İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Esra Uzer Çelik

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
 • Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Diş Hastalıkları ve Tedavisi
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Özgeçmiş


 • HATIRLI HÜSEYİN, YAŞA BİLAL, UZER ÇELİK ESRA,Yüksek viskoziteli cam iyonomer ile kompozit rezinin lastik örtü kullanılmayan oklüzal restorasyonlardaki klinik performansları: 1 yıllık randomize kontrollü bölünmüş ağız çalışması, Acta Odontologica Turcica, 2021, 38, 68 74
 • YAZKAN BAŞAK, UZER ÇELİK ESRA, RECEN DUYGU,Effect of Aging on SurfaceRoughness and Color Stability of aNovel Alkasite in Comparison withCurrent Direct Restorative Materials, Operative Dentistry, 2021, 46, 1 5
 • HATIRLI HÜSEYİN, YAŞA BİLAL, UZER ÇELİK ESRA,Clinical performance of high-viscosity glass ionomer and resin composite on minimally invasive occlusal restorations performed without rubber-dam isolation: a two-year randomized split-mouth study, Clinical Oral Investigations, 2021, 25, 5493 5503
 • BALCI MELİN, ERGÜCÜ ZEYNEP, UZER ÇELİK ESRA, TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,Comparison between translucencies of anterior resin composites and natural dental tissues, COLOR RESEARCH AND APPLICATION, 2021, 46, 635 644
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,Two-year performance of CAD/CAM fabricated resin composite inlay restorations: A randomized controlled clinical trial, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2019, 31, 627 638
 • UZER ÇELİK ESRA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,YILMAZ FATMA,Three-year clinical evaluation of high-viscosity glass ionomer restorations in non-carious cervical lesions: a randomised controlled split-mouth clinical trial, Clinical Oral Investigations, 2019, 23, 1473 1480
 • UZER ÇELİK ESRA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,YILMAZ FATMA,A randomized controlled splith-mouth trial evaluating the clinical performance of high viscosity glass-ionomer restorations in noncarious cervical lesions: two-year results, JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2018, 20, 299 305
 • ERMİŞ RABİA BANU,UZER ÇELİK ESRA,YILDIZ TELATAR GÜL,YAZKAN BAŞAK,Effect of tooth discolouration severityon the efficacy and colour stability of two different trayless at-home bleaching systems, JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, DENTAL CLINICS, DENTAL PROSPECTS, 2018, 12, 120 127
 • UZER ÇELİK ESRA,YILMAZ FATMA,UTKU KÜRŞAT,Ibis Fatma,Effect of Plasma-Activated Bleaching on Enamel Microhardness and Morphology, ARC Journal of Dental Science, 2018, 3, 2 9
 • UZER ÇELİK ESRA,YAZKAN BAŞAK,AKA BETÜL,ÖZTÜRK GÖZDE,İki Farklı Ev Tipi Beyazlama Sisteminin Etkinliğinin ve Renk Stabilitesinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Bir Yıllık Klinik Çalışma, Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 2018, 24, 93 105
 • UZER ÇELİK ESRA,CİTTAN MUSTAFA,KARAAĞAÇLIOĞLU GÜLER CANAN,ÇELİK ALİ,Deneysel Intrakoronal beyazlatma ajanlarının radiküler peroksit salımının değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri J Dental Science, 2018, 24, 129 129
 • YILMAZ FATMA,UZER ÇELİK ESRA,UTKU KÜRŞAT,Ibis Fatma,Efficacy of plasma activation on bleaching, ARC Journal of Dental Sciences, 2018, 3, 10 17
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,CAD/CAM sistemiyle hazırlanan iki yüzlü sınıf 2 rezin nanoseramik inley restorasyonların klinik performanslarının değerlendirilmesi, Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2017
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,CAD/CAM Sistemiyle Hazırlanan İki Yüzlü Sınıf 2 Nano Seramik Rezin İnley Restorasyonların Bir Yıllık Klinik Performansının Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2017, 27, 79 87
 • UZER ÇELİK ESRA,AKA BETÜL,Evaluation of the efficacy and color stability of two different at-home bleaching systems on teeth of different shades: a randomized controlled clinical trial, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2017, 29, 325 338
 • UZER ÇELİK ESRA,YAZKAN BAŞAK,YILDIZ TELATAR GÜL,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,Clinical performance of a combined approach for the esthetic management of fluorosed teeth: Three-year results, Nigerian Journal of Clinical Practice, 2017, 20, 943 951
 • UZER ÇELİK ESRA,YILMAZ FATMA,Servikal çürüksüz lezyonlardaki cam iyonomer restorasyonların klinik performansının ön değerlendirmesi:1 yıllık randomize kontrollü çalışma, Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2016
 • UZER ÇELİK ESRA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,Dental caries and caries associated factors of six and seven year-old children living in a high flouride area, Cumhuriyet dental journal, 2016
 • KAVRIK FEVZİ,YILMAZ FATMA,UZER ÇELİK ESRA,Farklı ofis tipi beyazlatma sistemlerinin beyazlatma etkinliklerinin ve renk stabilitelerinin karşılaştırılması, Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2016
 • UZER ÇELİK ESRA,ÇELİK BURAK,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,Dental Caries and Caries Associated Factors of Six and Seven Year Old Children Living in a High Fluoride Area, Cumhuriyet Dental Journal, 2016, 19, 135 144
 • YILDIZ GÜL,ERMİŞ RABİA BANU,ŞAHİN ÇALAPOĞLU NİLÜFER,UZER ÇELİK ESRA,Gene environment Interactions in the Etiology of Dental Caries, JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, 2016, 95, 74 79
