the shear and microtensile bond strength of resin-modified glass ionomer cement to dentin, Acta Odontologica Scandinavica, 2014, 72, 874 879
 • Savaş S, Botsalı MS, Küçükyılmaz E, Sarı T,Evaluation of Temperature Changes in the Pulp Chamber during Polymerization of Light-Cured Pulp-Capping Materials by using a VALO LED Light Curing Unit at Different Curing Distances, Dental Materials Journal, 2014
 • Ertaş ET, Küçükyılmaz E, Ertaş H, Savaş S, Atıcı MY,A comparative study of different radiographic methods for detecting occlusal caries lesions, Caries Research, 2014, 48, 566-574
 • Altunsoy M, Botsalı MS, Korkut E, Küçükyılmaz E, Şener Y,Effect of Different Surface Treatments on Shear and Microtensile Bond Strength of Resin-modified Glass Ionomer Cement to Dentin, Acta Odontol Scand, 2014, 1-6
 • Küçükyılmaz E, Şener Y, Savaş S, Botsalı MS,Polymerization shrinkage of six different fissure sealants. , J Res Dent , 2014, 88-91
 • Ertaş H, Küçükyılmaz E, Ok E, Uysal B,Push-Out Bond Strength of Different Brands of Mineral Trioxide Aggregates, Eur J Dent , 2014, 8, 348-352
 • SENER YAGMUR, BOTSALI MURAT SELİM, KÜÇÜKYILMAZ EBRU, TOSUN GÜL, ALTUNSOY MUSTAFA,influence of soft drinks on enamel: an in vitro study, journal of pediatric dentistry, 2013
 • ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,TOSUN GÜL,ALTUNSOY MUSTAFA,Influence of soft drinks on dental enamel: An in vitro study, Journal of Pediatric Dentistry, 2013, 1, 42 45
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,GÜLSÜM KESER,Treatments of horizontal root fractures: Four case reports, Journal of Pediatric Dentistry, 2013, 1, 19 23
 • SAVAŞ SELÇUK,Basak Bölükbası,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Topikal flor uygulamalarının bulk-fill kompozitlerin mikrosertlikleri üzerine etkisi, ADO KLİNİK Bilimler Dergisi, 2013, 6, 1357 1363
 • ALTINTOP HÜLYA,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Çocuklarda dental korku/kaygı kavramı ve eşlik eden faktörler, 7 Tepe Klinik Dergisi, 2013, 4, 51 56
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU, BOTSALI MURAT SELİM, TOSUN GÜL,Fiberle güçlendirilmiş kompozit rezin köprü restorasyonu: Olgu sunumu., Türkiye Klinikleri, 2011
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL,Fiberle güçlendirilmiş kompozit rezin köprü restorasyonu: Olgu sunumu, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2011, 17, 91 95
 • UNLU NİMET, ERMİŞ RABİA BANU, SENER SEVGİ, KÜÇÜKYILMAZ EBRU, ÇETİN ALİ RIZA,An In Vitro Comparison of Different Diagnostic Methods in Detection of Residual Dentinal Caries, International Journal of Dentistry, 2010, 2010, 1 8
 • ÜNLÜ NİMET,ERMİŞ RABİA BANU,ŞENER SEVGİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ÇETİN ALİ RIZA,An in vitro comparison of different diagnostic methods in detection of residual dentinal caries, International Journal of Dentistry, 2010, 2010, 1 8
 • BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Ehlers-Danlos sendromu: Olgu sunumu, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009, 18, 189 192
 • TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR,ŞERMET ELBAY ÜLKÜ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Ebeveynlerin pedodonti konusundaki tutumu nedir?, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2008, 17, 6 11
 • KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Pedodontide lazer uygulamaları, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,AKÇAY MERVE,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,Effect of silver diamine fluoride and ammonium hexafluorosilicate applications with and without Er:YAG laser irradiation on the microtensile bond strength in sound and caries-affected dentin, Lasers in Surgery and Medicine
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,Evaluation of the shear bond strength, penetration ability, microleakage, and remineralization capacity of glass ionomer-based fissure sealants, European Journal of Paediatric Dentistry
 • ÖNER ELA,BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,KAHVECİOĞLU FİRDEVS,Self adheziv akışkan kompozitlerin su emiliminin ve suda çözünürlüğünün değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,YAŞA BİLAL,BOTSALI MURAT SELİM,Fluoride release/recharging ability and bond strength of glass ionomer cements to sound and caries-affected dentin, Nigerian Journal of Clinical Practice
