İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Enstitü Müdürünün Mesajı

                                                                      

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Web sayfasına hoş geldiniz.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı yükseköğretim kanunun ilgi hükümleri gereğince 26.07.2011 tarihinde kurulmuştur. Enstitümüz bünyesinde bugün Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilgili Anabilim Dallarında 15 doktora ve 21 yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Enstitümüz, üniversitemizin sloganı “farklı fikirlerin sesi” ana misyonuna uygun olarak; bilimsel düşünmeyi yaşamın her alanında rehber edinen, yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, özgür düşünen ve tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlerden ödün vermeyen, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Eğitim çağlar boyunca insanlık için en temel değerlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yakın zamana kadar lisans eğitimi yeterli görülürken, bugün için ilerleyen teknoloji ve ulaşılan bilgi çağı gereksinimleri lisansüstü eğitimini zorunlu hale getirmiştir.

Lisansüstü eğitimin pek çok fonksiyonu içinde; bilim adamı yetiştirmek, bilim, teknoloji ve patent üretecek, araştırmacı ve kalifiye iş gücü yetiştirmek, Ar-Ge çalışmaları yaptırmak en öncelikli olanlarıdır. Lisansüstü eğitim, teorik ve uygulamaya dayalı temel lisans eğitimini tamamlayan kişilere daha ileri bir bilgi edinme olanağı sunarak, aynı zamanda akademik ilerlemenin de ilk basamağını oluşturmaktadır.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü eğitim öğrencilerinin araştırmalara dayalı güncel mesleki bilgilere ulaşmasını, bilgiyi sorgulama ve eleştirel düşünme yeteneği kazanmasını ve bununda ötesinde öğrencilerinin yaşamındaki mutluluğa ve donanım sahibi olmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Sevgi ve saygılarımla,

 

Prof. Dr. Ahmet KOYU

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Menüyü Kapat