 • KAVRIK FEVZİ,SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,Yüksek Çürük Riskli Adölesanlarda Farklı Tedavi Yaklaşımları, Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, 2016, 2, 35 43
 • SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,Effects of Remineralization Agents on Arti cial Carious Lesions, Pediatric Dentistry, 2016, 38, 511 518
 • UZER ÇELİK ESRA,YAZKAN BAŞAK,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,Posterior Direkt Restorasyonların Klinik Performansını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016, 37, 99 106
 • UZER ÇELİK ESRA,YILMAZ FATMA,AKA BETÜL,Servikal Çürüksüz Lezyonlardaki Cam İyonomer Restorasyonların Klinik Performansının Ön Değerlendirmesi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016, 26, 231 238
 • YILMAZ FATMA,YAŞA BİLAL,UZER ÇELİK ESRA,Bir Dens İnvaginatus Olgusunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Destekli Tedavisi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016, 2016, 17 22
 • UZER ÇELİK ESRA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,ATEŞ MUSTAFA,ŞEN BİLGE HAKAN,Antimicrobial activity of different disinfectants against cariogenic microorganisms, Brazilian Oral Research, 2016, 30, 125 126
 • ESENLİK ELÇİN,UZER ÇELİK ESRA,BOLAT ESRA,Efficacy of a casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate CPP ACP paste in preventing white spot lesions in patients with fixed orthodontic appliances A prospective clinical trial, European Journal of Pediatric Dentistry, 2016, 17, 274 280
 • YILMAZ FATMA,YAŞA BİLAL,UZER ÇELİK ESRA,Bir dens iinvaginatus olgusunun konik ışınlı bilgisayarlı tomografi destekli tedavisi, Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2015
 • UZER ÇELİK ESRA,Betul Aka,Fatma Yilmaz,Six month Clinical Evaluation of a Self adhesive Flowable Composite in Noncarious Cervical Lesions, JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2015, 17, 361 368
 • UZER ÇELİK ESRA,Kucukyilmaz Ebru,Selcuk Savas,Effect of different surface pre treatment methods on the microleakage of two different self adhesive composites in Class V cavities, European Journal of Paediatric Dentistry, 2015, 16, 33 38
 • Ebru Küçükyılmaz,UZER ÇELİK ESRA,SAVAŞ SELÇUK,Başak Bölükbaşı,Sınıf V Kavitelerde Kendinden Bağlanabilen Akışkan Kompozitlerin Mikrosızıntılarının Karşılaştırılması, Cumhuriyet Dental Journal, 2015, 18, 116 127
 • SAVAŞ SELÇUK,Ebru Kücükyilmaz,UZER ÇELİK ESRA,ATEŞ MUSTAFA,Effects of different antibacterial agents on enamel in a biofilm caries model., Journal of Oral, 2015, 57, 367 372
 • UZER ÇELİK ESRA,Gul Yildiz,YAZKAN BAŞAK,Comparison of enamel microabrasion with a combined approach to the esthetic management of fluorosed teeth, Operative Dentistry, 2013, 38, 134 143
 • UZER ÇELİK ESRA,Gul Yildiz,Basak Yazkan,clinical evaluation of enamel microabrasion for the aesthetic management of mild to severe dental fluorosis, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2013, 25, 422 430
 • Yıldız Gül,UZER ÇELİK ESRA,A minimally invasive technique for the management of severely fluorosed teeth A two year follow up, European Journal of Dentistry, 2013, 7, 504 508
 • Yıldız G, Çelik EU,A minimally invasive technique for the management of severely fluorosed teeth: A two-year follow-up, European Journal of Dentistry, 2013
 • Çelik EU, Yıldız G, Yazkan B,Comparison of enamel microabrasion with a combined approach to the esthetic management of fluorosed teeth, Operative Dentistry, 2013
 • Çelik EU, Yıldız G, Yazkan B,Clinical Evaluation of Enamel Microabrasion for the Aesthetic Management of Mild-to-Severe Dental Fluorosis, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2013
 • Cal Ebru,UZER ÇELİK ESRA,Murat Turkun,Microleakage of IPS empress 2 inlay restorations luted with self adhesive resin cements, Operative Dentistry, 2012, 37, 417 424
 • UZER ÇELİK ESRA,GÖKAY NECMİ,ATEŞ MUSTAFA,Efficiency of caries risk assessment in young adults using Cariogram, European Journal of Dentistry, 2012, 6, 270 279
 • Çelik EU, Gökay N,Efficiency of caries risk assessment in young adults using Cariogram, European Journal of Dentistry, 2012
 • Çal E, Çelik EU, Türkün M,Microleakage of IPS Empress 2 Inlay Restorations Luted With Self- adhesive Resin Cements, Operative Dentistry, 2012
 • UZER ÇELİK ESRA,ALADAĞ AKIN,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,Yılmaz Gökhan,Color changes of dental resin composites before and after polymerization and storage in water, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2011, 23, 179 188
 • UZER ÇELİK ESRA,ERGÜCÜ ZEYNEP,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UTKU KÜRŞAT,Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols, JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2011, 13, 359 366
 • UZER ÇELİK ESRA,Kumbaracı Nazlı,ÇAL EBRU,TÜRKÜN MURAT,Influence of two desensitizer agents on the microleakage of adhesively luted ceramic inlays, European Journal of Dentistry, 2011, 5, 77 83
 • UZER ÇELİK ESRA,KATIRCI GÜNSELİ,YAZKAN BAŞAK,Başlangıç çürük lezyonlarının tedavisi, Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2011
 • Çelik EU, Kumbaracı N, Çal E, Türkün M,Influence of two desensitizer agents on the microleakage of adhesively luted ceramic inlays, European Journal of Dentistry, 2011