 • BÖLÜKBAŞI BAŞAK,YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Treatment Approach to A Complicated Crown-Root Fracture: A Case Report with 3-Year Follow-Up,25. TDA International Dental Congress,04.09.2019 07.09.2019, 07.09.2019
 • BALKAN ÖZLEM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Familial Cherubism: A Case Report,İzmir Dişhekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,08.10.2019 10.10.2019, 10.10.2019
 • EMİN OGLOU SELMA,YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Nonsurgical Treatment Management of a Large Periapical Lesion,İzmir Dişhekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,08.10.2019 10.10.2019, 10.10.2019
 • EMİN OGLOU SELMA,BAYSAL ASLI,KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Orthodontic Extrusion of a Traumatically Intruded Permanent Tooh,ürk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,04.09.2019 07.09.2019, 07.09.2019
 • SAÇKESER ECE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Noonan Syndrome: A Case Report,Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,04.09.2019 07.09.2019, 07.09.2019
 • KILINÇ ZEYNEP EKİN,KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,EVALUATION OF THE SHEAR BOND STRENGTH OF FISSURE SEALANT MATERIALS CONTAINING BIOACTIVECOMPOUND,26. ULUSLARARASI TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ,10.10.2019 13.10.2019, 13.10.2019
 • SAVAŞ SELÇUK,ÇÖLGEÇEN ÖZLEM,YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Color Stability and Roughness of New Glass Ionomer-Based Restorative Materials,2018 AADR/CADR Annual Meeting,21.03.2018 24.03.2018, 21.04.2018
 • KAVRIK FEVZİ,SAVAŞ SELÇUK,SEYDİBEYOĞLU MEHMET ÖZGÜR,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Nano-Boyuttaki Hidroksiapatit Doldurucuların Adeziv RezinlerinRemineralizasyon Etkinlikleri Üzerine Etkisi,24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,27.09.2018 30.09.2018, ankara, TÜRKİYE, 01.10.2018
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,balkan özlem,KAVRIK FEVZİ,AKÇAY MERVE,FARKLI ÜNİVERSAL ADEZİV SİSTEMLERİN ATMOSFERİK BASINÇLI PLAZMA UYGULANAN DENTİN YÜZEYLERİNE MİKRO GERİLİM BAĞLANMA DAYANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,25. uluslararası izmir diş hekimleri odası bilimsel kongre ve sergisi,09.10.2018 11.10.2018, 30.10.2018
 • Emin Oglou Selma,SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN DENTAL KAYGI VE DENTAL KORKU ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,25. uluslararası izmir diş hekimleri odası bilimsel kongre ve sergisi,09.10.2018 11.10.2018, 30.10.2018
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,KAVRIK FEVZİ,SAVAŞ SELÇUK,FARKLI İÇERİKLERDEKİ CAM İYONOMER MATERYALLERIN KLİNİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi,23.10.2018 25.10.2018, 30.10.2018
 • KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,NANO-BOYUTLU HİDROKSİAPATİT DOLDURUCUNUN ADEZİV REZİNLERİN MİKRO GERİLİM BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ,Uluslararası Meandros Diş hekimliği Kongresi,23.10.2018 25.10.2018, 30.10.2018
 • GENÇ GİZEM,KAVRIK FEVZİ,SÖZMEN MELİH KAAN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,PEDİATRİK DENTAL PROBLEMLERDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA,Uluslararası meandros Diş Hekimliği Kongresi,23.10.2018 25.10.2018, 30.10.2018
 • KAVRIK FEVZİ,SAVAŞ SELÇUK,SEYDİBEYOĞLU MEHMET ÖZGÜR,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Nano-Boyuttaki Hidroksiapatit Doldurucuların Adeziv Rezinlerin Remineralizasyon Etkinlikleri Üzerine Etkisi,Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,27.09.2018 30.09.2018, Ankara, TÜRKİYE, 15.10.2018
 • BÖLÜKBAŞI BAŞAK,YAŞA BİLAL,COŞKUN RAMADAN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Çok Parçalı Kron-Kök Kırıklarında Multidisipliner Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu,7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,11.05.2017 14.05.2017, 11.05.2017
 • SAVAŞ SELÇUK,BAYSAL ASLI,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,GÖMÜLÜ MANDİBULER DAİMİ AZI DİŞİN TEDAVİSİ: VAKA RAPORU,Türk Pedodonti Derneği 24. Bilimsel Kongresi,19.10.2017 22.10.2017, TÜRKİYE, 19.10.2017
 • Bölükbaşı Başak,ŞAHİN NACİYE NUR,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Geniş periapikal lezyonlu genç daimi dişlerde tedavi yaklaşımı: 24 ay takip,24. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi,19.10.2017 22.10.2017, TÜRKİYE, 22.10.2017
 • BÖLÜKBAŞI BAŞAK,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Treatments of Traumatized Anterior Teeth with Different Methods,22.International Turkısh Dental Academy Congress,19.05.2016 21.05.2016, 19.05.2016
