İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Mezuniyet İşlemleri

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Mezuniyet İşlemleri

Tezlerini başarılı bir şekilde savunan öğrencilerin, mezuniyetlerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması için aşağıdaki işlemleri yapması ve gerekli evrakları eksiksiz tamamlayarak tez savunma sınav tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

1) Kabul ve Onay Sayfası (1 adet).

2) Ciltlenmiş halde 2 adet tez. Tezin İç ve Dış kapağında öğrenci isminin hemen altına ORCID numarasının yazılması gerekmekte olup Kabul Onay Sayfasının ıslak imzalı olanı tezin içinde basılı olmalıdır. (Islak imzalı Kabul Onay Sayfasını Ulusal Tez Merkezine yükleme zorunluluğu yoktur.)

3) Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (2 adet). Bu formu edinmek için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasındaki Üye Ol kısmından üyelik işlemlerinin tamamlanıp Ulusal Tez Merkezi'ne üye girişi yapılması gerekmektedir. Form doldurulduktan sonra "Tamam" tuşuna basıldığında sistem tarafından her tez için bir "Referans Numarası" verilmekte ve Form çıktı alımına uygun hale getirilmektedir. 2 nüsha olarak çıktısı alınacak olan formda mutlaka Referans Numarası olmalı ve form bu şekilde imzalanmalıdır. Tez veri giriş formunun nasıl doldurulması gerektiğine dair https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

4) Her biri tezin tamamını ve tez özetlerini pdf formatında içeren 1 adet CD/DVD. DVD/CD'ler CD kutusu içinde olmalıdır. Islak imzalı Kabul Onay Sayfasının yüklenmemesi gerekmektedir. Teslim edilecek DVD/CD’lerin üzerinde Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formundaki Referans Numarası mutlaka yazılı olmalıdır. Bununla birlikte tez sahibinin adı soyadı, anabilim dalı ve tez konusu da DVD/CD ile içine konulduğu kutu üzerine okunaklı şekilde yazılmalıdır. DVD/CD'lerin nasıl hazırlanacağıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp adresinden ulaşılabilir.

 

Örnek DVD/CD

 

5) Öğrenci kimlik kartı.

6) İlgili birimler tarafından imzalanmış İlişik Kesme Belgesi Form için Tıklayınız.

7) Diploma talebine dair dilekçe. Tıklayınız.

8) Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu için Tıklayınız.

YÖK Yürütme Kurulu'nun 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan karar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Enstitümüze teslim edilecek 1 adet PDF formatındaki CD içerisine tezlerin juri  üyelerinin imzasız sayfalarının ve etik kurul onaylı belgelerinin imzasız olarak yüklenmesi gerekmektedir.  

Tez yazarına ait e-mail, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, fotoğraf, doğum yeri ve doğum tarihi vb. kişisel bilgileri olmadan yüklenmesi gerekmektedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İşlemleri

Projelerini başarılı bir şekilde savunan öğrencilerin, mezuniyetlerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması için aşağıdaki işlemleri yapması ve gerekli evrakları eksiksiz tamamlayarak dönem projesi savunma sınavından itibaren 1 (bir) ay içerisinde Enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

1) Kabul ve Onay Sayfasının aslı (1 adet).

2) Ciltlenmiş halde 2 adet proje metni. Projenin İç ve Dış kapağında öğrenci isminin hemen altına ORCID numarasının yazılması gerekmekte olup Kabul Onay Sayfasının ıslak imzalı olanı projenin içinde basılı olmalıdır. (Islak imzalı Kabul Onay Sayfasını Ulusal Tez Merkezine yükleme zorunluluğu yoktur.)

3) Her biri projenin tamamını ve özetlerini pdf formatında içeren 1 adet DVD/CD. DVD/CD'ler CD kutusu içinde olmalıdır. Islak imzalı Kabul Onay Sayfasının yüklenmemesi gerekmektedir. Teslim edilecek DVD/CD’lerin üzerinde proje sahibinin adı soyadı, anabilim dalı ve proje konusu da DVD/CD ile içine konulduğu kutu üzerine okunaklı şekilde yazılmalıdır.

Örnek DVD/CD kapağı için yukarıdaki resme bakılabilir.

5) Öğrenci kimlik kartı.

6) İlgili birimler tarafından imzalanmış İlişik Kesme Belgesi Form için Tıklayınız.

7) Diploma talebine dair dilekçe. Tıklayınız.

 

 

Menüyü Kapat