 • Çelik EU, Yazkan B, Katırcı G,Başlangıç çürük lezyonlarının tedavisi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2011
 • Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Ş, Ercan UK,Tensile Bond Strength of an Aged Resin Composite Repaired with Different Protocols, Journal of Adhesive Dentistry, 2011
 • Çelik EU, Aladağ A, Türkün Ş, Yılmaz G,Color Changes of Dental Resin Composites before and after Polymerization and Storage in Water, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2011
 • TÜRKÜN MURAT,UZER ÇELİK ESRA,ALADAĞ AKIN,GÖKAY NECMİ,One year clinical evaluation of the efficacy of a new daytime at home bleaching technique, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2010, 22, 139 146
 • ERMİŞ RABİA BANU,TEMEL UĞUR BURAK,UZER ÇELİK ESRA,KAM HEPDENİZ ÖZGE,Clinical performance of a two step self etch adhesive with additional enamel etching in Class III cavities, Operative Dentistry, 2010, 35, 147 155
 • UZER ÇELİK ESRA,Isparta ilindeki 11-12 yaşındaki çocukların diş çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi, Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2010
 • KATIRCI GÜNSELİ,UZER ÇELİK ESRA,Florozisli dişlerde ağartma, Süleyman demirel üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2010
 • Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci AR, Ulutaş H,Isparta ilindeki 11-12 yaşındaki çocukların diş çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2010
 • Katırcı G, Çelik EU,Florozisli dişlerde ağartma, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2010
 • Türkün M, Çelik EU, Aladağ A, Gökay N,One-Year Clinical Evaluation of the Efficacy of a New Daytime At-Home Bleaching Technique, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2010
 • Ermiş RB, Çelik EU,Clinical Performance of a Two-step Self-etch Adhesive with Additional Enamel Etching in Class III Cavities, Operative Dentistry, 2010
 • ERMİŞ RABİA BANU,KAM HEPDENİZ ÖZGE,UZER ÇELİK ESRA,TEMEL UĞUR BURAK,Clinical evaluation of a two step etch rinse and a two step self etch adhesive system in Class II restorations two year results, Operative Dentistry, 2009, 34, 656 663
 • ERGÜCÜ ZEYNEP,UZER ÇELİK ESRA,ÜNLÜ NİMET,TÜRKÜN MURAT,Özer Füsun,Effect of Er Cr YSGG laser on the microtensile bond strength of two different adhesives to the sound and caries affected dentin, Operative Dentistry, 2009, 34, 460 466
 • TÜRKÜN MURAT,UZER ÇELİK ESRA,KAYA AYŞEGÜL,ARICI MESUT,Can the hydrogel form of sodium ascorbate be used to reverse compromised bond strength after bleaching, JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2009, 11, 35 40
 • ERMİŞ RABİA BANU,UZER ÇELİK ESRA,Üç farklı hassasiyet giderici ajanın dentin tübülleri üzerine etkisinin taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi, Süleyman demirel üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2009
 • UZER ÇELİK ESRA,KATIRCI GÜNSELİ,Sklerotik dentine bağlanma, Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2009
 • Ermiş RB, Çelik EU,Üç farklı hassasiyet giderici ajanın dentin tübülleri üzerine etkisinin taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009
 • Çelik EU, Yıldız G, Katırcı G,Sklerotik dentine bağlanma, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009
 • Türkün M, Çelik EU, Kaya A,Can the Hydrogel Form of Sodium Ascorbate Be Used to Reverse Compromised Bond Strength After Bleaching?, Journal of Adhesive Dentistry, 2009
 • Ergücü Z, Çelik EU, Türkün M,Effect of Er,Cr:YSGG Laser on the Microtensile Bond Strength of Two Different Adhesives to the Sound and Caries-affected Dentin, Operative Dentistry, 2009
 • Ermiş RB, Çelik EU,Clinical Evaluation of a Two-step Etch&Rinse and a Two-step Self-etch Adhesive System in Class II Restorations: Two-year Results, Operative Dentistry, 2009
 • TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UZER ÇELİK ESRA,Noncarious class V lesions restored with a polyacid modified resin composite and a nanocomposite a two year clinical trial, JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2008, 10, 399 405
 • UZER ÇELİK ESRA,Tuğçe Ceren Şirin,ERGÜCÜ ZEYNEP,TÜRKÜN MURAT,ATEŞ MUSTAFA,Can different chlorhexidine agents be used as cavity disinfectants, General Dentistry, 2008, 56, 33 37
 • UZER ÇELİK ESRA,ERGÜCÜ ZEYNEP,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,TÜRKÜN MURAT,Effect of different laser devices on the composition and microhardness of dentin, Operative Dentistry, 2008, 33, 496 501
 • UZER ÇELİK ESRA,TÜRKÜN MURAT,Oxygen release of tetra acetyl ethylene diamine (TAED) and sodium perborate combination, INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, 2008, 571 576
 • UZER ÇELİK ESRA,ERMİŞ RABİA BANU,Koruyucu rezin uygulamasının yüksek vizkoziteli geleneksel cam iyonomer simanın mikrosertliği üzerine etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi, Cumhuriyet üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2008
 • Çelik EU, Ermiş RB,Koruyucu rezin uygulamasının yüksek viskoziteli geleneksel cam iyonomer simanın mikrosertliği üzerine etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2008
 • Çelik EU, Ergücü Z, Türkün M,Can different chlorhexidine agents be used as cavity disinfectants?, General Dentistry / General Discussion, 2008
 • Çelik EU, Türkün M, Duransoy AG,Oxygen release of tetra acetyl ethylene diamine (TAED) and sodium perborate combination, International Endodontic Journal, 2008
 • Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Ş, Türkün M,Effect of different laser devices on the composition and microhardness of dentin, Operative Dentistry, 2008
 • Türkün Ş, Çelik EU,Noncarious Class V Lesions Restored with a Polyacid Modified Resin Composite and a Nanocomposite: A Two-year Clinical Trial, Journal of Adhesive Dentistry, 2008
 • ERGÜCÜ ZEYNEP,UZER ÇELİK ESRA,TÜRKÜN MURAT,Microleakage study of different adhesive systems in Class V cavities prepared by Er Cr YSGG laser and bur preparation, General Dentistry, 2007, 55, 27 32
 • ERGÜCÜ ZEYNEP,TEZEL HÜSEYİN,UZER ÇELİK ESRA,Titanyum tetraflorurun farklı adeziv sistemlerin kenar sızıntısı üzerine etkisi, Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2007
 • ERMİŞ RABİA BANU,UZER ÇELİK ESRA,KATIRCI GÜNSELİ,Uygulama süresinin yüksek ışık şiddetine sahip LED cihazının sertleştirme üzerine etkisi, Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2007
 • TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UZER ÇELİK ESRA,Antibakteriyel adeziv ile uygulanan kompomer ve nanofil kompozit restorasyonların bir yıllık klinik performansı, Gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2007
 • Ermiş RB, Çelik EU, Katırcı G,Uygulama süresinin yüksek ışık şiddetine sahip LED cihazının sertleştirme etkinliği üzerine etkisi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007
 • Ergücü Z, Çelik EU, Türkün M,Microleakage study of different adhesive systems in Class V cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser and bur preparation, General Dentistry, 2007
 • Türkün Ş, Çelik EU,Antibakteriyal adeziv ile uygulanan kompomer ve nanofil kompozit restorasyonların bir yıllık klinik performansı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007
 • Ergücü Z, Tezel H, Çelik EU,Titanyum tetraflorürün farklı adeziv sistemlerin kenar sızıntısı üzerine etkisi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007
 • UZER ÇELİK ESRA,ERGÜCÜ ZEYNEP,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,TÜRKÜN MURAT,Shear bond strength of different adhesives to Er YAG laser prepared dentin, JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2006, 8, 319 325
 • TÜRKÜN MURAT,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UZER ÇELİK ESRA,ATEŞ MUSTAFA,Bactericidal effect of Er Cr YSGG laser on Streptococcus mutans, DENTAL MATERIALS JOURNAL, 2006, 25, 81 86
 • UZER ÇELİK ESRA,Yapar Ayşe Gözde,ATEŞ MUSTAFA,Şen Bilge Hakan,Bacterial microleakage of barrier materials in obturated root canals, Journal of Endodontics, 2006, 32, 1074 1076
 • UZER ÇELİK ESRA,TÜRKÜN MURAT,Devital dişlerde ağartma, Diş hekimliğinde estetik ve implant, 2006
 • TEZEL HÜSEYİN,ERGÜCÜ ZEYNEP,UZER ÇELİK ESRA,titanyum tetraflorur uygulaması farklı adeziv sistemlerin mine ve dentindeki bağlanma direncini değiştirir mi?, Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2006
 • Türkün M, Çelik EU,Devital dişlerde ağartma, Diş Hekimliğinde Estetik ve İmplant, 2006
 • Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Ş, Türkün M,Er,Cr:Ysgg Lazer Uygulamasının Dentinin Kompozisyonu ve Mikrosertliği Üzerine Etkisi. , Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006
 • Tezel H, Ergücü Z, Çelik EU,Titanyum tetraflorür uygulaması farklı adeziv sistemlerin mine ve dentindeki bağlanma direncini değiştirir mi?, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006
 • Çelik EU, Duransoy AG, Şen BH,Bacterial microleakage of barrier materials in obturated root canals, Journal of Endodontics, 2006
 • TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,TÜRKÜN MURAT,ATEŞ MUSTAFA,UZER ÇELİK ESRA,Antibacterial activity of two adhesive systems using various microbiological methods, JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2005, 7, 315 320
 • UZER ÇELİK ESRA,TÜRKÜN MURAT,ÖZATA FERİT,ATEŞ MUSTAFA,Antimicrobial substantivity of cavity disinfectants, General Dentistry, 2005, 53, 182 186
 • UZER ÇELİK ESRA,GÖKAY NECMİ,Diş hekimliğinde kullanılan lazerler, Akademik dental diş hekimliği dergisi, 2005
 • UZER ÇELİK ESRA,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,Poliasit modifiye kompozit rezin ile nano dolduruculu bir kompozit rezinin kenar sızıntılarının karşılaştırılması, Ankara üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2005
 • Çelik EU, Türkün Ş,Poliasit modifiye kompozit rezin ile nano dolduruculu bir kompozit rezinin kenar sızıntılarının karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2005
 • Çelik EU, Gökay N,Dişhekimliğinde kullanılan lazerler, Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, 2005
 • Çelik EU, Türkün M,Dental civa nedeniyle oluşan likenoid reaksiyonlar, Diş Hekimi Bilimsel Dergisi, 2005
 • Türkün Ş, Türkün M, Çelik EU,Antibacterial activity of two adhesive systems using various microbiological methods, Journal of Adhesive Dentistry, 2005
 • TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UZER ÇELİK ESRA,Farklı kavite tiplerinde kendinden asitli adeziv sistemlerin kenar sızıntılarının incelenmesi, Ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2004
 • Türkün Ş, Çelik EU,Farklı kavite tiplerinde kendinden asitli adeziv sistemlerin kenar sızıntılarının incelenmesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2004
 • Gökay N, Çelik EU,Çürük aktivite testleri, Diş Hekimi Dergisi Bilimsel Eki, 2004