 • DURMUŞ NAZLI,YAŞA BİLAL,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Management of Tooth Discoloration After Triple Antibiotic Paste A Case Report,22.International Turkısh Dental Academy Congress,19.05.2016 21.05.2016, 19.05.2016
 • KARA SÜEDA,SAVAŞ SELÇUK,SUBAŞIOĞLU ASLI,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Hallermann Streiff Syndrome A Case Report,22.International Turkısh Dental Academy Congress,19.05.2016 21.05.2016, 19.05.2016
 • GÖKÇE GÖKÇENUR,SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,VELİ İLKNUR,ortodontik braketler etrafında oluşan beyaz nokta lezyonlarına diş macunlarının etkisinin kantitatif ışık kaynaklı floresan sistemi ile değerlendirilmesi,23th IZDO International scientific congress and exhibition,18.11.2016 20.11.2016, 18.11.2016
 • bölükbaşı başak,SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Evaluatıon of fluorıde release and recharge abılıty of the dıfferent content glass ıonomer materıals,21th Congress of BASS,12.05.2016 15.05.2016, 12.05.2016
 • KAVRIK FEVZİ,SAVAŞ SELÇUK,YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Pediatrik popülasyonda maksiller daimi kesici dişlerin spektrofotometrik renk analizi,22. Türk pedodonti Derneği Kongresi,02.11.2015 05.11.2015, TÜRKİYE, 02.11.2015
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,Farklı içeriklerde ajanların remineralizasyon potansiyellerinin Kantitatif ışık etkili floresans dijital QLF D ile belirlenmesi,22. Türk pedodonti Derneği Kongresi,,02.11.2015 05.11.2015, TÜRKİYE, 02.11.2015
 • SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,ATEŞ MUSTAFA,Farklı antibakteriyel ajanların biyofilm çürük modeli üzerine etkinliklerinin değerlendirilmesi,22. Türk pedodonti Derneği Kongresi,02.11.2015 05.11.2015, TÜRKİYE, 02.11.2015
 • DURMUŞ NAZLI,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,ALTINTOP HÜLYA,KARA SÜEDA,Beyaz nokta lezyonlarının tedavisinde farklı remineralizasyon ajanlarının etkinliklerinin kantitatif ışık kaynaklı floresans kullanılarak değerlendirilmesi,22. Türk pedodonti Derneği Kongresi,02.11.2015 05.11.2015, TÜRKİYE, 02.11.2015
 • YAŞA BİLAL,YAŞA ELİF,ARSLAN HAKAN,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,HATIRLI HÜSEYİN,Fracture strength of severely damaged premolars restored with short fibre reinforced bulk fill and nano hybrid composite core build ups in the absence or presence of fibre post,47th Meeting of the CED / IADR CONGRESS,15.10.2015 17.10.2015, 10.11.2015
 • BÖLÜKBAŞI BAŞAK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,AKÇAY MERVE,Effect of Er YAG laser irradiation after silverdiamine fluoride and ammonium hexafluorosilicate applications on the microtensile bond strength in sound and caries affected dentin and changes in the structure of dentin,25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry,01.07.2015 04.07.2015, 01.07.2015
 • KARA SÜEDA,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,ALTINTOP HÜLYA,Effect of different varnish application on treatment of white spot lesions by a quantitative light induced fluorescence system,25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry,01.06.2015 04.06.2015, 01.06.2015
 • Altunsoy M, Tanrıver M, Ok E, Küçükyılmaz E,Kendinden adezivli akışkan kompozit ve konvansiyonel akışkan kompozitin MTA, CEM ve Biodentin'e makaslama bağlanma dayanımı,Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi,15-17 Mayıs , İstanbul, Türkiye, 2014
 • Meşe M, Akçay M, Küçükyılmaz E,Tek Yumurta İkizlerinde Daimi Dişlerde Görülen Hipodonti: Olgu Sunumu,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,7-10 Kasım, Kayseri, Türkiye, 2013
 • Savaş S, Candabakoğlu N, Küçükyılmaz E, Veli İ,Lateral Dişin Transpozisyonunda Multidisipliner Yaklaşım,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,7-10 Kasım, Kayseri, Türkiye, 2013
 • Küçükyılmaz E, Savaş S, Saygılı G, Uysal B,Süt Dişlerinde Kullanılan Farklı Eğe Sistemlerinin Apikalden Çıkan Materyal ve Çalışma Süreleri Yönünden Kıyaslanması,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 7-10 Kasım, Kayseri, Türkiye, 2013
 • Küçükyılmaz E, Savaş S, Saygılı G, Uysal B,Daimi Dişlerde Kullanılan Farklı Eğe Sistemlerinin Apikalden Çıkan Debris ve İrrigasyon Solüsyonu Miktarı yönünden Karşılaştırılması,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 7-10 Kasım, Kayseri, Türkiye, 2013
 • Akçay M, Ertaş H, Küçükyılmaz E, Ertaş ET,Comparison of Two New Commercial Calcium Silicate–Based Materials,101th FDI 2013 AWDC,28-31 August, İstanbul, Türkiye, 2013
