Mezuniyet İşlemleri

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet İşlemleri

Tezlerini başarılı bir şekilde savunan öğrencilerin, mezuniyetlerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması için aşağıdaki işlemleri yapması ve gerekli evrakları eksiksiz tamamlayarak tez savunma sınav tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

1) Kabul ve Onay Sayfası (1 adet).

2) Ciltlenmiş halde 2 adet tez.

3) Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (2 adet). Bu formu edinmek için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasındaki Üye Ol kısmından üyelik işlemlerinin tamamlanıp Ulusal Tez Merkezi'ne üye girişi yapılması gerekmektedir. Form doldurulduktan sonra "Tamam" tuşuna basıldığında sistem tarafından her tez için bir "Referans Numarası" verilmekte ve Form çıktı alımına uygun hale getirilmektedir. 2 nüsha olarak çıktısı alınacak olan formda mutlaka Referans Numarası olmalı ve form bu şekilde imzalanmalıdır. Tez veri giriş formunun nasıl doldurulması gerektiğine dair https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

4) Her biri tezin tamamını ve tez özetlerini pdf formatında içeren 1 adet CD/DVD. DVD/CD'ler CD kutusu içinde olmalıdır. Teslim edilecek DVD/CD’lerin üzerinde Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formundaki Referans Numarası mutlaka yazılı olmalıdır. Bununla birlikte tez sahibinin adı soyadı, anabilim dalı ve tez konusu da DVD/CD ile içine konulduğu kutu üzerine okunaklı şekilde yazılmalıdır. DVD/CD'lerin nasıl hazırlanacağıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp adresinden ulaşılabilir.

 

Örnek DVD/CD

 

5) Öğrenci kimlik belgesi.

6) İlgili birimler tarafından imzalanmış İlişik Kesme Belgesi Form için Tıklayınız.

7) Diploma talebine dair dilekçe. Tıklayınız.

8) Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu için Tıklayınız.

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İşlemleri

Projelerini başarılı bir şekilde savunan öğrencilerin, mezuniyetlerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması için aşağıdaki işlemleri yapması ve gerekli evrakları eksiksiz tamamlayarak dönem projesi savunma sınavından itibaren 1 (bir) ay içerisinde Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

1) Kabul ve Onay Sayfasının aslı (1 adet).

2) Ciltlenmiş halde 2 adet proje metni.

3) Her biri projenin tamamını ve özetlerini pdf formatında içeren 1 adet DVD/CD. DVD/CD'ler CD kutusu içinde olmalıdır. Teslim edilecek DVD/CD’lerin üzerinde proje sahibinin adı soyadı, anabilim dalı ve proje konusu da DVD/CD ile içine konulduğu kutu üzerine okunaklı şekilde yazılmalıdır.

Örnek DVD/CD kapağı için yukarıdaki resme bakılabilir.

5) Öğrenci kimlik belgesi.

6) İlgili birimler tarafından imzalanmış İlişik Kesme Belgesi Form için Tıklayınız.

7) Diploma talebine dair dilekçe. Tıklayınız.

 

 


Başa Dön