 • ERGÜCÜ ZEYNEP,FEDERLIN MARIANNE,HILLER KARLANTON,UZER ÇELİK ESRA,ÖZER FÜSUN,Shear Bond Strength of Adhesive systems to Fluorosed Enamel and Dentin,CED-IADR/NOF ORAL HEALTH RESEARCH CONGRESS,20.09.2017 23.09.2017, VİYANA, AVUSTURYA, 22.09.2017
 • YAŞA BİLAL,UYSAL EKİN GÖRKEM,UZER ÇELİK ESRA,One year clinical performance of nanofilled flowable composite and giomer fissure sealant in adolescents,105. FDI World Dental Congress,29.08.2017 01.09.2017, İSPANYA, 22.08.2017
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,Clinical Performance of CAD/CAM Fabricated Resin Nanoceramic Inlays: Two-year Results,CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress,21.09.2017 23.09.2017, Viyana, AVUSTURYA, 23.09.2017
 • UZER ÇELİK ESRA,Daha Uzun Ömürlü Posterior KOmpozit Restorasyonların Püf Noktaları,TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği KOngresi,21.09.2017 24.09.2017, 21.09.2017
 • aka betül,UZER ÇELİK ESRA,Evaluation of the efficacy and colour stability of two different bleaching systems,TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,21.09.2017 24.09.2017, 21.09.2017
 • tansu topaloğlu,UZER ÇELİK ESRA,Minimally Invasive Anterior Composite Restorations,TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,21.09.2017 24.09.2017, 21.09.2017
 • UZER ÇELİK ESRA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,YILMAZ FATMA,Two-year clinical performance of high-viscosity glass ionomers,TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği KOngresi,21.09.2017 24.09.2017, 21.09.2017
 • öztürk gözde,UZER ÇELİK ESRA,Polidiastema closure using porcelain and composite laminate veneers: a case report,TDB. 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,21.09.2017 24.09.2017, 21.09.2017
 • öztürk gözde,gülipek demirel,UZER ÇELİK ESRA,Rehabilitation of excessive tooth loss with a CAD/CAM endocrown: A case report,TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,21.09.2017 24.09.2017, 21.09.2017
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,One year clinical performance of CAD CAM fabricated resin nanoceramic inlay restorations,FDI Annual World Dental Congress,07.09.2016 10.09.2016, 07.09.2016
 • UZER ÇELİK ESRA,YILMAZ FATMA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,FARKLI BEYAZLATMA SİSTEMLERİNİN ETKİNLİK VE RENK STABİLİTELERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI,TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği KOngresi,19.05.2016 21.05.2016, 19.05.2016
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,KANAL TEDAVİLİ DİŞLERİN REZİN NANO SERAMİK BLOKLAR İLE RESTORASYONU,TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,19.05.2016 21.05.2016, 19.05.2016
 • UZER ÇELİK ESRA,Sık Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözümleri,TDB Kongre,19.05.2016 21.05.2016, 19.05.2016
 • UZER ÇELİK ESRA,Cad cam inley ve onley restorasyonların klinik uygulamaları,İzmir Diş Hekimleri Odası 22. Uluslararası Kongre ve Sergisi,27.11.2015 29.11.2015, 27.11.2015
 • YILMAZ FATMA,YAŞA BİLAL,UZER ÇELİK ESRA,AN ENDODONTICALLY TREATED MOLAR RESTORED WITH RESIN NANOCERAMIC CAD CAM ENDOCROWN A CASE REPORT,20th Bass Congress,23.04.2015 26.04.2015, 23.04.2015
 • Aka Betül,YAŞA BİLAL,KÖSEOĞLU SERHAT,UZER ÇELİK ESRA,ELIMINATION OF DIASTEMAS ON MAXILLARY ANTERIOR REGION WITH MINIMAL INVASIVE REHABILITATION A CASE REPORT,20 th Bass Congress,23.04.2015 26.04.2015, 23.04.2015
 • UZER ÇELİK ESRA,YILMAZ FATMA,Aka Betül,A RANDOMISED CONTROLLED SPLIT MOUTH TRIAL EVALUATING THE CLINICAL PERFORMANCE OF A HIGH VISCOSITY GLASS IONOMER RESTORATIONS IN NON CARIOUS CERVICAL LESIONS 1 YEAR RESULTS,47th CED-IADR,15.10.2015 17.10.2015, 15.10.2015
 • UZER ÇELİK ESRA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,ATEŞ MUSTAFA,Bilge Hakan Şen,Antibacterial activity of chlorhexidine digluconate polyhexamethylene biguanide and octenidine against cariogenic microorganisms,Conseuro 2015,14.05.2015 16.05.2015, 14.05.2015
 • TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,TÜRKÜN MURAT,UZER ÇELİK ESRA,Antibacterial activity of two adhesive systems using different microbiological methods,The joint meeting of the continental european division (CED) scandinavin division and israeli division of IADR,İstanbul,Türkiye,2004,25.08.2004 28.08.2004, 30.08.2004
 • TÜRKÜN MURAT,UZER ÇELİK ESRA,ALADAĞ AKIN,GÖKAY NECMİ,Comparison of the clinical efficacy of different vital bleaching systems,42nd Annual meeting of IADR-continental european and ısraeli divisions,Selanik,Yunanistan,2007,26.09.2007 29.09.2007
 • TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UZER ÇELİK ESRA,Clinical trial of class V’xxs restored with compomeror nanocomposite,42nd Annual meeting of IADR-continental european and ısraeli divisions,Selanik,Yunanistan,2007,26.09.2007 29.09.2007
 • ÇAL EBRU,UZER ÇELİK ESRA,TÜRKÜN MURAT,Performance of self-adhesive luting resins on microleakage of Empress-2 inlay restorations,IADR/AADR/CADR 87th general session and exhibition ,Miami,ABD,2009,01.04.2009 04.04.2009
 • ERGÜCÜ ZEYNEP,UZER ÇELİK ESRA,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,Tensile bond strength of aged composites repaired with different protocols,IADR/AADR/CADR 87th general session and exhibition ,Miami,ABD,2009,01.04.2009 04.04.2009
 • ERMİŞ RABİA BANU,TEMEL UĞUR BURAK,UZER ÇELİK ESRA,KAM HEPDENİZ ÖZGE,Clinical effectiveness of selective etching in class 3 composite restorations,44th meeting of the continental european,ısraeli and scandinavian divisions of the IADR,Münih,Almanya,2009,09.09.2009 12.09.2009