 • Küçükyılmaz E, Botsalı MS, Sarı T, Savaş S,Temperature Rise During Polymerization of Light-Cured Pulp-Capping Materials with Different Modes,101th FDI 2013 AWDC,28-31 August, İstanbul, Türkiye, 2013
 • Küçükyılmaz E, Botsalı MS, Korkut E, Sarı T,Effect of different-dentin-surface treatments on shear-bond-strength of resin-composites to dentin,CED-IADR 2013,September 4-7 , Florence, Italy, 2013
 • Botsalı MS, Küçükyılmaz E, Savaş S, Şener Y,Comparison of tempareture changes in the pulp-chamber ınduced by various-light-sources,CED-IADR 2013,4-7 September, Florence, Italy, 2013
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU, BOTSALI MURAT SELİM, UYSAL BANU, SARI TUĞRUL,Calcium and Hydroxide Release from Pulp-Capping-Materials and Temperature-Rise During Polymerization,CED-IADR 2013,04.09.2013, 07.09.2013
 • SAVAS SELCUK, BOTSALI MURAT SELİM, KÜÇÜKYILMAZ EBRU, SARI TUĞRUL,Evaluatıon of The Temperature Changes in The Pulp Chamber Durıng Polymerızatıon of Lıght-Cured Pulp-Cappıng Materıals,18th BASS Congress,25.04.2013, 28.04.2013
 • ERTAŞ ELİF TARIM, KÜÇÜKYILMAZ EBRU, ERTAŞ HÜSEYİN, SAVAŞ SELÇUK, YIRCALI ATICI MERAL,A Comparision of Different Radiographic Modalities for Detection of Occlusal Caries Lesions In Vitro,101th FDI 2013 AWDC,28.08.2013, 31.08.2013
 • YASA BİLAL, YASA ELİF, KÜÇÜKYILMAZ EBRU, AKÇAY MERVE,µTBS of Nano-Based and Mdp-Based One Step Self-Etch Adhesıves on Dentın,18th BASS Congress,25.04.2013, 28.04.2013
 • Küçükyılmaz E, Akçay M, Yaşa B,Dentin Yüzeylerine Uygulanan Üç Yeni Adeziv Sistemin Mikrogerilim Bağlanma Dayanımları Üzerine Kan Kontaminasyonunun Etkisi,19. Turk Pedodonti Derneği Kongresi,04-07 Ekim , Antalya, 2012
 • Şener Y, Botsalı MS, Küçükyılmaz E, Tosun G,Polymerization Shrinkage of Six Different Fissure Sealants,2012 PER/IADR Congress,12-15 September, Helsinki, Finland, 2012
 • Ertaş H, Küçükyılmaz E, Ok E, Uysal B,Farklı markalardaki Mineral Trioksit Aggregatın Push-Out bağlanma dayanımı üzerine etkisi ,Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi,27-28 Nisan, İstanbul, Türkiye, 2012
 • Küçükyılmaz E, Botsalı MS, Keser G,Horizontal kök kırıklarının tedavisi: 4 olgu bildirimi., 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi ,1-3 Nisan, İstanbul, Türkiye, 2011
 • Küçükyılmaz E, Şener Y, Botsalı MS,Okluzal çürük tespitinde konvansiyonel metotların, Diagnodent’in ve ECM’nin performanslarının araştırılması,17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,20-23 Mayıs, Mardin, Türkiye, 2010
 • Küçükyılmaz E, Botsalı MS, Tosun G, Altunsoy M, Şener Y,Farklı bonding ajanların fissür örtücülerin mikrosızıntısı üzerine etkisi,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,21-24 Mayıs, İzmir, Türkiye, 2009
 • Botsalı MS, Tosun G, Küçükyılmaz E, Altunsoy M, Şener Y,Farklı bonding ajanların fissür örtücülerin bağlanma dayanımları üzerine etkisi,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,21-24 Mayıs, İzmir, 2009
 • Küçükyılmaz E, Botsalı MS, Tosun G,Fiber ile güçlendirilmiş kompozit rezin köprü: Olgu sunumu,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,21-24 Mayıs, İzmir, 2009
 • Şener Y, Botsalı MS, Tosun G, Küçükyılmaz E, Altunsoy M,Asidik pH’ya sahip dört farklı içeceğin sığır minesi üzerinde gösterdiği eroziv etkinin araştırılması,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,21-24 Mayıs, İzmir, Türkiye, 2009
 • Tosun G, Şener Y, Şermet Ü, Küçükyılmaz E,Ebeveynler pedodonti konusunda ne düşünüyor?, 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim, Antalya, Türkiye, 2007
 • Yıldırım S, Küçükyılmaz E,Bileşik Odontoma: Bir olgu sunumu,Türk Pedodonti Derneği 7. Ulusal Sempozyumu, 01-04 Mart, Erzurum, Türkiye, 2007
 • Küçükyılmaz E, Yıldırım S, Kalaycı A,Kompound Odontoma (Bir olgu sunumu) ,Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,26-27 Mayıs, Isparta, Türkiye, 2006
 • Küçükyılmaz E, Şener Y, Tosun G,Garre Osteomyeliti: Bir olgu sunumu,Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,26-27 Mayıs, Isparta, Türkiye, 2006
 • Botsalı MS, Şener Y, Küçükyılmaz E,Ehlers-Danlos Sendromu: Bir olgu sunumu. ,Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, 11-15 Mayıs, Antalya, Türkiye, 2005
 • ERTAŞ ELİF TARIM, KÜÇÜKYILMAZ EBRU, ERTAŞ HÜSEYİN, YIRCALI ATICI MERAL, KALABALIK FAHRETTİN,Clinical Performance of Methods in Detecting Occlusal Caries Lesions in-vitro,101th FDI 2013 AWDC,28.08.2013 00:00:00, 31.08.2013 00:00:00
 • UNLU NİMET, ERMİŞ RABİA BANU, KÜÇÜKYILMAZ EBRU, ÇETİN ALİ RIZA, SENER SEVGİ,Rezidüel çürük dentinin belirlenmesinde farklı yöntemlerin in vitro olarak karşılaştırması,Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,,25.04.2007 00:00:00, 29.04.2007 00:00:00
 • KORKUT EMRE, ALTUNSOY MUSTAFA, KUCUKYİLMAZ EBRU, BOTSALI MURAT SELİM, SENER YAGMUR,Effect of different surface treatments on shear bond strength of RMGIC to dentin,18th BASS Congress,25.04.2013 00:00:00, 28.04.2013 00:00:00
 • KUCUKYİLMAZ EBRU, SENER YAGMUR, BOTSALI MURAT SELİM,Detection of occlusal caries in decidious teeth using different techniques.,2012 PER/IADR Congress,12.09.2012 00:00:00, 15.09.2012 00:00:00
 • ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ALTUNSOY MUSTAFA,Asidik pH ya sahip dört farklı içeceğin sığır minesi üzerinde gösterdiği eroziv etkinin araştırılması,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,21.05.2009 24.05.2009, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,Detection of occlusal caries in decidious teeth using different techniques,PER/IADR Congress,12.09.2012 15.09.2012
 • KORKUT EMRE,ALTUNSOY MUSTAFA,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR,Effect of different surface treatments on shear bond strength of RMGIC to dentin,18th BASS Congress,25.04.2013 28.04.2013
 • TOSUN GÜL,ŞENER YAĞMUR,ŞERMET ELBAY ÜLKÜ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Ebeveynler pedodonti konusunda ne düşünüyor,15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,17.10.2007 21.10.2007, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,GÜLSÜM KESER,Horizontal kök kırıklarının tedavisi 4 olgu bildirimi,18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,01.04.2011 03.04.2011, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,KORKUT EMRE,SARI TUĞRUL,ŞENER YAĞMUR,Effect of different dentin surface treatments on shear bond strength of resin composites to dentin,CED-IADR CONGRESS,04.09.2013 07.09.2013
 • ALTUNSOY MUSTAFA,TANRIVER MEHMET,OK EVREN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Kendinden adezivli akışkan kompozit ve konvansiyonel akışkan kompozitin MTA CEM ve Biodentin e makaslama bağlanma dayanımı,Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi,15.05.2014 17.05.2014
 • ÜNLÜ NİMET,ERMİŞ RABİA BANU,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ÇETİN ALİ RIZA,ŞENER SEVGİ,Rezidüel çürük dentinin belirlenmesinde farklı yöntemlerin in vitro olarak karşılaştırması,7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu,27.04.2007 29.04.2007
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL,Fiber ile güçlendirilmiş kompozit rezin köprü Olgu sunumu,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,21.05.2009 24.05.2009, TÜRKİYE
 • BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,ŞENER YAĞMUR,SARI TUĞRUL,Comparison of temperature changes in the pulp chamber ınduced by various light sources,CED-IADR CONGRESS,04.09.2013 07.09.2013
 • ÖNER ELA,BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,KAHVECİOĞLU FİRDEVS,The effect of water sorptıon and solubılıty of dıfferent types of self adherıng flowable composıte resıns,8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry,13.11.2014 15.11.2014
 • YAŞA BİLAL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,YAŞA ELİF,TARIM ERTAŞ ELİF,Evaluatıon of radıopacıty of bulk fıll restoratıve materıals,8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry,13.11.2014 15.11.2014
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,SAVAŞ SELÇUK,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,Comparıson of mıcroleakage of self adhesıve flowable composıtes in class V cavıtıes,8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry,13.11.2014 15.11.2014
 • SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,Management of hıgh carıes rısk patıents 2 case reports,8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry,13.11.2014 15.11.2014
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,VELİ İLKNUR,Root resorption due to abnormal pressure habit a case report,18th World Congress on Dental Traumatology,19.06.2014 21.06.2014
 • AKÇAY MERVE,ERTAŞ HÜSEYİN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,TARIM ERTAŞ ELİF,Comparison of two new commercial calcium silicate based materials,101th FDI 2013 AWDC,28.08.2013 31.08.2013
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,SARI TUĞRUL,SAVAŞ SELÇUK,Temperature rise during polymerization of light cured pulp capping materials with different modes,101th FDI 2013 AWDC,28.08.2013 31.08.2013
 • ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,TOSUN GÜL,Polymerization shrinkage of six different fissure sealants,PER/IADR CONGRESS,12.09.2012 15.09.2012
 • ERTAŞ HÜSEYİN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,OK EVREN,UYSAL BANU,Farklı markalardaki mineral trioksit aggregatın push out bağlanma dayanımı üzerine etkisi,Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi,27.04.2012 28.04.2012
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,YAŞA BİLAL,AKÇAY MERVE,SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,Effects of pulp capping materials on fracture resistance of class II composite restorations,19th BASS Congress,24.04.2014 27.04.2014
 • TARIM ERTAŞ ELİF,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ERTAŞ HÜSEYİN,YIRCALI ATICI MERAL,KALABALIK FAHRETTİN,Clinical performance of methods in detecting occlusal caries lesions in vitro,101th FDI 2013 AWDC,28.08.2013 31.08.2013
 • TARIM ERTAŞ ELİF,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ERTAŞ HÜSEYİN,SAVAŞ SELÇUK,YIRCALI ATICI MERAL,A comparision of different radiographic modalities for detection of occlusal caries lesions in vitro,101th FDI 2013 AWDC,28.08.2013 31.08.2013
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,UYSAL BANU,SARI TUĞRUL,Calcium and hydroxide release from pulp capping materials and temperature rise during polymerization,CED-IADR CONGRESS,04.09.2013 07.09.2013
 • SAVAŞ SELÇUK,BOTSALI MURAT SELİM,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SARI TUĞRUL,Evaluatıon of the temperature changes in the pulp chamber durıng polymerızatıon of lıght cured pulp cappıng materıals,18th BASS Congress,25.04.2013 28.04.2013
 • YAŞA BİLAL,YAŞA ELİF,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,AKÇAY MERVE,TBS of nano based and mdp based one step self etch adhesıves on dentın,18th BASS Congress,25.04.2013 28.04.2013
 • SAVAŞ SELÇUK,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Topikal flor uygulamalarının bulk fill kompozitlerin mikrosertlikleri üzerine etkisİ,21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,13.11.2014 15.11.2014, TÜRKİYE
 • SAVAŞ SELÇUK,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Topikal flor uygulamalarının cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin mikrosertlikleri üzerine etkisi,21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,13.11.2014 15.11.2014, TÜRKİYE
 • ALTUNSOY MUSTAFA,OK EVREN,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BÖLÜKBAŞI BAŞAK,Farklı cam iyonomer simanların kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması,21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,13.11.2014 15.11.2014, TÜRKİYE
 • MEŞE MERVE,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Tek yumurta ikizlerinde daimi dişlerde görülen hipodonti olgu sunumu,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,07.11.2013 10.11.2013, TÜRKİYE
 • SAVAŞ SELÇUK,CANDABAKOĞLU SEHER NAZLI,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,VELİ İLKNUR,Lateral dişin transpozisyonunda multidisipliner yaklaşım,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,07.11.2013 10.11.2013, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,SAYGILI GÖKHAN,UYSAL BANU,Süt dişlerinde kullanılan farklı eğe sistemlerinin apikalden çıkan materyal ve çalışma süreleri yönünden kıyaslanması,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,07.11.2013 10.11.2013, TÜRKİYE
 • BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ALTUNSOY MUSTAFA,ŞENER YAĞMUR,Farklı bonding ajanların fissür örtücülerin bağlanma dayanımları üzerine etkisi,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,21.05.2009 24.05.2009, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,TOSUN GÜL,ALTUNSOY MUSTAFA,ŞENER YAĞMUR,Farklı bonding ajanların fissür örtücülerin mikrosızıntısı üzerine etkisi,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,21.05.2009 24.05.2009, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SİBEL,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Bileşik odontoma Bir olgu sunumu,Türk Pedodonti Derneği 7. Ulusal Sempozyumu,01.03.2007 04.03.2007, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,YILDIRIM SİBEL,KALAYCI ABDULLAH,Kompound odontoma Bir olgu sunumu,Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,26.05.2006 27.05.2006, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ŞENER YAĞMUR,TOSUN GÜL,Garre osteomyeliti Bir olgu sunumu,Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,26.05.2006 27.05.2006, TÜRKİYE