 • UZER ÇELİK ESRA,YILDIZ TELATAR GÜL,YAZKAN BAŞAK,comparison of the micrroabrasion with a combined approach for aesthetic management of fluorosed teeth,Across european borders 5th conseuro meeting,istanbul,Türkiye,2011,13.10.2011 15.10.2011
 • TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UZER ÇELİK ESRA,Clinical evaluation of compomer and nanohybrid class 5 restorations,Joint meeting of the continental european division and the scandinavian division of the IADR,Amsterdam,Hollanda,2005,14.09.2005 17.09.2005
 • TÜRKÜN MURAT,ERGÜCÜ ZEYNEP,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UZER ÇELİK ESRA,ATEŞ MUSTAFA,Is phosphorıc acid sufficiently antibacterial?,84th General session and exhibition of IADR.1th meeting of the Pan-Asian-Pasific federation,28.06.2006 01.07.2006
 • UZER ÇELİK ESRA,YAZKAN BAŞAK,YILDIZ TELATAR GÜL,Is enamel microabrasion sufficient for aesthetic manaement of fluorosed teeth,PER/IADR congress,Helsinki,Finlandiya,2012,12.09.2012 15.09.2012
 • ERMİŞ RABİA BANU,UZER ÇELİK ESRA,YAZKAN BAŞAK,YILDIZ TELATAR GÜL,Bleaching efficacy of over-the-counter products and their effects on re-staining,FDI annual world dental congress,İstanbul,Türkiye,2013,28.08.2013 31.08.2013
 • UZER ÇELİK ESRA,YILDIZ TELATAR GÜL,YAZKAN BAŞAK,Does the severity of fluorosis affect the clinical performanceof enamel microabrasion,Across european borders 6th conseuro,Paris,Fransa,2013,09.05.2013 11.05.2013
 • UZER ÇELİK ESRA,Clinical efficacy and safety of a bleaching spray:A case report,Across european borders 6th conseuro,Paris,Fransa,2013,09.05.2013 11.05.2013
 • UZER ÇELİK ESRA,The importance of caries risk assesment for an effective treatment plan:A case report,Across european borders 6 th conseuro,Paris,Fransa,2013,09.05.2013 11.05.2013
 • YAŞA BİLAL,UZER ÇELİK ESRA,Successful re-attachment of anterior fractured teeth:A case report,Across european borders 6 th conseuro,Paris,Fransa,2013,09.05.2013 11.05.2013
 • UZER ÇELİK ESRA,YAZKAN BAŞAK,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,Factors effecting the clinical performance of direct posterior restorations,PER/IADR Congress,Dubrovnik,Hırvatistan,2014,10.09.2014 13.09.2014
 • UZER ÇELİK ESRA,YAZKAN BAŞAK,A combined approach for management of fluorosed teeth:Three years results,PER/IADR Congress,Dubrovnik,Hırvatistan,2014,10.09.2014 13.09.2014
 • UZER ÇELİK ESRA,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,SAVAŞ SELÇUK,effect of different surface pre-treatment methods on the microleakage of two different self adhesive composites in class V cavities,8th International congress of mediterranean societies of pediatric dentistry,İstanbu,Türkiye,2014,13.11.2014 15.11.2014
 • UZER ÇELİK ESRA,SAVAŞ SELÇUK,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,Comparison of microleakage of self-adhesive flowable composites in class V cavities,8th International congress of mediterranean societies of pediatric dentistry,İstanbu,Türkiye,2014,13.11.2014 15.11.2014
 • SAVAŞ SELÇUK,KAVRIK FEVZİ,KÜÇÜKYILMAZ EBRU,UZER ÇELİK ESRA,Management of high caries risk patients:2 case reports,8th International congress of mediterranean societies of pediatric dentistry,İstanbu,Türkiye,2014,13.11.2014 15.11.2014
 • UZER ÇELİK ESRA,YILMAZ FATMA,A randomised,controlled,split mouth trial evaluating the clinical performance of a high viscosity glass ionomer restoraitons in non-carious cervical lesions:1 year results,47th Meeting of the continental european an scandinavian divisions of the IADR,Antalya,Türkiye,2015,15.10.2015 17.10.2015
 • ERMİŞ RABİA BANU,UZER ÇELİK ESRA,Evaluating gene-enviroment interactions in the etiology of dental caries in adults:the cross sectional study,47th Meeting of the continental european an scandinavian divisions of the IADR,Antalya,Türkiye,2015,15.10.2015 17.10.2015
 • UZER ÇELİK ESRA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,ATEŞ MUSTAFA,Antibacterial activity of chlorexidine diglukonate,polyexamethylene biguanide and octenidine against cariogenic microorganisms,Across european borders 7th conseuro,londra,İngiltere,2015,14.05.2015 16.05.2015
 • YILMAZ FATMA,YAŞA BİLAL,UZER ÇELİK ESRA,An endodontically treated molar restored with resin nanoceramic CAD/CAM endocrown:A case report,20th bass congress,Budapeşte,Romanya,2015,23.04.2015 26.04.2015
 • UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,KÖSEOĞLU SERHAT,Elimination of diastemas on maxillary anterior region with minimal invasive rehabilitation:A case report,20th bass congress,Budapeşte,Romanya,2015,23.04.2015 26.04.2015
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,One year clinial performance of CAD/CAM fabricated resin nanoceramic inlay restorations,FDI annual world dental congress,Poznan,Polonya,2016,07.09.2016 10.09.2016
 • UZER ÇELİK ESRA,YILMAZ FATMA,TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,Farklı beyazlatma sistemlerinin etkinlik ve renk stabilitelerinin karşılaştırıması,TDB 22. uluslararası kongre ve sergisi,İzmir,Türkiye,2016,19.05.2016 21.05.2016
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,Kanal tedavili dişlerin rezin nano seramik bloklar ile restorasyonu,TDB 22. uluslararası kongre ve sergisi,İzmir,Türkiye,2016,19.05.2016 21.05.2016
 • UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,One year clinical performance of nanofilled flowable composite and giomer based fissur sealant in adolescents,FDI world dental congress,Madrid,İspanya,2017,29.08.2017 01.09.2017
 • ERGÜCÜ ZEYNEP,UZER ÇELİK ESRA,Shear bond strength of adhesive systems to fluorosed enamel and dentin,CED-IADR/NOF Oral health research congress,Viyana,Avusturya,2017,21.09.2017 23.09.2017
 • TUNAÇ AYŞE TUĞÇE,UZER ÇELİK ESRA,YAŞA BİLAL,Clinical performance of CAD/CAM fabricated resin nanoceramic inlaystwo year results,CED-IADR/NOF Oral health research congress,Viyana,Avusturya,2017,21.09.2017 23.09.2017
 • YILDIZ GÜL, YAZKAN BAŞAK, TUNAÇ AYŞE TUĞÇE, UZER ÇELİK ESRA,Limitations of a combined approach to the esthetic management of fluorosed teeth,UAE International dental conference and arab dental exhibitions,Dubai,Birleşik Arap Emirliği,2014,04.02.2014 06.02.2014, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
 • UZER ÇELİK ESRA, YAŞA BİLAL, Covid 19 Salgınına Genel Bakış, COVİD-19 PANDEMİ/SALGIN-KORUNMA YÖNTEMLERİ, ISBN:978-605-70737-1-6, S:43 61, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayınevi, 2021
 • UZER ÇELİK ESRA, BODUR ELVAN, Endodontide Vital ve Devital Dislerde Mineral Trioksit Agregat (MTA) Kullanimi, Kalsiyum Silikat Bazlı Pulpa Kaplama Materyallerine Güncel Bakış, ISBN:978-625-401-034-7, S:61 71, Türkiye Klinikleri, 2020
 • UZER ÇELİK ESRA, YAŞA BİLAL, Restoratif Diş Hekimliği Kapsamındaki İndirekt Restorasyonlar ve Bu Alanda Dijital Uygulamaların Yeri ve Önemi, Restoratif Diş Hekimliği Açısından Kompozit Rezin Esaslı CAD/CAM Materyallerine Güncel Bakış I: Posterior Restorasyonlar, ISBN:978-625-401-008-8, S:71 84, Türkiye Klinikleri, 2020
 • YAŞA BİLAL, UZER ÇELİK ESRA, Restoratif Diş Hekimliği Kapsamındaki İndirekt Restorasyonlar ve Bu Alanda Dijital Uygulamaların Yeri ve Önemi, Restoratif Diş Hekimliği Açısından Kompozit Rezin Esaslı CAD/CAM Materyallerine Güncel Bakış II: Anterior Restorasyonlar, ISBN:978-625-401-008-8, S:85 95, Türkiye Klinikleri, 2020
 • KATIRCI GÜNSELİ, UZER ÇELİK ESRA, Diş Macun ve Kremleri, Dentin Hassasiyetinde Diş Macun ve Kremleri, ISBN:978-625-401-219-8, S:40 52, Türkiye Klinikleri, 2020
 • UZER ÇELİK ESRA, Restoratif Diş Tedavisi Akıl Notları, Direkt Kompozit Vener Restorasyonlar, ISBN:978-975-277-787-3, Güneş Tıb Kitabevi, 2019
 • (2021), (Efficacy of a casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate CPP ACP paste in preventing white spot lesions in patients with fixed orthodontic appliances A prospective clinical trial)
 • (2021), (Can the hydrogel form of sodium ascorbate be used to reverse compromised bond strength after bleaching)
 • (2021), (Noncarious class V lesions restored with a polyacid modified resin composite and a nanocomposite a two year clinical trial)
 • (2021), (Six month clinical evaluation of a self adhesive flowable composite in noncarious cervical lesions)
 • (2021), (Two-year performance of CAD/CAM fabricated resin composite inlay restorations: A randomized controlled clinical trial)
 • (2021), (Bactericidal effect of Er Cr YSGG laser on Streptococcus mutans)
 • (2021), (Gene environment Interactions in the Etiology of Dental Caries)
 • (2021), (Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols)
 • (2021), (Clinical evaluation of a two step etch rinse and a two step self etch adhesive system in Class II restorations two year results)
 • (2021), (Evaluation of the efficacy and color stability of two different at-home bleaching systems on teeth of different shades: a randomized controlled clinical trial)
 • (2021), (A randomized controlled splith-mouth trial evaluating the clinical performance of high viscosity glass-ionomer restorations in noncarious cervical lesions: two-year results)
 • (2021), (Antimicrobial activity of different disinfectants against cariogenic microorganisms)
 • (2021), (Three-year clinical evaluation of high-viscosity glass ionomer restorations in non-carious cervical lesions: a randomised controlled split-mouth clinical trial)
 • (2020), (Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols)
 • (2020), (Three-year clinical evaluation of high-viscosity glass ionomer restorations in non-carious cervical lesions: a randomised controlled split-mouth clinical trial)
 • (2020), (Effect of tooth discolouration severityon the efficacy and colour stability of two different trayless at-home bleaching systems)
 • (2020), (A randomized controlled splith-mouth trial evaluating the clinical performance of high viscosity glass-ionomer restorations in noncarious cervical lesions: two-year results)
 • (2020), (Two-year performance of CAD/CAM fabricated resin composite inlay restorations: A randomized controlled clinical trial)
 • (2020), (Evaluation of the efficacy and color stability of two different at-home bleaching systems on teeth of different shades: a randomized controlled clinical trial)
 • (2020), (Antimicrobial activity of different disinfectants against cariogenic microorganisms)
 • (2020), (Six month clinical evaluation of a self adhesive flowable composite in noncarious cervical lesions)
 • (2020), (Gene environment Interactions in the Etiology of Dental Caries)
 • (2019), (Clinical performance of a two step self etch adhesive with additional enamel etching in Class III cavities)
 • (2019), (Effects of Remineralization Agents on Arti cial Carious Lesions)