 • BOTSALI MURAT SELİM,ŞENER YAĞMUR,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Ehlers Danlos sendromu Bir olgu sunumu,14. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,11.05.2005 15.05.2005, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,SAYGILI GÖKHAN,UYSAL BANU,Daimi dişlerde kullanılan farklı eğe sistemlerinin apikalden çıkan debris ve irrigasyon solüsyonu miktarı yönünden karşılaştırılması,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,07.11.2013 10.11.2013, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,AKÇAY MERVE,YAŞA BİLAL,Dentin yüzeylerine uygulanan üç yeni adeziv sistemin mikrogerilim bağlanma dayanımları üzerine kan kontaminasyonunun etkisi,19. Turk Pedodonti Derneği Kongresi,04.10.2012 07.10.2012, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,ŞENER YAĞMUR,BOTSALI MURAT SELİM,Okluzal çürük tespitinde konvansiyonel metotların Diagnodent in ve ECM nin performanslarının araştırılması,17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,20.05.2010 23.05.2010, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,YAŞA BİLAL,BOTSALI MURAT SELİM,Farklı içeriklerdeki cam iyonomerlerin çürükten etkilenmiş ve sağlam süt dişi dentin yüzeylerine bağlanma dayanımlarının ve flor salım özelliklerinin değerlendirilmesi,21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,13.11.2014 15.11.2014, TÜRKİYE
 • KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,Farklı içeriklerdeki fissür örtücülerin bağlanma dayanımlarının penetrasyon kabiliyetlerinin mikrosızıntılarının ve remineralizasyon kapasitelerinin değerlendirilmesi,21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,13.11.2014 15.11.2014, TÜRKİYE
 • ÜNLÜ NİMET,KARABEKİROĞLU SAİD,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,BOTSALI MURAT SELİM,MALKOÇ SIDDIK,Treatment of post orthodontic white spot lesions with CPP ACP paste,CED-IADR CONGRESS,04.09.2013 07.09.2013
 • UZER ÇELİK ESRA,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,Effect of dıfferent surface pre treatment methods on the mıcroleakage of two dıfferent self adhesıve composıtes in class V cavıtıes,8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry,13.11.2014 15.11.2014
 • DURMUŞ NAZLI,AKÇAY MERVE,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Management of complicated crown fractures in immature permanent incisors wıth partial pulpotomy Two case reports,8th Internatıonal Congress Of Medıterranean Socıetıes Of Pedıatrıc Dentıstry,13.11.2014 15.11.2014
 • SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,AKÇAY MERVE,KÖSEOĞLU SERHAT,Delayed replantation of avulsed teeth Two case report,18th World Congress on Dental Traumatology,19.06.2014 21.06.2014
 • SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,CPP ACP içerikli flor verniğin remineralizasyon etkinliğinin farklı kantitatif yöntemler ile değerlendirilmesi,22. Türk pedodonti Derneği Kongresi,02.11.2015 05.11.2015, TÜRKİYE
 • SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,Farklı içeriklerdeki remineralizasyon ajanlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi,22. Türk pedodonti Derneği Kongresi,02.11.2015 05.11.2015, TÜRKİYE
 • (2019), (Effect of silver diamine fluoride and ammonium hexafluorosilicate applications with and without Er YAG laser irradiation on the microtensile bond strength in sound and caries affected dentin)
 • (2019), (Fluoride release/recharging ability and bond strength of glass ionomer cements to sound and caries-affected dentin)
 • (2019), (Evaluation of the remineralization capacity of CPP ACP containing fluoride varnish by different quantitative methods)
 • (2019), (The effect of different ratios of nano‐sized hydroxyapatite fillers on the micro‐tensile bond strength of an adhesive resin)
 • (2019), (Influence of Blood Contamination During Multimode Adhesive Application on the Microtensile Bond Strength to Dentin)
 • (Treatment of post-orthodontic white spot lesions with CPP-ACP paste: A three year follow up study)
 • (Comparative study of radiopacity of resin based and glass ionomer based bulk fill restoratives using digital radiography)
 • (Evaluation of the shear bond strength penetration ability microleakage and remineralization capacity of glass ionomer based fissure sealants)
 • (Shear bond strength of a self adhering flowable composite and a flowable base composite to mineral trioxide aggregate calcium enriched mixture cement and biodentine)
 • (Color stability, roughness, and water sorption/solubility of glass ionomer–Based restorative materials)
 • (Assessment of apically extruded debris and irrigant produced by different nickel titanium instrument systems)
 • (Effect of different surface treatments on the shear and microtensile bond strength of resin modified glass ionomer cement to dentin)
 • (Effects of Remineralization Agents on Artificial Carious Lesions)
 • (Effects of different antibacterial agents on enamel in a biofilm caries model)
 • (Shear bond strength of a self adhering flowable composite when used for lingual retainer bonding)
 • (Evaluation of temperature changes in the pulp chamber during polymerization of light cured pulp capping materials by using a VALO LED light curing unit at different curing distances)
 • (Evaluation of different fissure sealant materials and flowable composites used as pit and fissure sealants A 24 month clinical trial)
 • Hidroksiapatit içeren dentin bonding ajanların remineralizasyon etkinliklerinin değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (14970),10.1.2019
 • Farkli İçeriklerdeki Remineralizasyon Ajanlarinin Remineralizasyon Kapasitelerinin ve Antimikrobiyal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (78500),2.2.2017
 • Fissür örtücü olarak kullanılan farklı içeriklerdeki cam iyonomerlerin bağlanma dayanımlarının, penetrasyon kabiliyetlerinin, remineralizasyon kapasitelerinin ve mikrosızıntılarının değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (29600),15.9.2015
 • Süt dişlerindeki okluzal çürüklerin tespitinde konvansiyonel metotların, DIAGNOdent’in ve ECM’nin performanslarının araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (30000),9.10.2009
 • Farklı içeriklerdeki cam iyonomer materyallerin klinik başarılarının ve flor salım tekrar yüklenebilme özelliklerinin değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15690)
 • Üç farklı kök yüzey tamir materyalinin sitotoksisitesinin değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (35875)
 • Klorheksidin içerikli bonding ajanın bağlanma dayanımının, antibakteriyel etkinliğinin ve klinik performansının değerlendirilmesi, HÜLYA ALTINTOP, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Nano boyutlu hidroksiapatit doldurucuların adeziv rezinlerin remineralizasyon etkinlikleri ve mikro gerilim bağlanma dayanımlarına etkisi, FEVZİ KAVRIK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Farklı içeriklerdeki remineralizasyon ajanlarının remineralizasyon kapasitelerinin ve antimikrobiyal etkinliklerinin değerlendirilmesi, SELÇUK SAVAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Uluslararası meandros Diş Hekimliği Kongresi,2018
 • 9. Karyoloji Sempozyumu ve 7. Ege Bölgesi Diş hekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi Poster Ödülü,2007
 • SAĞLIK BAKANLIĞI , DİŞ TABİBİ, Tam Zamanlı,

Araştırma Alanları

 • Pedodonti

Dersler

Ders Kodu Ders Adı
EPD613 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AĞIZ BAKIMI (TEORİK)
EPD617 ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ VE SEDASYON UYGULAMALARI
EPD603 ÇOCUK HASTADA PSİKOLOJİK GELİŞİM VE DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ
IPD604 ÇOCUK HASTADA PSİKOLOJİK GELİŞİM VE DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ(PRATİK)
IPD627 ÇOCUK VE GENÇ HASTALARDA PERİODONTAL HASTALIKLAR
IPD 623 ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARININ AĞIZ BULGULARI
IPD 631 ÇÜRÜK BELİRLEME YÖNTEMLERİ
IPD 630 DİŞ ÇÜRÜĞÜ
IPD602 DİŞ HEKİMLİĞİNDE FLOR UYGULAMALARI (PRATİK)
EPD601 DİŞ HEKİMLİĞİNDE FLOR UYGULAMALARI (TEORİK)
IPD608 PEDODONTİDE DİŞ TRAVMALARI VE TEDAVİLERİ (PRATİK)
EPD607 PEDODONTİDE DİŞ TRAVMALARI VE TEDAVİLERİ (TEORİK)
EPD616 PEDODONTİDE DİYETİN ÖNEMİ VE ÇÜRÜKLE İLİŞKİSİ (TEORİK)
EPD609 PEDODONTİDE ENDODONTİK TEDAVİLER (TEORİK)
IPD-612 PEDODONTİDE RESTORASYON MATERYELLERİ, ÖZELLİKLERİ VE ENDİKASYONLARI (PRATİK)
EPD611 PEDODONTİDE RESTORASYON METARYELLERİ, ÖZELLİKLERİ VE ENDİKASYONLARI (TEORİK)
IPD606 PEDODONTİK HASTADA ANAMNEZ, KLİNİK VE RADYOLOJİK İNCELEME (PRATİK)
EPD605 PEDODONTİK HASTADA ANAMNEZ, KLİNİK VE RADYOLOJİK İNCELEME(TEORİK)
EPD615 PULPA BİYOLOJİSİ VE DENTİN-PULPA KOMPLEKSİ (TEORİK)
ADS104 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ
IPD 625 YAŞLARA GÖRE DEĞİŞİMLERİN DİNAMİĞİ
IPD600 TEZ ÇALIŞMASI-1
IPD690 SEMİNER I
IPD691 SEMİNER II
IPD689 UZMANLIK ALAN DERSİ-1
IPD689 UZMANLIK ALAN DERSİ-2
IPD689 UZMANLIK ALAN DERSİ-4
Menüyü Kapat