 • (2019), (Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols)
 • (2019), (Effects of different antibacterial agents on enamel in a biofilm caries model)
 • (2019), (Can the hydrogel form of sodium ascorbate be used to reverse compromised bond strength after bleaching)
 • (2019), (Oxygen release of tetra acetyl ethylene diamine (TAED) and sodium perborate combination)
 • (2019), (Bacterial microleakage of barrier materials in obturated root canals)
 • (2019), (Six month clinical evaluation of a self adhesive flowable composite in noncarious cervical lesions)
 • (2019), (Gene environment Interactions in the Etiology of Dental Caries)
 • (2019), (A randomized controlled splith-mouth trial evaluating the clinical performance of high viscosity glass-ionomer restorations in noncarious cervical lesions: two-year results)
 • Florür Salan Restorasyonların Aşınma Direncinin ve Klinik Performansının Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (80.705),28.12.2017
 • Tetra Asetil Etilen Diaminle (TAED) Aktive Edilen Sodyum Perborat İçerikli Ajanların Devital Dişleri Beyazlatma Etkinliklerinin, Sitotoksisitelerinin ve Sert Dokular Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (208.800,00),20.10.2017
 • Farkli İçeriklerdeki Remineralizasyon Ajanlarinin Remineralizasyon Kapasitelerinin ve Antimikrobiyal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Danışman, TÜBİTAK Destekli Proje, Danışman, (78500),2.2.2017
 • CAD/CAM sistemiyle hazırlanan sınıf 2 (MOD) nano seramik kompozit inley restorasyonların klinik performansı ve aşınma direncinin değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15.000),19.1.2017
 • İki farklı ev tipi beyazlatma sisteminin farklı renk tonuna sahip dişlerdeki beyazlatma etkinliğinin ve renk stabilitesinin değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15.000),29.12.2016
 • Görsel işitsel teknolojik araçların diş hekimliği klinik öncesi pratik eğitime katkısının incelenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (421.000),29.12.2016
 • Farklı ağartma tekniklerinin etkinliğinin ve bu tekniklerle ağartılan dişlerin yeniden renklenmeye yatkınlığının in vitro koşullarda değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (20000),13.11.2013
 • Çürük aktivite testlerinin karşılaştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (2500),14.11.2007
 • Çürük Aktivite Testlerinin Karşılaştırılması, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2007
 • Florür salan restorasyonların aşınma direncinin ve klinik performansının değerlendirilmesi, Yönetici, BAP, Yönetici, (78.850)
 • Acta
 • Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
 • CPQ Dentistry, Editör,
 • CPQ Dentistry, Editör,
 • DİŞ RENGİNİN VE KAVİTE DERİNLİĞİNİN FARKLI RENK SİSTEMİNE SAHİP KOMPOZİTLERİN RENK UYUMU ÜZERİNE ETKİSİ, EDA KIZILKAYA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Klorheksidin glukonatın farklı adeziv sistemlerin makaslama bağlanma dayanımına etkisinin değerlendirilmesi, GÖZDE ÖZTÜRK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Atmosferik basınçlı soğuk plazma güç kaynağının diş beyazlatma etkinliği, renk stabilitesi ve mine dokusu üzerine etkisi, FATMA YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • CAD/CAM sistemiyle hazırlanan iki yüzlü sınıf 2 rezin nano seramik inley restorasyonlarının klinik performansının değerlendirilmesi, Ayşe Tuğçe TUNAÇ, Tamamlanmış
 • İki farklı ev tipi beyazlatma sisteminin farklı renk tonuna sahip dişlerdeki beyazlatma etkinliğinin ve renk stabilitesinin değerlendirilmesi, Betül AKA, Tamamlanmış
 • 2010 Yılı Tıp ve Sağlık Bilimleri Kategorisi Teşvik Ödülü,2011
 • Poster Ödülü,2010
 • IADR CED Travel Stipend,2009
 • Poster Ödülü,2008
 • Poster Ödülü,2007
 • Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği,2007
 • IADR CED Travel Stipend,2007
 • IADR CED Travel Stipend,2004
 • Poster Ödülü,2004
 • Erasmus Koordinatörlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Eğitim Öğretim ve Bologna Alt Kurulu Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alt Kurulu Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Fakülte Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Senato Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Eğitim Komisyonu Diş Hekimliği Fakültesi Temsilciliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • BAP Komisyonu Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ,
 • Farabi Koordinatörlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Dekan Yardımcılığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • ADEK Diş Hekimliği Fakültesi Temsilciliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Bologna Eşgüdüm Komisyonu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Bologna Eşgüdüm Temsilciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Dekan Yardımcılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • 3. Sınıf Koordinatörlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Yayın Kurulu , Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,
 • Farabi Koordinatörlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • International Association for Dental Research (IADR)/Continental European Division (CED), Üyelik, 2004
 • International Association for Dental Research (IADR)/Continental European Division (CED), Üyelik, 2004
 • Karyoloji Derneği, Üyelik, 2003
 • Karyoloji Derneği, Üyelik, 2003

Dersler

Menüyü Kapat